Loftbod från Jansbrända, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr tre prov för dendrokronologisk datering i Loftboden från Jansbräda () nu på Grangärde hembygdsgård, . Proven togs ur stockarna B3, B4 och B5, alltså i östra gaveln på nedre våningen. Alla prov har vankant, men två av proven har problematisk ytved. Det bästa provet är från stock B3, och har yttersta ring från 1789. Provet ur stock B4 har blånad splintved och yttersta ring från 1787, vilket kan tolkas som att trädet varit dött (t.ex vindfälle eller torrtall) en tid innan det användes. Det tredje provet har en mycket tynande tillväxt efter 1754, vari kan urskiljas minst 27 årsringar, men det torde representera fler än 27 år, genom att ett okänt antal osynliga ringar torde finnas. Yttersta ring på detta prov dateras därför till tidigast 1781. Om dessa tre stockar är representativa för hela byggnaden, bör den vara byggd ca 1790 och virke som redan varit dött eller på väg att dö har utnytjats. Detta kan vara ett tecken på att brukaren inte kunnat välja virke fritt, utan fått det anvisat åt sig.

Det kan noteras att det finns ett ljud (kanske brandskada) i provet ur B3 från sommaren 1747, och en kraftig tillväxtökning, p.g.a friställning, i provet ur B4 efter 1725.
Loftbod från Jansbrända byggd ca 1790.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHD  1 Loftbod fr Jansbrända, nu Grangärde Hembygdsgård  PISY
GRHD  2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6014N1444E     1664 1789
GRHD  3 T. Axelson
GRHD  #### 60º13'12"N, 14º58'6.7"E
GRHD1a 1686  151  93  111  164
GRHD1a 1690  202  224  171  161  146  141  128  156  148  119
GRHD1a 1700  144  98  142  158  150  131  125  123  75  57
GRHD1a 1710  92  98  112  123  104  101  118  90  83  162
GRHD1a 1720  145  131  145  129  138  119  84  106  109  119
GRHD1a 1730  121  106  117  106  80  56  71  71  88  78
GRHD1a 1740  68  40  47  49  43  45  46 -999 -999  144
GRHD1a 1750  109  88  116  73  59  76  54  63  53  92
GRHD1a 1760  71  70  55  56  81  59  37  34  29  33
GRHD1a 1770  24  39  51  41  39  30  58  55  62  49
GRHD1a 1780  71  56  65  43  31  31  30  21  16  12
GRHD1a 1790  999
GRHD1a #### B3, Vk
GRHD2a 1664  379  266  255  273  269  279
GRHD2a 1670  348  275  334  241  176  161  158  191  267  244
GRHD2a 1680  289  336  286  234  157  128  159  153  116  100
GRHD2a 1690  76  122  96  67  136  100  116  95  57  49
GRHD2a 1700  62  70  80  81  40  37  46  53  49  46
GRHD2a 1710  75  70  77  87  70  67  89  51  50  66
GRHD2a 1720  80  54  56  63  58  70  90  192  246  228
GRHD2a 1730  241  127  157  98  58  40  33  27  44  30
GRHD2a 1740  26  13  19  21  27  29  22  28  42  38
GRHD2a 1750  41  45  52  37  44  43  22  25  31  40
GRHD2a 1760  44  39  37  35  38  24  22  22  15  14
GRHD2a 1770  15  14  19  13   4  11  18  20  25  20
GRHD2a 1780  18  13  14  17  28  22  22  21  999
GRHD2a #### B4, vk men blånad splintved
GRHD3a 1674  293  259  238  217  274  241
GRHD3a 1680  252  287  255  273  181  166  210  182  168  211
GRHD3a 1690  191  246  197  181  267  215  207  174  166  159
GRHD3a 1700  215  166  213  175  96  73  89  92  59  75
GRHD3a 1710  116  105  122  106  124  132  107  88  65  88
GRHD3a 1720  104  81  87  78  55  46  42  56  78  66
GRHD3a 1730  93  91  106  79  83  46  60  58  52  38
GRHD3a 1740  20  20  32  21  19  22  22  20  19   7
GRHD3a 1750  22  19  31  25  21  14   7  20  25  18
GRHD3a 1760  29  33  30  34  23  20  24   9  17  22
GRHD3a 1770  19  15  14  14  20  24  15  17   8  25
GRHD3a 1780  19  10  999
GRHD3a #### B5, (Vk) tynande, yngsta 27 ringarna innehåller troligen fel