Stolpbod från Kuntberget på gränsen mellan Grangärde och Säfsnäs socknar
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering ur en grå stolpbod från Kuntberget (), som nu finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö, . Tre av proven togs ur stockarna C2, C3 och C4 i den bakre gaveln. Dessa visar sig alla vara fällda vintern 1834-35. Dessutom togs ett prov ur en golvtilja, vilken visar en uppluddad yta, och är mycket tätvuxen i ytan. I provet finns en yttersta ofullständig ring från 1812, men det är osäkert hur många ringar som saknas. Boden bör i huvudsak vara byggd ca 1835, men om golvet är jämngammalt, eller något äldre kan inte avgöras utifrån tagna prov.

Golvtiljorna består av stockar som bilats på två sidor. Gåtarna är kraftiga och välgjorda med ungefärligen kvadratiskt tvärsnitt för den synliga delen, och spåren av fiskstjärttyp. Gåtarna är gjorda av klovor. På den vänstra gåten finns årtalet 1871 inskuret.
Stolpboden ursprungligen från Kuntberget 1835
Högra gåten.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHC  1 Stolpbod fr Kuntberget,GrangärdeHembygdsgård,DalarnaPISY
GRHC  2 Sweden    Pinus Sylvestris  400m 6014N1438E     1657 1834
GRHC  3 T. Axelson
GRHC  #### Stolpbod från Kuntberget (Hoberget), på gränsen mellan Grangärde och Säfsnäs sn, nu på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö, 60º13'12.1"N, 14º58'7.2"E.
GRHC1a 1683  251  200  207  185  147  138  146
GRHC1a 1690  133  149  142  120  160  119  132  127  103  83
GRHC1a 1700  93  104  128  143  118  114  119  99  80  56
GRHC1a 1710  86  88  105  98  81  127  122  118  107  90
GRHC1a 1720  105  82  90  91  99  88  67  109  91  96
GRHC1a 1730  106  95  104  94  109  94  76  88  88  82
GRHC1a 1740  61  35  51  54  54  58  53  55  68  66
GRHC1a 1750  89  77  102  113  95  92  68  56  50  54
GRHC1a 1760  53  51  43  53  65  54  56  59  54  46
GRHC1a 1770  37  28  37  35  42  28  41  45  55  46
GRHC1a 1780  49  38  46  49  55  54  50  52  37  42
GRHC1a 1790  41  65  58  59  64  53  39  45  52  48
GRHC1a 1800  21  34  25  27  45  47  22  31  32  38
GRHC1a 1810  34  30  25  14  24  24  27  32  41  37
GRHC1a 1820  25  16  18  26  28  27  44  53  41  27
GRHC1a 1830  21  33  27   9  22  999
GRHC1a #### vk. C2
GRHC2a 1666  204  191  222  230
GRHC2a 1670  189  297  273  257  241  221  253  167  178  160
GRHC2a 1680  185  175  169  163  129  123  111  93  85  101
GRHC2a 1690  81  111  94  83  116  95  96  104  97  76
GRHC2a 1700  96  87  111  79  85  62  69  44  42  20
GRHC2a 1710  38  43  50  55  54  79  71  81  81  69
GRHC2a 1720  84  65  83  79  78  88  78  82  74  62
GRHC2a 1730  63  59  63  74  84  62  32  47  39  52
GRHC2a 1740  36  21  35  50  40  48  38  32  52  47
GRHC2a 1750  45  54  54  72  61  60  36  32  26  17
GRHC2a 1760  13  15  16  22  42  27  35  39  29  32
GRHC2a 1770  26  21  24  18  19  19  28  28  37  40
GRHC2a 1780  33  18  19  19  20  25  25  20  16  16
GRHC2a 1790  17  19  19  17  17  15  13  24  18  25
GRHC2a 1800  14  19  22  18  22  28  18  23  19  20
GRHC2a 1810  21  21  22  15  17  20  24  30  33  22
GRHC2a 1820  20  15  19  32  26  22  32  32  41  24
GRHC2a 1830  20  37  37  34  43  999
GRHC2a #### vk. C3
GRHC3a 1706  197  159  134  125
GRHC3a 1710  129  103  164  174  148  190  171  160  131  120
GRHC3a 1720  140  133  164  143  158  148  100  137  120  144
GRHC3a 1730  141  126  125  110  107  76  69  94  90  83
GRHC3a 1740  60  45  50  61  58  66  77  85  99  80
GRHC3a 1750  86  95  113  114  105  100  76  67  64  59
GRHC3a 1760  69  70  68  79  89  81  69  70  79  80
GRHC3a 1770  62  67  84  64  55  63  70  77  71  61
GRHC3a 1780  65  45  65  56  61  54  58  58  48  56
GRHC3a 1790  57  65  58  69  71  54  44  52  47  59
GRHC3a 1800  41  54  57  54  51  55  43  34  27  39
GRHC3a 1810  33  39  42  36  32  41  42  50  44  47
GRHC3a 1820  35  32  33  38  38  36  62  72  64  52
GRHC3a 1830  37  36  35  30  35  999
GRHC3a #### C4. vk
GRHC4a 1657  266  344  266
GRHC4a 1660  280  304  378  285  396  331  261  192  229  303
GRHC4a 1670  295  275  283  246  176  138  163  144  215  156
GRHC4a 1680  179  204  135  136  125  104  115  129  80  101
GRHC4a 1690  93  137  106  88  125  91  78  75  68  62
GRHC4a 1700  83  86  79  79  62  60  49  36  31  32
GRHC4a 1710  36  39  37  38  28  50  44  35  35  35
GRHC4a 1720  51  45  61  54  43  54  35  47  58  61
GRHC4a 1730  57  57  69  51  56  41  36  40  52  41
GRHC4a 1740  39  23  41  31  33  29  29  28  28  28
GRHC4a 1750  31  30  36  40  33  33  26  27  24  24
GRHC4a 1760  23  30  30  36  36  32  31  27  24  23
GRHC4a 1770  24  16  24  23  17  21  24  31  24  27
GRHC4a 1780  27  21  23  24  31  24  27  28  20  19
GRHC4a 1790  27  22  24  25  28  24  18  21  19  30
GRHC4a 1800  23  18  24  18  19  23  17  13  16  18
GRHC4a 1810  32  21  999
GRHC4a #### +>0, Tilja 5 innanför vägg A.