Ria från Järnsta, Västansjö, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering i Rian från Järnsta () nu på Grangärde hembygdsgård, . Proven togs ur stockarna D13, D15, D17 och D20 på övervåningens västra sida. Proven ur stockarna D15 och D17 har yttersta ring från 1823, medan provet ur stocken D13 har yttersta ring från 1824. På båda proven från 1823 syns en blånad i virket, som kan tolkas som en lagringsskada, medan ingen blånad syns i provet med yttersta ring från 1824. Provet ur D20 är tyvärr skadat, så att den eller de yttersta årsringarna efter 1822 saknas. Även i detta prov är veden blånad. Alla de undersökta stockarna är av tall. Rian byggdes således tidigast vintern 1824/25, men åtminstone en del av virket hade då legat lagrat sedan vintern före. Inga prov kunde tas i nedervåningens stockar, eftersom väggarna där är inklädda. Det går inte att utesluta att de undersökta stockarna skulle kunna härröra från en senare höjning av rian.
Rian från Järnsta, byggd efter 1824Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHB  1 Ria fr Järnsta, Västansjö, nu Grangärde HembygdsgårdPISY
GRHB  2 Sweden    Pinus sylvestris  180m 6014N1457E     1736 1824
GRHB  3 T. Axelson
GRHB  #### Nuvarande possition 60º13'9.5"N, 14º58'3.7"E
GRHB1a 1737  425  470  445
GRHB1a 1740  366  230  261  275  300  235  256  302  309  238
GRHB1a 1750  310  256  280  256  251  236  158  240  159  212
GRHB1a 1760  112  110  139  187  184  138  147  133  111  136
GRHB1a 1770  95  79  104  101  56  70  97  109  126  99
GRHB1a 1780  92  120  96  105  112  123  92  99  83  75
GRHB1a 1790  68  112  106  86  94  88  75  72  37  40
GRHB1a 1800  36  52  42  60  40  56  32  46  32  25
GRHB1a 1810  21  30  24  22  25  17  20  21  32  39
GRHB1a 1820  29  44  40  42  999
GRHB1a #### D15, Vk
GRHB2a 1762  172  164  141  92  131  142  133  129
GRHB2a 1770  97  86  107  129  108  95  172  181  202  181
GRHB2a 1780  120  103  119  117  111  136  137  106  102  107
GRHB2a 1790  80  144  127  105  134  108  97  99  91  91
GRHB2a 1800  106  128  100  80  81  61  69  97  59  39
GRHB2a 1810  34  61  38  29  43  49  50  80  79  118
GRHB2a 1820  66  100  84  69  97  999
GRHB2a #### D13. Vk. Borrprovet taget mycket snett.
GRHB3a 1736  341  375  316  226
GRHB3a 1740  256  184  174  184  170  168  181  152  168  147
GRHB3a 1750  189  199  172  164  153  134  74  115  117  133
GRHB3a 1760  121  116  138  166  158  146  139  159  132  159
GRHB3a 1770  119  97  119  107  84  98  119  113  130  154
GRHB3a 1780  100  103  97  118  111  86  68  71  52  55
GRHB3a 1790  75  101  86  81  103  132  86  91  85  74
GRHB3a 1800  69  95  70  63  88  77  78  74  53  46
GRHB3a 1810  35  32  37  30  36  36  39  34  31  40
GRHB3a 1820  32  47  55  72  999
GRHB3a #### D17. Vk
GRHB4a 1739  336
GRHB4a 1740  241  234  170  201  198  250  217  220  265  235
GRHB4a 1750  296  210  228  184  157  151  133  158  142  204
GRHB4a 1760  181  186  150  117  116  111  91  85  74  85
GRHB4a 1770  80  78  93  91  79  77  101  89  82  144
GRHB4a 1780  130  135  160  152  162  105  107  79  63  78
GRHB4a 1790  61  83  88  83  110  123  74  86  82  88
GRHB4a 1800  75  84  60  68  86  61  59  85  53  51
GRHB4a 1810  71  70  57  65  64  78  90  113  91  100
GRHB4a 1820  68  65  58  999
GRHB4a #### D20, ej vk +>0