Den medeltida dörren från Grytänge
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge , som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö. Den har tidigare daterats av T. Bartholin (2001-02-15), som anger yttersta ring för 1414 respektive 1395. Jag kommer till samma resultat (även om jag väljer att inte försöka mäta yttersta ringen, och serierna därmed slutar 1413 respektive 1394). Bästa korrelation (T=5.6 för a-provet, 6.1 för medelkurvan, Prop2Yrs) fås mot den medeltida dalareferensen "Dal1350" av T. Axelson och B. Israels, men rimliga korrelationer fås också mot en stor Savonlinna (medelkurva på allt på ITRDB) och mot SE007 (Dalarna). Bartholins bedömning att dörren bör vara tillverkad omkring 1420, finner jag rimligt. Det stöds också av den mätning av 40 ringar jag gjorde på en bild av den nötta kanten på dörren ungefär på mitten, på den sidan som ger yttersta ring 1413, där mest trä ser ut att vara bevarat. Denna korta serie ser ut att täcka samma period som yttersta delen av huvudprovet. Möjligen finns ytterligare några få otydliga ringar (<5), men det är osäkert. Detta gör att dörrens form torde ha bestämts av virkets ytterkant, vilket gör att man torde våga antagandet att vankanten ligger mycket nära den befintliga träytan.

1969 beskrev Olle Homman dörren och gjorde då bedömningen att den var från perioden 1450-1500 i enligt med paralleller i bl.a Ornässtugan, Rankhyttan och Flintgard på Sollerön. (Numer är Ornäsloftet dendrodaterat till 1503 och Rankhyttan 1492). Det ovanliga och tidstypiska är konstruktionen att sammanfoga med genomgående käppar i hål som borrats igenom båda dörrplankornas hela bredd, innan de sedan tunnats ut till önskad tjocklek. I detta fall blev uttunningen av virket lite för kraftig, så att käpparna delvis blottades. Att den visar sig vara från omkring 1420 och därmed före det angivna intervallet, är intressant, eftersom det helt saknas daterade byggnader från Dalarna från tiden 1367 till 1447.
Dörren, framsidan med medeltida beslag
Dörren, baksidan med de blottade käpphålenDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHA  1 Door from Grytänge, Grangärde Hembygdsgård, Dalarna PISY
GRHA  2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6013N1459E     1207 1413
GRHA  3 T. Axelson
GRHA  #### Note: callibration failed, but same for GRHA1am and GRHA2a. GRHA1a3 may differ.
GRHA1a3 1374  43  53  57  66  73  70
GRHA1a3 1380  80  75  61  55  77  69  60  55  42  45
GRHA1a3 1390  38  33  31  42  38  49  70  36  35  50
GRHA1a3 1400  43  55  47  35  33  35  43  35  31  43
GRHA1a3 1410  41  35  35  38  999
GRHA1a3 #### Measurements from photo of natural surface.
GrHA1am 1207  286  272  276
GrHA1am 1210  248  216  198  211  204  172  187  177  220  172
GrHA1am 1220  160  149  123  114  130  127  124  152  118  131
GrHA1am 1230  123  95  85  72  75  118  76  112  74  88
GrHA1am 1240  111  108  121  97  92  103  69  105  103  135
GrHA1am 1250  87  92  97  110  93  105  130  105  76  95
GrHA1am 1260  130  126  94  80  72  90  107  110  113  114
GrHA1am 1270  107  106  96  75  78  64  109  59  72  69
GrHA1am 1280  105  130  112  90  94  105  130  97  122  124
GrHA1am 1290  103  125  97  90  93  112  104  117  112  94
GrHA1am 1300  86  116  82  120  115  106  95  61  65  68
GrHA1am 1310  58  60  40  59  54  88  128  132  110  132
GrHA1am 1320  98  94  118  136  124  85  94  85  62  94
GrHA1am 1330  141  140  90  76  82  80  63  74  74  53
GrHA1am 1340  42  58  78  99  84  75  74  92  84  81
GrHA1am 1350  86  97  96  76  92  64  88  69  69  83
GrHA1am 1360  77  80  119  96  72  83  84  81  99  68
GrHA1am 1370  50  66  58  59  68  73  96  79  69  73
GrHA1am 1380  72  73  70  65  73  56  52  42  41  56
GrHA1am 1390  47  50  39  45  42  45  61  45  49  50
GrHA1am 1400  54  48  51  45  42  48  60  46  36  41
GrHA1am 1410  43  46  52  45  999
GRHA2a 1264  129  155  115  160  122  132
GRHA2a 1270  132  130  101  93  93  112  115  85  119  136
GRHA2a 1280  133  116  128  105  127  114  120  106  120  154
GRHA2a 1290  127  112  107  96  91  78  69  61  90  111
GRHA2a 1300  98  80  93  153  112  114  114  84  72  73
GRHA2a 1310  81  92  104  115  81  128  99  109  115  139
GRHA2a 1320  142  165  138  140  143  96  82  125  53  60
GRHA2a 1330  141  173  84  100  125  92  70  91  72  82
GRHA2a 1340  72  74  68  66  105  113  91  84  53  66
GRHA2a 1350  92  115  92  100  82  82  61  43  60  62
GRHA2a 1360  53  68  119  94  98  60  64  75  80  56
GRHA2a 1370  43  49  60  51  43  45  53  59  74  88
GRHA2a 1380  74  66  80  51  47  53  53  53  45  53
GRHA2a 1390  37  41  35  47  56  999