FinnOlars loftbod, Holsåker, Floda sn., Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2014

Loftboden ursprungligen byggd ca 1559.
Låsskylten av 1500-talstyp.

Den 14 januari 2014 tog jag med tillväxtborr 8 prover med tillväxtborr i det s.k FinnOlars (Månsgårdens) loftbod, , i Holsåker (Finn Pers väg 4), Dala-Floda. Boden har i huvudsak sexkantiga knutskallar. Det gick vid provtillfället att komma in på nedre våningen, som består av ett rum, medan de två dörrarna på loftet var låsta. När man kommer in, möts man av ett rum med bilade stockar och ett tak av mycket grova ramsågade plankor, troligen framställda av torrtallar. Detta gör ett omisskännligt intryck av 1800-tal. Det står därför klart att boden kan antas vara omtimrad någon gång under detta sekel, då dels de nedersta stockvarven bytts ut - de har vanliga 1800-tals knutar, dels bilning skett av de gamla stockarna. Det finns flera årtal med rödkrita eller penna på de bilade ytorna, det äldsta jag såg var på stocken C7, med rödkrita skrivet: "1864 20/11". När man betraktar de ursprungliga stockarna, kan man se att boden från början byggts av barkat (inte täljt/skavt) rundtimmer, som med åren blivit mycket mörkt, och därför framstår i stark färgkontrast till de bilade, ännu ljusa, ytorna. Man kan också lägga märke till att det i stocken A9 till höger om dörren utifrån sett, finns ett urtag, som inte gärna kan vara annat än den översta markeringen av en ursprunglig dörr. De nedanför denna befintliga stockarna (A1, A2, A3a-A8a) är utbytta (på dessa saknas färgnyansskilnad mellan kant och bilad yta, och bör därför vara insatta vid 1800-talets omtimring. Gåtspåren till dörren är relativt runda, möjligen borrade, vilket är förväntat om de är gjorda på 1800-talet. Eftersom det i bakväggen saknas spår av avbalkning eller mellanvägg, torde det kunna antas att boden aldrig haft mer än en nedre dörr, och att denna ursprungliga dörr alltså varit asymmetriskt placerad långt till höger på boden, och att den befintliga öppnigen är sentida (1800-tal).

Man kan notera att de nedersta varven med ursprungligt timmer är grövre än det som används längre upp i byggnaden. Denna iakttagelse föranledde mig att ta prover som skulle kunna avgöra huruvida dessa olikheter avspeglar olika faser i byggnadens historia, medan endast ett prov togs ur de nyare stockarna (C3). Resultatet visar dock att allt det gamla timret fällts vintern 1558-59, och att skillnaden i timmergrovlek inte beror på skiljda byggnadshistoriska faser. Inga blånader eller insektsgnag ger några skäl att anta någon utdragen byggnadsprocess, utan boden bör ha uppförts 1559. Detta gör byggnaden till den tredje äldsta kända timmerbyggnaden i Floda socken, efter tröskladan i Hagen (ca 1538) och Ippis loftbod (ca 1542) från Forsgärdet (nu Sälbuo). Det är värt att notera att denna liksom tröskladan i Hagen är byggd av blott barkat timmer, som inte skavts på det sätt som annars ofta är typiskt för de äldre timmerbyggnaderna. Den nya stocken (C3) är fälld vintern 1859-60, och det kan antas att detta årtal tillsammans med det med rödkrita skrivna "1864" pekar ut tidsintervallet för omtimring och bilning och flyttning av dörr, samt tillkomsten av de sågade mellangolvsplankorna till första delen av 1860-talet.

De undersökta stockarna gav utom i ett fall goda korrelationsvärden till varandra och till regionala referenskurvor. Virket är sannolikt hämtat ur samma bestånd. I ett fall (provet ur A9, den med märke efter gammal dörröppning), gör en störning att den yttersta veden inte säkert kan dateras, men det finns goda skäl att anta att den är samtida med de övriga (1588).

Om Loftgången kan noteras att åtminstone den högra delen tidigare skyddats av en vägg av stående plankor, vilket framgår av not i såväl över som underliggare. Det är också värt att notera att den till 1500 talet daterade låsskylten på en av de övre dörrarna, nu kan konstateras vara samtida med boden. På mellangåten finns inskurna namnbokstäver vilka sannolikt ska uttolkas "Britta AndersDotter", "Karin AndersDotter" och "Kisti (Kerstin) AndersDotter". Stilen tyder på 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Återstår att undersöka om det funnits några personer på gården med dessa namn, eller om de kanske skurits av några mer tillfälliga besökare. Inne i boden (vägg B, nedre) återfinns en psalmvers (Svenska Psalmboken 1819, 373 v. 2) skriven med blyerts: "jag är en fattig fånge i denna verlden vrånge som fåret på en ö jag kan ej hädan komma min frihet ej bekomma förrn gud mig låter dö. 1893 16/3"

Noter


Se även: Kompletterande undersökning avseende övervåningen som färdigställdes i januari 2018.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (TEST Jan 9 2014), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members of the collection FnOlr01-8.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref------------------------------------------   
         Off Over P2Yrs------ BaPi- C84F- BesIE MeanS P2YrsL----**   
FnOlr01a  144  301 143  0,25  3,0  0,26  0,23  0,23  0,24  0,23  2,9   
FnOlr02a  201  301 200  0,48  7,7  0,51  0,50  0,49  0,50  0,48  7,6 
FnOlr04a  207  301 206  0,57  9,9  0,53  0,55  0,51  0,54  0,60 10,8 
FnOlr05a  182  301 181  0,55  8,8  0,52  0,55  0,56  0,54  0,56  9,1
FnOlr06a  177  301 172  0,62 10,3  0,56  0,62  0,62  0,60  0,62 10,2 Contains 4 zero values.
FnOlr07a  173  301 168  0,49  7,3  0,46  0,50  0,48  0,48  0,50  7,5 Contains 4 zero values.
FnOlr08a  216  301 202  0,46  7,3  0,44  0,46  0,50  0,46  0,47  7,5 Contains 4 zero values.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (7 samples): 0,50 Standard deviation interval 0,38 - 0,62
-End of report-


Mätvärden (rådata)

FnOlr 1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Floda sn, Dalarna   PISY
FnOlr 2 Sweden    Pinus Sylvestris  200 6030N1448E     1343 1859
FnOlr 3 T. Axelson
FnOlr  #### 60.504027,14.791757
FnOlr01a1415  200  189  197  163  148
FnOlr01a1420  118  188  195  234  110  160  161  156  156  138
FnOlr01a1430  136  91  80  67  59  39  58  42  43  64
FnOlr01a1440  69  97  92  68  59  37  35  42  57  41
FnOlr01a1450  50  88  111  86  89  87  121  86  71  28
FnOlr01a1460  20  31  34  38  48  74  68  34  85  81
FnOlr01a1470  68  62  56  50  40  46  39  53  67  70
FnOlr01a1480  69  62  48  32  34  34  35  50  43  41
FnOlr01a1490  38  50  51  67  83  78  51  66  68  50
FnOlr01a1500  50  46  41  34  42  58  47  64  59  86
FnOlr01a1510  64  66  69  54  36  41  40  51  59  64
FnOlr01a1520  51  65  56  35  36  36  32  23  27  22
FnOlr01a1530  19  19  17  22  24  37  24  28  21  29
FnOlr01a1540  20  25  19  19  13  19  19  23  21  22
FnOlr01a1550  28  31  27  36  25  32  29  27  25  999
FnOlr01a#### C5
FnOlr02a1358  182  163
FnOlr02a1360  126  134  137  129  140  115  136  163  98  75
FnOlr02a1370  85  99  84  119  90  86  92  72  70  70
FnOlr02a1380  113  106  84  60  67  71  95  89  82  72
FnOlr02a1390  73  62  58  47  55  57  55  55  53  51
FnOlr02a1400  59  64  66  45  51  62  73  32  40  43
FnOlr02a1410  58  40  42  56  38  30  20  24  24  37
FnOlr02a1420  33  37  38  34  37  35  39  47  37  30
FnOlr02a1430  42  46  48  56  58  39  34  34  21  40
FnOlr02a1440  40  32  22  24  32  33  23  20  26  24
FnOlr02a1450  26  33  33  41  23  16  24  21  17  17
FnOlr02a1460  30  30  31  48  33  21  16  19  24  27
FnOlr02a1470  14  12  18  26  34  43  42  51  58  42
FnOlr02a1480  37  39  44  48  53  39  45  54  45  55
FnOlr02a1490  43  46  55  46  51  61  34  33  37  36
FnOlr02a1500  42  38  30  25  27  24  22  30  33  31
FnOlr02a1510  43  37  48  59  30  43  42  65  64  76
FnOlr02a1520  61  61  53  35  35  37  45  33  39  29
FnOlr02a1530  30  22  26  32  36  38  32  37  52  55
FnOlr02a1540  48  37  40  37  26  14  28  38  42  29
FnOlr02a1550  22  22  20  20  17  17  18  20  24  999
FnOlr02a#### C4
FnOlr03a1755  140  101  117  69  91
FnOlr03a1760  109  121  124  149  136  130  111  96  81  84
FnOlr03a1770  79  66  81  91  96  93  125  117  157  182
FnOlr03a1780  171  198  198  159  176  163  121  154  145  123
FnOlr03a1790  144  123  122  145  183  144  97  65  75  89
FnOlr03a1800  96  137  117  106  133  154  146  138  92  83
FnOlr03a1810  109  121  96  104  95  113  103  112  94  98
FnOlr03a1820  71  78  90  59  49  24  43  43  51  25
FnOlr03a1830  15  25  16  23  32  30  37  28  26  28
FnOlr03a1840  28  15  17  29  24  31  57  37  37  25
FnOlr03a1850  52  52  52  25  28  42  53  68  60  45
FnOlr03a1860  999
FnOlr03a#### C3
FnOlr04a1352  73  82  89  105  119  73  68  63
FnOlr04a1360  40  54  58  41  35  22  24  32  27  18
FnOlr04a1370  32  41  42  89  98  79  84  53  69  61
FnOlr04a1380  56  61  73  70  69  43  91  80  87  62
FnOlr04a1390  64  49  67  67  49  70  54  59  50  49
FnOlr04a1400  42  47  41  45  47  68  70  65  60  72
FnOlr04a1410  66  57  37  51  37  26  33  46  36  57
FnOlr04a1420  60  64  62  49  71  74  60  50  40  44
FnOlr04a1430  38  54  61  46  93  57  60  46  52  58
FnOlr04a1440  55  58  57  34  47  36  40  37  35  40
FnOlr04a1450  38  38  34  29  17  13  29  22  25  23
FnOlr04a1460  26  28  26  33  43  24  27  28  27  26
FnOlr04a1470  26  28  33  30  39  39  38  35  30  36
FnOlr04a1480  23  21  25  23  26  24  23  25  25  29
FnOlr04a1490  21  25  29  27  28  43  38  46  38  33
FnOlr04a1500  43  32  28  31  35  48  55  61  64  51
FnOlr04a1510  50  34  46  61  31  31  35  40  35  38
FnOlr04a1520  33  35  42  19  49  33  34  29  26  22
FnOlr04a1530  25  28  26  42  65  69  61  61  49  64
FnOlr04a1540  52  58  34  32  31  36  36  49  40  34
FnOlr04a1550  43  48  55  40  44  58  59  46  45  999
FnOlr04a#### C6 
FnOlr04a#### DISTANCETOPITH=11
FnOlr05a1377  103  162  206
FnOlr05a1380  248  324  324  212  182  164  250  228  205  141
FnOlr05a1390  134  114  115  120  127  131  107  93  99  88
FnOlr05a1400  72  50  47  61  83  93  115  72  65  62
FnOlr05a1410  70  49  45  54  40  33  30  37  29  46
FnOlr05a1420  33  40  57  52  57  42  46  37  36  36
FnOlr05a1430  37  39  36  39  58  52  47  42  48  51
FnOlr05a1440  45  39  35  39  41  44  37  29  29  29
FnOlr05a1450  25  42  40  39  24  17  18  14  12  10
FnOlr05a1460  16  25  25  22  15  15  21  17  24  18
FnOlr05a1470  20  13  19  18  18  23  36  33  28  29
FnOlr05a1480  22  21  14  10  17  13  21  19  13  15
FnOlr05a1490  14  15  17  15  13  24  21  38  34  31
FnOlr05a1500  25  19  11  15  19  21  38  43  52  45
FnOlr05a1510  36  35  33  24  20  30  50  54  53  48
FnOlr05a1520  37  39  35  22  30  23  21  20  20  13
FnOlr05a1530  15  12  15  20  25  32  29  30  20  29
FnOlr05a1540  24  27  23  20  12  18  16  18  21  20
FnOlr05a1550  25  25  39  30  35  35  29  22  28  999
FnOlr05a#### C8
FnOlr06a1382  123  98  126  91  188  158  124  120
FnOlr06a1390  117  112  161  205  181  186  170 -999  132  142
FnOlr06a1400  177  176  126  112  102  93  96  96  91  93
FnOlr06a1410  92 -999 -999  61  41  30  28  37  28  44
FnOlr06a1420  40  42  43  28  31  23  32  32  23  20
FnOlr06a1430  20  22  27  40  62  68  62  49  56  59
FnOlr06a1440  56  46  40  41  57  67  50  31  25  44
FnOlr06a1450  48  63  57  18   7   2   8  12  15  10
FnOlr06a1460  15  29  21  26  20  19  18  14  17  20
FnOlr06a1470  15  10  12  14  26  26  33  40  30  24
FnOlr06a1480  19  24  20  23  25  25  32  37  31  23
FnOlr06a1490  19  31  35  34  31  43  38  50  46  43
FnOlr06a1500  30  24  21  25  29  70  80  78  58  71
FnOlr06a1510  66  62  55  60  49  60  74  84  100  89
FnOlr06a1520  57  52  74  38  40  38  51  38  36  33
FnOlr06a1530  35  30  34  50  63  68  68  58  53  58
FnOlr06a1540  42  34  12 -999   9  10  18  33  39  29
FnOlr06a1550  28  33  40  38  30  41  38  35  43  999
FnOlr06a#### C9
FnOlr06a#### DISTANCETOPITH=2
FnOlr07a1386  234  177  138  118
FnOlr07a1390  117  94  72  94  130  144  94  82  73  79
FnOlr07a1400  77  67  61  74  79  95  84  59  90  82
FnOlr07a1410  95  71  60  68  59  40  42  54  42  76
FnOlr07a1420  60  73  60  48  57  49  56  42  42  44
FnOlr07a1430  48  59  53  62  76  66  77  58  87  60
FnOlr07a1440  62  53  61  57  50  52  49  52  44  47
FnOlr07a1450  53  65  54  41  30  23  26  22  22  17
FnOlr07a1460  24  41  41  39  38  26  33  36  25  30
FnOlr07a1470  26  23  38  29  34  32  40  43  46  36
FnOlr07a1480  37  32  35  41  34  34  45  37  43  30
FnOlr07a1490  33  32  30  26  32  45  35  42  32  31
FnOlr07a1500  25  19  18  17  20  43  48  59  51  58
FnOlr07a1510  74  67  58  67  43  47  42  50  40  40
FnOlr07a1520  31  32  42  22  30  24  20  13  15  13
FnOlr07a1530  11   8  12  15  20  14  13  12  16  15
FnOlr07a1540  14  16 -999 -999 -999 -999  16  14  13  11
FnOlr07a1550  18  15  14  17  13  15  12  14  16  999
FnOlr07a#### A9 (yttersta veden osäker)
FnOlr08a1343  138  159  141  114  94  85  116
FnOlr08a1350  135  112  129  108  120  121  90  67  65  65
FnOlr08a1360  59  76  66  40  37  22  23  38  30  29
FnOlr08a1370  43  57  58  137  166  122  124  77  73  56
FnOlr08a1380  58  78  103  78  101  103  134  105  66  78
FnOlr08a1390  59  41  36  31  33  29  37  46  49  72
FnOlr08a1400  80  77  80  46  66  75  79  59  68  63
FnOlr08a1410  70  74  84  72  48  35  23  27  23  30
FnOlr08a1420  24  18  35  40 -999 -999  61  31  30  30
FnOlr08a1430  23  26  24  25  41  28  21  22  23  29
FnOlr08a1440  26  32  29  40  56  60  50  48  53  60
FnOlr08a1450  58  84  77  46  21  16  20  14  18  24
FnOlr08a1460  27  25  31  44  35  28  30  30  18  25
FnOlr08a1470  29  25  22  23  36  38  44  51  46  36
FnOlr08a1480  49  45  41  58  58  78  65  67  66  75
FnOlr08a1490  52  63  53  53  64  70  54  65  50  40
FnOlr08a1500  33  33  25  30  20  47  58  67  61  71
FnOlr08a1510  68  52  54  52  33  36  42  51 -999 -999
FnOlr08a1520  55  47  37  34  32  21  31  24  30  22
FnOlr08a1530  21  15  18  18  16  40  34  36  30  35
FnOlr08a1540  25  32  37  31  16  12  14  13  18  13
FnOlr08a1550  17  21  19  13  17  16  20  25  22  999
FnOlr08a#### A10
FnOlr08a#### DISTANCETOPITH=4