Fyra lador i Floberget (Brobacken), Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Lada 1: Odaterad men byggd senast 1848 att döma av inskription.
Lada 2:Lada byggd 1832.


Den 18 juli 2011 begav jag mig tillsammans med Leif Lundin till Floberget för att undersöka tre lador och en ladruin i Brobacken. Vi tog med tillväxtborr prover ur ladorna och fotograferade en del ristningar.

Lada 1
Den första ladan, , är av dubbelsidigt bildade stockar, med långdrag och dubbelhaksknutar med raka hak. Ingången på långsidan nära hörnet mot vägg B, och med avbalkning. Timret är frodvuxen tall. Prov togs ur tre stockar, D2, D4 och A10a, men tyvärr misslyckades dateringen. På insidan (vägg B) finns en del ristningar bl.a, EJS (Erik Jöns Son) 1848 (rispat, inte inskuret).

Lada 2
Den andra ladan, ett stycke nedanför i sluttningen, , av samma typ som föregående. Alla stockar tycks vara av samma ursprung. Prov togs ur D3 (något skadat), D4, D5, D6 och D7. Alla stockarna är från träd fällda vintern 1831/32.

Det finns ristningar i och på ladan. En på utsidan på stock B16, alltså översta fullånga stocken på gaveln "EES 1832". Den är kraftig, och sitter så till att den knappast tillkommit i okynne. Årtalet stämmer väl med dateringen. Den bör alltså tolkas att Erik Ersson timrade ladan 1832. På B-väggens insida finns ett flertal inskurna namn och årtal: XBEDESSDBX; BEDEASDB, +AJDJJSDA, OES; SYRHOLN, ONilsl? E S 1867, 1839 AES, MPD, OPS, PES, OPS 1839?; LLS, OE, P (J avser här i samtliga fall Jon, alltså I med tvärpinne). På den inne delen av väggen finns inskuret: EPS och AES I SYRHOLN 1839.

Lada 3: Rundtimmerlada med långdrag och dubbelhaksknutar
från 1799.
Lada 4:Resterna efter en enkel rundtimmerlada från 1741 .


Lada 3
Den tredje ladan står ytterligare ett stycke ner i backen, . Det är en rundtimmerlada med enkelkattsknutar och tämligen lodräta hak. Dörren på långsidan närmast B-vägg, varigenom stockarna A4-A9 är delade. Prov togs ur stockarna D3, D5, D6, D7, D8, D9. Alla proven är av tall och daterar stockarna till vintern 1798/99. Ladan torde troligast vara byggd 1799.

Några ristningar finns på B-väggen (stock B9): ()AEDiBIORBO1811, BED1810, ΓESΛ, I E S 1811, LOS iHAGEN ÖR 1831

Lada 4
Den fjärde var en ruin efter en mindre rundtimmerlada utan långdrag och med rännknutar, belägen ett gott stycke nedanför de andra, . Ladruinen är i dåligt skick, och endast ett mindre antal stockar tillät provtagning: D5, (D7), A5, A6, C4, C5. Fyra av proven, två av tall (A6 & C5) och två av gran (D3 & A5), pekar, om än med ganska svaga korrelationer, på samma år, nämligen 1740. Dateringen är därför sannolik, och ladan troligen byggd 1741.


Inskription i Lada 1. bland annat vad som uttolkas som "Erik Jönsson ÅR 1848" och "Erik Andersson"
Inskriptioner i Lada 3, stock B9, som kan uttydas: "Anna ErsDotter i BIORBO 1811", "Brita ErsDotter 1810",
"ΓESΛ", "I E S 1811" (svårtolkat: Γ för Lars?, Λ för Anders?, I för Isak/Israel/Jan?), "Lars OlsSon i HAGEN ÖR (år!) 1831"
Inskription i Lada 2, närmast dörren. med inskrifter som kan uttolkas: "Brita ErsDotter: Erik Sakris(?)Sons Dotter Brita",
"Brita ErsDotter: Erik AndersSons Dotter Brita", "Anna JonsDotter: JonJonsSons Dotter Anna", "Olof ErsSon SYRHOLN",
"ONilsl? Erik Sakris?" 1867, 1839 "AndersErsSon", "Maria?PersDotter", "Olof PersSon", "Per ErsSon",
"Olof PersSon 1839?"; "Lars LarsSon", "Olof Ers", "P" (Notera att I med tvärpinne alltså uttyds "Jon")
Inskription i Lada 2, längre från dörren, som kan uttydas: "Erik PersSon" och "Anders ErsSon i SYRHOLN 1839".
_________Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/FLBB2 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY
FLBB2 2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6032N1453E     1738 1831
FLBB2 3 T. Axelson
FLBB2  #### 60º32'5.1"N, 14º53'22.7"E
FLBB20a 1765  197  176  195  162  153
FLBB20a 1770  91  72  98  90  78  92  117  127  109  82
FLBB20a 1780  81  59  71  70  57  84  85  83  55  72
FLBB20a 1790  56  88  73  67  68  52  60  61  62  61
FLBB20a 1800  64  59  72  77  77  81  60  45  54  61
FLBB20a 1810  67  60  61  63  63  60  73  79  67  52
FLBB20a 1820  75  67  52  67  59  65  63  64  58  53
FLBB20a 1830  999
FLBB20a #### D3, +>0
FLBB21a 1754  196  169  193  106  98  125
FLBB21a 1760  186  231  254  222  174  166  124  129  125  162
FLBB21a 1770  99  85  114  95  90  91  104  116  105  93
FLBB21a 1780  97  83  112  121  133  122  127  134  92  94
FLBB21a 1790  96  114  85  72  95  90  92  89  92  90
FLBB21a 1800  90  74  71  80  85  69  56  60  60  82
FLBB21a 1810  89  73  58  92  72  74  80  98  94  65
FLBB21a 1820  58  60  46  48  53  52  61  56  65  55
FLBB21a 1830  61  61  999
FLBB21a #### D4, vk
FLBB22a 1740  311  269  218  244  221  303  275  238  191  217
FLBB22a 1750  218  184  207  203  163  125  104  71  70  68
FLBB22a 1760  72  43  78  97  99  129  98  149  114  125
FLBB22a 1770  56  44  77  65  54  54  75  72  74  68
FLBB22a 1780  53  30  57  48  60  72  63  75  72  64
FLBB22a 1790  76  94  93  85  88  66  67  78  58  75
FLBB22a 1800  62  50  54  66  48  45  31  20  24  32
FLBB22a 1810  33  39  33  36  32  32  30  43  48  33
FLBB22a 1820  45  58  31  47  52  48  51  57  54  47
FLBB22a 1830  69  70  999
FLBB22a #### D5, Vk.
FLBB23a 1738  307  301
FLBB23a 1740  265  208  208  215  232  195  200  184  140  149
FLBB23a 1750  209  160  173  155  139  153  114  101  86  100
FLBB23a 1760  96  63  69  108  101  106  83  121  84  86
FLBB23a 1770  40  41  46  43  59  67  63  71  88  85
FLBB23a 1780  81  82  106  82  115  114  99  114  102  74
FLBB23a 1790  78  84  98  71  98  70  66  58  57  63
FLBB23a 1800  64  70  59  49  70  58  50  53  39  38
FLBB23a 1810  35  22  28  25  35  29  20  32  33  32
FLBB23a 1820  42  33  27  43  45  52  54  46  45  44
FLBB23a 1830  53  54  999
FLBB23a #### D6, vk
FLBB24a 1751  214  263  194  136  127  79  66  67  94
FLBB24a 1760  93  134  178  186  173  163  128  105  86  108
FLBB24a 1770  76  59  88  93  65  72  121  117  127  117
FLBB24a 1780  89  79  110  73  90  88  93  102  57  48
FLBB24a 1790  57  65  58  61  80  69  63  68  74  61
FLBB24a 1800  94  79  83  102  81  85  61  54  59  58
FLBB24a 1810  57  63  50  47  46  39  38  53  56  45
FLBB24a 1820  37  47  35  41  47  36  49  55  54  41
FLBB24a 1830  50  42  999
FLBB24a #### D7, Vk

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY
FLBB3 2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6032N1453E     1730 1798
FLBB3 3 T. Axelson
FLBB3  #### 60º32'3.8"N, 14º53'23.7"E
FLBB30a 1730  419  295  330  314  264  227  238  283  249  227
FLBB30a 1740  168  132  185  186  157  164  153  153  136  145
FLBB30a 1750  221  164  162  157  163  167  129  148  129  160
FLBB30a 1760  176  179  106  102  81  129  137  159  190  157
FLBB30a 1770  108  108  138  121  124  136  160  155  186  194
FLBB30a 1780  171  99  132  96  118  136  150  103  80  54
FLBB30a 1790  34  91  81  64  101  100  75  84  81  999
FLBB30a #### D3, VK
FLBB31a 1743  401  409  492  440  418  376  364
FLBB31a 1750  403  324  305  259  232  216  201  173  176  197
FLBB31a 1760  166  173  193  204  177  155  136  134  87  65
FLBB31a 1770  58  56  71  75  69  71  80  85  121  110
FLBB31a 1780  72  66  67  79  110  101  86  63  36  36
FLBB31a 1790  34  57  66  56  60  49  30  40  39  999
FLBB31a #### D5, VK
FLBB32a 1742  329  355  302  341  296  262  210  236
FLBB32a 1750  294  280  272  241  211  193  152  145  140  150
FLBB32a 1760  209  192  192  177  141  139  152  157  137  126
FLBB32a 1770  85  88  112  120  100  95  140  104  102  77
FLBB32a 1780  54  59  64  59  75  81  92  75  66  51
FLBB32a 1790  33  55  52  51  64  65  57  48  49  999
FLBB32a #### D6, vk
FLBB33a 1737  345  323  314
FLBB33a 1740  275  176  167  160  172  198  200  200  211  222
FLBB33a 1750  316  235  256  254  214  159  123  151  137  146
FLBB33a 1760  139  154  214  181  204  144  192  169  125  101
FLBB33a 1770  72  67  96  101  91  126  123  89  119  96
FLBB33a 1780  67  60  82  87  88  112  96  87  63  64
FLBB33a 1790  52  73  67  48  66  54  50  51  55  999
FLBB33a #### D7, vk
FLBB34a 1737  350  337  291
FLBB34a 1740  224  182  227  200  230  245  265  253  227  221
FLBB34a 1750  314  252  274  229  239  165  144  120  144  157
FLBB34a 1760  160  197  243  229  198  178  218  219  130  89
FLBB34a 1770  97  81  84  81  81  76  100  84  87  92
FLBB34a 1780  90  57  70  77  93  98  81  90  47  45
FLBB34a 1790  61  94  79  77  72  50  63  64  68  999
FLBB34a #### D8, vk
FLBB35a 1749  439
FLBB35a 1750  492  400  403  342  252  273  222  208  184  178
FLBB35a 1760  162  198  141  129  126  89  89  118  88  89
FLBB35a 1770  71  66  91  82  86  89  114  111  104  93
FLBB35a 1780  95  101  98  117  135  126  103  93  78  75
FLBB35a 1790  67  96  81  82  81  72  52  56  71  999
FLBB35a #### D9, vk

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY
FLBB3 2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6032N1453E     1691 1740
FLBB3 3 T. Axelson
FLBB43a 1691  109  160  183  231  177  172  149  147  142
FLBB43a 1700  150  125  153  145  123  126  129  131  79  73
FLBB43a 1710  93  76  83  83  76  77  77  82  56  47
FLBB43a 1720  103  102  91  79  85  58  48  65  59  90
FLBB43a 1730  120  115  114  93  79  85  81  71  87  76
FLBB43a 1740  78  999
FLBB43a #### A6, vk, PISY
FLBB45a 1695  300  235  244  259  230
FLBB45a 1700  195  142  153  157  185  138  128  114  122  56
FLBB45a 1710  55  100  103  114  106  101  99  79  63  60
FLBB45a 1720  123  106  104  120  114  103  87  88  86  91
FLBB45a 1730  100  104  89  82  103  65  49  67  86  75
FLBB45a 1740  73  999
FLBB45a #### C5, vk, PISY

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PCAB
FLBB3 2 Sweden    Picea abies    250m 6032N1453E     1669 1740
FLBB3 3 T. Axelson
FLBB40a 1688  97  132
FLBB40a 1690  88  141  157  177  227  190  110  146  107  115
FLBB40a 1700  109  103  123  112  96  124  121  128  109  122
FLBB40a 1710  117  119  89  100  67  51  78  77  85  104
FLBB40a 1720  92  58  63  80  64  116  131  113  125  138
FLBB40a 1730  108  138  139  94  114  112  130  102  119  106
FLBB40a 1740  105  999
FLBB40a #### D3, vk
FLBB42a 1669  256
FLBB42a 1670  271  237  195  194  132  141  125  114  114  144
FLBB42a 1680  148  230  88  129  192  142  142  133  142  152
FLBB42a 1690  138  176  157  170  190  145  144  133  109  125
FLBB42a 1700  123  99  75  69  58  37  52  48  43  31
FLBB42a 1710  19  18  18  15  18  10  17  19  24  29
FLBB42a 1720  35  43  39  38  31  28  28  19  17  23
FLBB42a 1730  34  46  52  27  24  24  19  19  29  21
FLBB42a 1740  18  999
FLBB42a #### A5, vk (ofulst?)

FLBB2 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY
FLBB2 2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6032N1453E     7943 8000
FLBB2 3 T. Axelson
FLBB2  #### undated, synchronized
FLBB10a 7959  249
FLBB10a 7960  299  241  339  341  243  221  301  286  221  213
FLBB10a 7970  249  264  281  202  170  180  147  195  239  267
FLBB10a 7980  301  273  265  236  264  216  203  212  194  174
FLBB10a 7990  155  200  265  206  217  215  181  135  125  88
FLBB10a 8000  101  999
FLBB11a 7963  264  254  376  485  423  358  313
FLBB11a 7970  239  269  218  157  131  133  120  162  203  192
FLBB11a 7980  237  315  205  155  175  232  223  152  151  120
FLBB11a 7990  67  52  73  65  100  119  76  70  41  39
FLBB11a 8000  61  999
FLBB13a 7943  184  156  189  255  291  253  197
FLBB13a 7950  231  257  299  238  258  251  298  314  366  350
FLBB13a 7960  354  355  306  300  360  368  287  269  208  225
FLBB13a 7970  216  269  227  161  155  150  146  214  155  210
FLBB13a 7980  180  142  142  144  184  201  241  197  189  182
FLBB13a 7990  155  167  205  148  153  178  188  195  123  119
FLBB13a 8000  163  999