Ladan vid Hökkärråkern, i Mossel, Floda sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2009-02-19)

Ladan vid Hökkärråkern nära vägen till Grontjärn

Ladan vid Hökkärråkern väster om Mossel (vid vägen mot Grontjärn), 60.52138, 14.738378 (WGS 84), besöktes 17 februari 2009 tillsammans med Jan-Erik Jonsson i Mossel och av mig ensam den 19 februari för kompletterande iaktagelser. Prov togs med tillväxtborr för dendrokronologisk analys ur stockarna B4, B5, B6, B7, D7 och A9a och A10a (räknat medsols med ingångsgaveln som A). Alla de undersökta stockarna är av tall utom B5 som är av gran. Många av tallstockarna uppvisar brandljud. Den dendrokronologiska analysen visar att fällningen skedde vintern 1758. Ladan kan därför antas vara byggd inför skörden 1759. Resultatet av undersökningen är något överraskande då det ovanför dörren är med kniv inskuret årtalet 1757 samt namnet Erich nilson med vacker frakturhandstil! Namnet och årtalet är, ehuru båda skurna med kniv, stilistiskt åtskilda och kan vara gjorda av olika personer och vid olika tillfällen. Dessutom iakttogs en inristning på den högra gåten (utifrån räknat), bestående av två ganska illa skurna bokstäver "KE" (K med raka skänklar), vilket antagligen ska uttydas "Karin Ersdotter". Inga flyttmärken kunde hittas varken på in- eller utsidorna, varför det finns skäl att tro att ladan står på sin ursprungliga plats.

Erich nilson 1757. Namn och siffror fotograferade dels med blixt och dels med skakig kamera i släpande ficklampsljus, då adekvat fotoutrustning inte medtagits...

E. R. Gummerus (Det gamla Floda, 1970) anger i en lista över åkernamn i en fotnot till "Västgötens åker – v. Kläbergsvägen" på sidan 146: "I väggen på ladan vid Västgötens åker står ristat PAM 1757, vilket såsom Jans Erke' säger säkerligen betyder Per Andersson Mollgren, Västgötens ursprungliga namn". Denna uppgift torde han delvis ha hämtat från K-E Forsslund (Floda: Med Dalälven från källorna till havet, del II, bok IX, s. 73), som i sin tur hänvisar till "E. i Mora Tidning 7.12.1925"). Forslund skriver: "En stock i en gammal silvergrå lada bär ristningen P. A. M. 1757, det är Per Andersson Mollgren som han hette efter sin hemsocken Molla i Västergylln". Noteringen, åtminstone enligt Gummerus, bör avse denna lada, men dessa bokstäver återfanns således inte vid tillfället, men alltså väl årtalet. Är det fråga om en felläsning, ett minnesfel eller undandrog sig denna inskrift endast våra blickar, eller kan det vara en sammanblandning med en annan inskrift?

Vilken Erik Nilsson som avses har inte kunnat utrönas. Det fanns vid tiden två eller tre med det namnet i Mossel, men ingen av dessa måste naturligtvis med nödvändighet vara den som här avses. Ladan är timrad med enkla rännknutar och stockarna, som är av vinterbarkat rundtimmer av påtagligt skiftande dimensioner, saknar långdrag. Dörröppningen har behållit sina ursprungliga dimensioner, och är placerad mitt på gaveln och omfattar varv 4-10 av totalt 16 (syllar men ej rösten medräknade). Gåtarna är relativt kraftiga, men gåtspåren av den enkla, spetsigt V-formade typen. De sitter väl på plats. De tre mellersta av de totalt nio golvtiljorna av klovor, som går från gavel till gavel, går ut framför ladans ingång, så att en trappavsats därigenom bildas. Taket är relativt flackt och röstet består endast av två varv, men åsarna är så många som sex (Ingen entydig nockås finns alltså), varför det kan antas att ingen navare använts vid byggnationen. Ladan är försedd med ett bra plåttak, men är tyvärr mycket invuxen i den granskog som numer beväxer hökkärråkern. Träden som användes var, när de fälldes, upp till dryga seklet gamla, och i många fall påverkade av brand. Tillväxten är efter cirka 1708 ojämn.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Statistiska dateringsdata och mätdata. Uppmätningen har gjorts med Cybis CooRecoorder från scannade bilder av proven i upplösningen 2400 dpi.
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in FHKA-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,15 and with overlap >= 19
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,76 12,22  113  based on 10 members
FHKA02a  0,54  6,01  92  1666-
1758
 Stock B4 (PISY)
FHKA02b  0,61  6,83  79  1667-1746 
FHKA03a  0,62  8,00  107  1651-
1758
 Stock B6 PISY +1-2 ringar
FHKA03b  0,15  0,61  19  1651-1670 barkskada
FHKA04a  0,61  7,90  108  1650-
1758
 Stock B7
FHKA04b  0,56  6,38  90  1650-1740 
FHKA05a  0,54  6,66  108  1645-
1758
 Stock D7
FHKA06a  0,58  6,43  84  1673-
1757
 Stock A9a 
Skadat (ej vankant)
FHKA06b  0,45  4,36  75  1672-1748 
FHKA07b  0,55  6,74  106  1648-
1758
 Stock A10a
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PCAB references FHKA01a.pos (stock B5)
dated to 1758 with corr >= 0,43 and with overlap >= 72
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,56  5,59  72  based on 3 members
HusklGör  0,53  5,20  72 Gördalen Särna, Dalarna        PCAB
JAEMTUA_  0,46  4,33  72 JAEMTUA1 Jämtland, historisch     PCAB
swed312  0,43  3,93  72 Bjorbo (and Grangarde), Dalarna    PCAB


Mätvärden (rådata)

FHKA  1 Lada Hökkärrsåkern, Mossel, Floda, Dalarna     PCAB
FHKA  2 Sweden    Picea abies     200m 6031N1444E     1686 1758
FHKA  3 T. Axelson
FHKA01a 1686  126  125  115  108
FHKA01a 1690  120  183  100  133  142  116  98  103  117  108
FHKA01a 1700  131  106  129  110  87  131  142  130  110  119
FHKA01a 1710  120  141  136  128  131  98  96  96  96  118
FHKA01a 1720  110  134  139  134  178  180  168  141  122  136
FHKA01a 1730  149  152  148  128  143  144  127  113  139  135
FHKA01a 1740  137  98  120  131  99  113  133  131  117  105
FHKA01a 1750  114  90  121  127  121  119  112  109  84  999
FHKA01a #### B5, PCAB
FHKA01b 1686  127  109  114  117
FHKA01b 1690  140  161 -999 -999  145  136  109  117  141  139
FHKA01b 1700  128  114  118  99  117  109  145  145  127  113
FHKA01b 1710  91  110  126  120  112  82  98  91  95  116
FHKA01b 1720  98  110  120  105  130  153  145  157  143  150
FHKA01b 1730  136  130  130  119  121  135  125  104  110  124
FHKA01b 1740  141  86  109  159  143  134  131  140  115  84
FHKA01b 1750  75  999


FHKA  1 Lada Hökkärråkern, Mossel, Floda, Dalarna      PISY
FHKA  2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6031N1444E     1645 1758
FHKA  3 T. Axelson
FHKA02a 1666  177  168  144  148
FHKA02a 1670  138  125  161  146  152  150  175  126  196  116
FHKA02a 1680  126  126  78  98  69  104  78  64  44  55
FHKA02a 1690  55  76  82  72  94  69  61  52  57  50
FHKA02a 1700  61  40  61  73  74  51  52  49  35  33
FHKA02a 1710  42  54  62  71  60  81  82  69  50  45
FHKA02a 1720  53  68  81  49  48  70  59  66  79  71
FHKA02a 1730  96  168  155  126  119  101  96  94  104  84
FHKA02a 1740  72  63  68  68  62  73  77  107  134  146
FHKA02a 1750  161  127  131  150  129  155  158  121  109  999
FHKA02a #### B4 (PISY?)
FHKA02b 1667  138  158  118
FHKA02b 1670  97  108  139  190  170  153  148  123  153  93
FHKA02b 1680  122  118  56  67  33  52  71  43  29  36
FHKA02b 1690  33  52  64  51  87  71  60  46  47  37
FHKA02b 1700  37  28  51  49  41  58  65  83  44  41
FHKA02b 1710  70  94  89  89  68  82  77  54  41  47
FHKA02b 1720  69  82  86  78  58  91  62  54  59  84
FHKA02b 1730  96  104  108  89  91  76  57  61  69  55
FHKA02b 1740  47  38  55  57  49  58  65  999
FHKA03a 1651  191  138  162  197  167  122  123  112  78
FHKA03a 1660  93  104  126  127  93  72  71  53  38  58
FHKA03a 1670  101  133  133  139  118  108  93  71  114  120
FHKA03a 1680  128  173  109  73  45  60  70  50  50  41
FHKA03a 1690  43  72  71  68  89  93  95  78  70  44
FHKA03a 1700  64  49  70  46  61  61  55  56  32  17
FHKA03a 1710  26  37  40  44  47  64  50  31  21  19
FHKA03a 1720  34  39  40  45  48  54  41  48  43  34
FHKA03a 1730  48  43  56  57  48  33  34  29  35  32
FHKA03a 1740  14   7  18  21  16  16   9  20  24  27
FHKA03a 1750  43  39  37  45  36  33  28  19  22  999
FHKA03a #### B6 PISY +1-2 ringar
FHKA03b 1651  212  121  113  196  152  148  114  111  66
FHKA03b 1660  110  103  146  102  82  72  91  58  27  69
FHKA03b 1670  56  999
FHKA03b #### barkskada
FHKA04a 1650  198  213  175  229  167  157  143  115  125  82
FHKA04a 1660  96  88  138  128  91  85  90  87  94  97
FHKA04a 1670  87  82  69  63  43  41  48  45  58  57
FHKA04a 1680  61  85  69  51  38  40  37  21  21  27
FHKA04a 1690  39  50  42  34  61  52  44  48  48  29
FHKA04a 1700  37  31  53  49  36  30  39  41  22  15
FHKA04a 1710  20  19  27  24  26  38  38  31  23  27
FHKA04a 1720  30  22  17  30  14  17  32  42  56  95
FHKA04a 1730  127  136  141  121  140  128  116  95  90  75
FHKA04a 1740  60  31  42  39  39  41  61  94  82  67
FHKA04a 1750  119  94  114  121  69  88  58  59  57  999
FHKA04a #### B7
FHKA04b 1650  227  186  192  244  203  146  124  134  134  90
FHKA04b 1660  79  98  123  116  106  78  81  76  75  86
FHKA04b 1670  80  72  56  51  33  28  37  35  47  49
FHKA04b 1680  53  90  88  55  50  40  46  25  15  19
FHKA04b 1690  36  49  52  49  64  51  31  42  39  19
FHKA04b 1700  28  16  28  35  32  27  35  38  21  12
FHKA04b 1710  14  18  25  23  27  36  25  20  25  25
FHKA04b 1720  31  27  26  24  16  19  27  64  86  99
FHKA04b 1730  104  108  120  106  168  162  123  127  122  99
FHKA04b 1740  63  999
FHKA05a 1645  294  280  244  281  223
FHKA05a 1650  206  176  111  132  172  144  130  90  83  69
FHKA05a 1660  67  65  94  95  84  65  80  73  68  94
FHKA05a 1670  107  115  98  79  49  35  35  39  67  68
FHKA05a 1680  60  104  76  75  68  48  49  35  23  36
FHKA05a 1690  48  61  72  72  97  93  83  84  70  42
FHKA05a 1700  72  80  102  84  82  75  60  61  39  20
FHKA05a 1710  35  35  57  65  49  53  62  27  24  28
FHKA05a 1720  26  33  49  73  51  28  19  19  19  15
FHKA05a 1730  21  33  36  25  18  10  19  17  12   7
FHKA05a 1740 -999 -999 -999 -999 -999  11  16  28  45  32
FHKA05a 1750  64  67  72  61  61  52  33  45  42  999
Sid 
3
 (av 
4
)
FHKA05a #### D7
FHKA06a 1673  287  232  189  177  143  162  164
FHKA06a 1680  162  182  165  180  154  108  119  53  45  57
FHKA06a 1690  64  92  102  90  130  101  101  77  62  46
FHKA06a 1700  59  38  63  45  59  44  41  42  16   3
FHKA06a 1710  23  22  31  36  27   9  35  42  40  41
FHKA06a 1720  57  51  69  56  28  54  62  124  160  125
FHKA06a 1730  94  84  69  60  53  29  31  55  71  61
FHKA06a 1740  43  21  48  51  55  43  65  93  140  155
FHKA06a 1750  197  134  140  111  105  86  63  69  999
FHKA06a #### A9a Skadat (ej vk)
FHKA06b 1672  161  235  188  138  162  151  197  133
FHKA06b 1680  129  132  117  127  100  75  77  34  38  47
FHKA06b 1690  52  67  79  82  101  85  96  83  68  37
FHKA06b 1700  44  27  41  37  35  26  27  21  21 -999
FHKA06b 1710  17  16  22  21  23  27  41  53  46  50
FHKA06b 1720  73  69  75  59  51  60  66  96  114  106
FHKA06b 1730  74  88  74  71  71  58  47  66  68  43
FHKA06b 1740  52  35  52  59  50  59  111  135  114  999
FHKA07b 1648  255  303
FHKA07b 1650  280  252  167  223  193  148  118  96  102  64
FHKA07b 1660  71  95  111  86  91  97  111  78  74  86
FHKA07b 1670  75  55  88  103  74  57  62  48  53  51
FHKA07b 1680  42  60  52  52  38  24  26  17   8   8
FHKA07b 1690  10  33  31  25  27  32  35  34  34  16
FHKA07b 1700  17  10  11   8   7   7  12   9 -999 -999
FHKA07b 1710 -999 -999   9  10  15  21  28  14  10   8
FHKA07b 1720  16  15  17  18  15  20  24  20  24  28
FHKA07b 1730  22  35  43  48  30  40  37  59  73  66
FHKA07b 1740  46  22  37  37  30  21  27  48  51  52
FHKA07b 1750  106  123  137  148  77  91  82  97  75  999
FHKA07b #### A10a