Stuga, Djura (Leksands sn.), Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2011

Prov DjBC03. Notera avsaknaden av blånad och sprickornas koncentration till långdraget (urtaget på undersidan)

Den 20 november fick jag sågade prov ur tre stockar, som sågats av i samband med flyttning av ett fönster i gamla stugan/bostadshuset på Djura Björkåkersvägen 28, . Proven är alltså hämtade ur nedervåningens västvägg. Byggnaden angavs vara flyttad från Fors by, ca 1 km söder om Djura, möjligen på 1880-talet. Alla tre proven var från tätvuxna tallstockar av hög kvalité. Två av proven kan dateras exakt till vintern 1861/62, medan det tredje endast utvecklat mikroringar under dess sista decennier före fällning varför dateringen för denna stock endast kan anges till efter 1854, men det finns knappast någon anledning att anta att den inte skulle vara samtida med de övriga stockarna.

Årsringar kunde i de tre proven mätas för perioden 1667 - 1861, och korrelationsvärdena mot referenskurvorna var i två fall utomordentliga (t>8.5) och i ett fall rimligt (t>5.5).

Avsaknaden av insektsgnag och splintblånad visar att stockarna barkades snart efter fällning och sprickornas fördelning till i huvudsak långdraget visar att detta - och därmed knutarna - gjordes innan virket torkat (alltså sannolikt våren 1862, kanske när ljuset återvänt och innan vårbruket börjat?). Stocksidorna bilades däremot efter att timmerstommen torkat, säkert i samband med upptimringen på dess avsedda plats. Bilningen måste nämligen ske med stocken liggande "på rygg" (med långdraget upp), för att det inte ska bildas fickor, som fångar upp regnvatten. När färdigställandet skett vet vi inte, men tidigast samma höst, eller kanske något år senare.

Virket tycks inte vara hämtat ur ett likåldrigt bestånd, utan antingen ur olika bestånd eller ur ett olikåldrigt.

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in DjBC0.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0.47 and with overlap >= 124
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0.68 12.76  194  based on 4 members
DjBC02a  0.58  9.96  194  1667-1861 vk
DjBC02b  0.56  9.46  194  1667-1861 vk men yttersta otydliga
DjBC01a  0.56  8.75  173  1674-1847 +>7 (75 mätta splint)
DjBC03a  0.47  5.90  124  1737-1861 vk

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden

Ringbredd för varje prov och år angivna i 0.01 mm i Tucson-format med kommentarer
DjBC0 1 Djura                        PISY
DjBC0 2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6037N1460      1667 1861
DjBC0 3 T. Axelson
DjBC01a 1674  168  183  217  211  207  214
DjBC01a 1680  258  343  257  181  140  142  207  164  119  127
DjBC01a 1690  106  145  161  203  144  133  128  117  84  55
DjBC01a 1700  45  57  82  89  81  131  172  152  73  54
DjBC01a 1710  69  79  94  75  110  132  103  56  43  81
DjBC01a 1720  101  112  124  112  101  138  76  97  107  102
DjBC01a 1730  96  94  109  105  86  61  64  76  82  74
DjBC01a 1740  65  48  61  58  66  57  52  84  90  88
DjBC01a 1750  161  109  173  184  153  169  138  128  86  91
DjBC01a 1760  78  82  77  92  106  99  114  103  77  73
DjBC01a 1770  54  42  65  58  41  44  71  76  79  68
DjBC01a 1780  59  49  64  51  47  59  72  57  34  43
DjBC01a 1790  35  62  57  50  66  42  46  54  42  41
DjBC01a 1800  20  32  28  24  24  34  35  32  31  37
DjBC01a 1810  42  34  26  28  20  17  27  20  22  29
DjBC01a 1820  19  26  22  23  21  20  17  27  28  23
DjBC01a 1830  17  17  13  18  28  14  14  14  10   7
DjBC01a 1840   8   7  13  16  13   9  10  14  999
DjBC01a #### +>7 (75 mätta splint)
DjBC02a 1667  111  123  134
DjBC02a 1670  143  158  106  123  127  96  113  90  96  96
DjBC02a 1680  105  122  118  120  98  108  95  68  51  71
DjBC02a 1690  71  84  61  60  69  67  66  52  50  52
DjBC02a 1700  72  66  72  67  62  56  55  48  24  28
DjBC02a 1710  41  46  49  44  37  40  33  40  47  38
DjBC02a 1720  56  43  53  58  49  54  28  50  60  69
DjBC02a 1730  70  82  77  85  63  36  37  54  64  61
DjBC02a 1740  44  36  51  37  42  32  31  40  57  59
DjBC02a 1750  73  67  89  90  58  60  60  63  60  75
DjBC02a 1760  62  63  46  60  69  69  70  60  37  39
DjBC02a 1770  25  28  33  34  29  29  40  51  56  49
DjBC02a 1780  57  49  48  40  50  50  51  44  26  20
DjBC02a 1790  25  46  40  34  33  33  19  23  21  27
DjBC02a 1800  14  22  26  19  33  28  23  25  23  25
DjBC02a 1810  27  18  17  19  14  14  22  22  27  33
DjBC02a 1820  33  32  38  41  38  26  49  34  35  35
DjBC02a 1830  40  27  26  32  44  40  43  43  49  35
DjBC02a 1840  26  26  70  85  108  83  91  52  47  35
DjBC02a 1850  64  64  33  28  60  94  101  77  52  34
DjBC02a 1860  34  35  999
DjBC02a #### vk
DjBC02b 1667  104  130  147
DjBC02b 1670  122  143  95  92  76  67  67  46  61  67
DjBC02b 1680  60  83  95  98  107  123  127  81  66  87
DjBC02b 1690  91  90  68  65  72  54  69  59  55  56
DjBC02b 1700  67  70  76  84  74  54  55  42  21  25
DjBC02b 1710  46  44  42  42  40  52  43  48  53  53
DjBC02b 1720  59  58  59  62  52  48  29  54  56  52
DjBC02b 1730  52  67  67  54  44  33  25  35  43  35
DjBC02b 1740  30  21  41  34  55  41  43  48  64  48
DjBC02b 1750  67  85  89  102  74  77  54  52  54  73
DjBC02b 1760  51  46  45  41  54  48  47  40  36  30
DjBC02b 1770  18  23  28  24  20  19  30  40  43  32
DjBC02b 1780  40  29  35  37  52  52  59  52  31  27
DjBC02b 1790  29  42  35  34  33  30  24  24  27  35
DjBC02b 1800  25  21  29  24  31  32  21  24  22  20
DjBC02b 1810  26  21  24  24  22  17  21  23  22  30
DjBC02b 1820  24  24  30  31  33  22  30  28  24  33
DjBC02b 1830  31  29  22  19  35  35  32  26  30  20
DjBC02b 1840  18  18  37  72  60  54  78  38  31  25
DjBC02b 1850  31  24  12  12  26  18  18  20  18  12
DjBC02b 1860  11  12  999
DjBC02b #### vk men yttersta otydliga
DjBC03a 1737  85  85  34
DjBC03a 1740  35  22  26  31  59  55  76  82  86  98
DjBC03a 1750  108  115  119  104  116  99  106  80  76  77
DjBC03a 1760  72  76  81  105  82  95  92  100  95  102
DjBC03a 1770  76  73  91  90  70  60  104  125  108  73
DjBC03a 1780  67  89  80  77  76  107  95  95  54  48
DjBC03a 1790  70  89  72  69  87  85  65  42  60  70
DjBC03a 1800  72  74  74  67  52  50  55  47  39  53
DjBC03a 1810  64  64  66  61  44  51  54  69  77  93
DjBC03a 1820  65  74  70  82  64  69  68  76  88  90
DjBC03a 1830  122  108  92  88  106  76  102  84  66  49
DjBC03a 1840  58  61  91  87  75  80  84  57  61  56
DjBC03a 1850  61  64  46  32  40  40  44  48  54  43
DjBC03a 1860  41  22  999
DjBC03a #### vk