Stockbåt, Dala-Järna hembygdsgård, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2012

Den nu daterade stockbåten innan flyttning till hembygdsgården.
© Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas museum
Den 12 november 2012 besökte jag hembygdsgården i Dala-Järna, för att med tillväxtborr ta ut prover ur två stockbåtar, som förvaras där. Den första, som för ca 40 år sedan hittats i en bäck vid Lissjön, , var nyligen överflyttad till hembygdsgården. Båten är i mycket dåligt skick, och hade sönderfallit i flera delar. Fören saknades helt. Två prov togs i aktern, där virket var bäst bevarat, ett från vardera "hörn". Proven är ca 65 mm respektive 95 mm. Ytveden var extremt skör, och föll delvis sönder i hanteringen. Det ena provet har uppmätta ringar för åren 1486-1610 (minst en ring saknas dock) respektive 1480-1590 med ett löst fragment ytved med 20-25 ringar. Ringtätheten motsvarar ca 3-4 ringar per millimeter. Någon splintvedsgräns kan inte fastställas. Båten är visserligen vittrad i träytan, men tycks inte ha dragits på grusbotten i någon större omfattning. Det är därför troligt att endast obetydligt av träytan nötts bort. Att ytveden är ungefär jämngammal på på båda proven pekar också mot att ytvedsförlusten är liten, antagligen mindre än fem millimeter, vilket motsvarar ca 15-20 år. Fällningstiden ligger därför efter 1611, och sannolikt inte senare än ca 1630. Användande av torrtall i en stockbåt torde vara uteslutet då de sprickor som bildas i splintveden när ett träd torkar, bör göra det otjänligt som material till en stockbåt. Vi bör alltså kunna tidsfästa båtens tillkomst till Gustav II Adolfs regeringstid!

Den andra stockekan, som enligt anslag är funnen i sjön Skramsen, 242 m ö h, , är mycket välbevarad. Vissa sprickor är lagade med järnklammer/spik, och på ytan finns ljud efter minst två bränder. Första försöket att borra misslyckades, och borrkärnan fastnade i borret så hårt att jag inte kunde få ut den på plats. Ett andra försök gjordes med att annat borr, men kärnan föll isär i fyra bitar, på ett sätt som försvårade uppmätning/datering avsevärt. Provet uppvisar flera tillväxtkollapser, med ett okänt antal saknade ringar i varje, och sannolikt även resulterande i ett otypiskt tillväxtmönster. Någon datering kunde inte göras, och även om kompletterande prov skulle tas, torde det vara mycket osäkert om något resultat skulle kunna uppnås. Denna båt förblir därför antagligen odaterad.

Aktern underifrån, med markeringar för var proven tagits.
 
Den odaterade stockbåten, med tydliga brandljud. Den daterade i förgrunden.

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in DJHbg00.fil and reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  7,15  130  based on 2 members
DJHbg00a  0,52  6,66  124  1486-1610 
DJHbg00b  0,45  5,20  110  1480-1590 +>20

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

DJHbg0 1 logboat at Dala-Järna hembygdsgård.         PISY
DJHbg0 2 Sweden    Pinus sylvestris 280 m 6037N1424E     1480 1610
DJHbg0 3 T. Axelson
DJHbg0 #### 60.62799,14.40913. Beräknat fällningsår: efter ca 1611
DJHbg00a1486  49  61  71  53
DJHbg00a1490  67  66  87  70  61  94  88  98  113  101
DJHbg00a1500  72  84  95  68  49  73  55  70  61  72
DJHbg00a1510  74  66  102  99  71  74  71  78  95  78
DJHbg00a1520  54  71  92  58  60  98  131  93  70  47
DJHbg00a1530  55  48  40  74  85  75  40  70  62  50
DJHbg00a1540  42  56  55  49  52  37  43  52  61  52
DJHbg00a1550  49  53  43  53  32  46  40  28  36  36
DJHbg00a1560  36  46  37  30  31  39  44  46  48  27
DJHbg00a1570  37  20  32  31  30  36  39  18  28  34
DJHbg00a1580  34  36  41  35  31  50  25  34  19  24
DJHbg00a1590  32  34   8  13  30  29  31  29  23  30
DJHbg00a1600  46  26  57  57  41  30  40  46  30  32
DJHbg00a1610  37  999
DJHbg00b1480  21  32  25  21  22  22  52  54  69  51
DJHbg00b1490  54  70  84  112  76  149  168  136  153  142
DJHbg00b1500  110  124  160  110  103  94  64  91  86  94
DJHbg00b1510  105  93  135  173  99  93  85  89  105  92
DJHbg00b1520  70  78  106  80  79  117  146  91  92  72
DJHbg00b1530  57  59  72  90  108  90  48  83  72  69
DJHbg00b1540  60  78  59  39  52  38  70  64  75  71
DJHbg00b1550  56  59  43  48  57  47  28  80  71  62
DJHbg00b1560  59  49  49  35  54  38  47  61  45  31
DJHbg00b1570  31  37  36  26  39  28  45  36  27  43
DJHbg00b1580  47  44  45  48  47  61  31  50  28  24
DJHbg00b1590  32  999
DJHbg00b#### +>20