Bropetters stolpbod, Grangärde, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2012

Stolpboden från ca 1731

Den 29 mars 2012 tog jag prov ur en stolpbod vi Bropetters i Grangärde, . Prov togs ur 5 stockar i vägg B (B5, B6, B8, B9, B12), d.v.s högra långsidan och i en golvtilja (den första grova innanför dörren). De fyra första proven dateras alla med sista fullständiga ring från 1730. Provet ur B12 innehöll bara 30 ringar, och kunde inte dateras. Kanske är det från annan tid eller plats än de andra.

Provet ur tiljan innehöll 168 ringar men kunde inte dateras säkert men gav en indikation på ett oväntat gammalt år, varför jag begav mig tillbaka för kompletterande provtagning den 2 april, då ytterligare tre prover togs. De fyra proven visade sig ha mycket god inbördes korrelation - så god att åtminstone en del av dem mycket väl kan komma från samma träd. Ringar kunde mätas för åren 1415-1657, och i det yngsta provet finns ytterligare minst ca 10 yttersta ringar, vilket gör att det trädet måste vara fällt tidigast 1667. Kronologin baserad på tiljorna passar bra mot en rad lokala kronologier, men inte mot väggtimret, som alltså torde ha vuxit på skilda platser. Då vankant (barkkant) saknas i proven från tiljorna, måste dateringen grundas på splintvedsanalys. Om man utgår från att dessa tallar hade mellan 40 och 80 splintvedsringar, så visar det sig att de inte kan vara fällda samtidigt, men på gamla tallar finns ibland något fler än 80 ringar, och ett gemensamt datum skulle därför kanske ändå kunna finnas runt ca 1667. Den i jämförelse med de övriga proverna avvikande splintvedsgränsen i prov 6 ger dock anledning att tro att den stock ur vilket det provet kommer är från ett annat träd än de tre andra, även om det också är möjligt att kärnveden gör en (skenbar) "utbuktning" just där provet togs.

Det kan noteras att stockarnas undersidor är grovt avspräckta, och även i övrigt ojämna. Splintveden är också kraftigt blånad och delvis multnad, och, som också framgår av diagrammet, i stor utsträckning saknad, trots att proven togs där det såg ut att vara mest ytved kvar. Tolkningen kan antingen bli att golvet är återanvänt från ett tidigare härbre från slutet av 1660-talet, eller, vilket möjligen är mer troligt, att man använt sig av grova torrtallar. Den senare tolkningen skulle förklara både den sannolika tidsskillnaden mellan prov 6 och de övriga tre proven (torrtallar kan ju ha dött vid helt olika tidpunkter), och ytvedens delvis dåliga kondition. Om de fälldes som torrtallar omkring 1730, skulle de ha stått döda 60 till i några fall möjligen 100 år, vilket nog inte är orimligt. Tolkningen att det är fråga om återanvändning av ett äldre golv kan nog ändå inte uteslutas.
Golvtiljornas tidsmässiga utsträckning. Är de från ett 1600-tals golv eller är det torrtallar huggna ca 1730?

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in BrPSb.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 63
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,50  8,35  210  based on 4 members
BrPSb0a  0,54  5,34  71  1730 B5. Vk. (slutar i kvist)
BrPSb2a  0,51  5,08  76  1730 B8, vk
BrPSb3a  0,42  6,62  209  1730 B9, vk, tynande
BrPSb1a  0,41  3,50  63  1730 B6. trasig ytaCybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in BrPSb5-8.fil and
Grangard dated to 2004 with corr >= 0,34 and with overlap >= 167
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,44  7,62  242  based on 4 members
BrPSb7a  0,45  6,96  188  1605 +>0, sp=20
BrPSb6a  0,42  6,93  222  1657 +>10 (36-40 sp, forserad?)
BrPSb8a  0,38  5,58  191  1612 +>0, sp=35, Tilja nr 3 bakifrån
BrPSb5a  0,34  4,66  167  1582 sp=0? ; Luddig yta. Första grova tiljan innanför dörren

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

BrPSb 1 Stolpbod, Propetters, Grangärde, Dalarna      PISY
BrPSb 2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6017N1459E     1519 1730
BrPSb 3 T. Axelson
BrPSb0a 1659  96
BrPSb0a 1660  75  68  112  93  95  62  73  72  95  95
BrPSb0a 1670  68  81  139  141  109  127  151  129  152  169
BrPSb0a 1680  132  189  161  173  138  117  134  137  103  101
BrPSb0a 1690  84  106  109  102  142  131  145  100  105  110
BrPSb0a 1700  163  138  142  111  95  90  81  95  74  40
BrPSb0a 1710  59  31  38  54  62  60  46  46  46  42
BrPSb0a 1720  55  61  79  71  55  54  51  56  69  95
BrPSb0a 1730  98  999
BrPSb0a #### B5. Vk. (slutar i kvist)
BrPSb1a 1667  83  122  130
BrPSb1a 1670  110  95  80  39  34  25  37  60  97  115
BrPSb1a 1680  126  160  155  164  143  147  65  29  33  40
BrPSb1a 1690  52  84  125  145  122  124  102  111  90  71
BrPSb1a 1700  78  56  78  85  67  78  85  71  60  50
BrPSb1a 1710  63  46  67  70  98  86  73  39  36  39
BrPSb1a 1720  64  82  80  84  69  91  73  73  75  78
BrPSb1a 1730  87  999
BrPSb1a #### B6. trasig yta
BrPSb2a 1654  125  132  118  72  76  92
BrPSb2a 1660  92  74  92  90  124  103  93  59  67  50
BrPSb2a 1670  47  47  64  72  59  65  68  54  83  67
BrPSb2a 1680  70  93  73  73  52  39  45  21  22  26
BrPSb2a 1690  30  46  23  40  49  56  42  29  33  41
BrPSb2a 1700  43  39  65  65  69  64  64  58  44  17
BrPSb2a 1710  21  22  42  67  66  58  41  51  53  59
BrPSb2a 1720  81  93  99  70  49  45  45  49  44  79
BrPSb2a 1730  88  999
BrPSb2a #### B8, vk
BrPSb3a 1519  118
BrPSb3a 1520  139  183  164  123  133  96  105  95  89  100
BrPSb3a 1530  87  87  67  74  72  87  61  59  66  95
BrPSb3a 1540  89  108  84  76  79  63  58  55  46  40
BrPSb3a 1550  53  44  51  51  42  58  54  53  62  80
BrPSb3a 1560  88  82  60  70  70  64  60  59  43  38
BrPSb3a 1570  51  58  50  65  70  74  69  64  67  44
BrPSb3a 1580  51  53  56  56  59  54  48  53  31  32
BrPSb3a 1590  36  39  26  37  45  38  44  31  27  27
BrPSb3a 1600  30  27  33  29  29  28  23  21  17  19
BrPSb3a 1610  20  31  31  18  25  15  23  27  21  23
BrPSb3a 1620  37  47  29  36  41  31  47  29  19  25
BrPSb3a 1630  28  30  28  18  30  40  29  26  17  21
BrPSb3a 1640  24  16  12  18  11  14  22  16   7 -999
BrPSb3a 1650  13  19  21  28  25  28  28  38  43  21
BrPSb3a 1660  18  19  40  38  32  21  15  15  19  18
BrPSb3a 1670  20  22  22  19  15  16  14  19  25  30
BrPSb3a 1680  34  50  39  47  45  45  31  18  27  38
BrPSb3a 1690  33  37  40  33  59  69  69  77  55  46
BrPSb3a 1700  60  57  54  33  32  29  47  39  29  24
BrPSb3a 1710  28  27  25  22  25  16  15  10 -999   7
BrPSb3a 1720  14  25  24  21  17  17  19  22  15  18
BrPSb3a 1730  21  999
BrPSb3a #### B9, vk, tynande


BrPSb 1 Stolpbod, Propetters, Grangärde, Dalarna      PISY
BrPSb 2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6017N1459E     1415 1657
BrPSb 3 T. Axelson
BrPSb5a 1415  279  234  271  212  214
BrPSb5a 1420  185  197  183  190  198  163  221  213  210  187
BrPSb5a 1430  205  202  167  127  175  156  137  108  120  148
BrPSb5a 1440  175  172  171  146  156  179  170  166  137  149
BrPSb5a 1450  122  129  136  121  135  108  145  203  172  110
BrPSb5a 1460  127  114  136  146  139  124  165  201  158  158
BrPSb5a 1470  150  135  140  113  146  130  116  89  84  105
BrPSb5a 1480  135  102  125  127  138  146  152  188  230  199
BrPSb5a 1490  201  173  196  156  138  140  168  143  149  178
BrPSb5a 1500  140  101  110  121  103  96  89  68  87  86
BrPSb5a 1510  68  89  165  182  179  130  130  172  174  201
BrPSb5a 1520  126  159  131  130  166  194  183  92  160  101
BrPSb5a 1530  113  100  103  96  102  111  107  156  128  160
BrPSb5a 1540  113  110  92  100  100  98  85  108  85  80
BrPSb5a 1550  96  75  87  72  62  83  109  107  100  83
BrPSb5a 1560  68  81  97  84  68  82  81  77  87  65
BrPSb5a 1570  89  71  53  49  49  78  60  60  56  54
BrPSb5a 1580  60  74  71  999
BrPSb5a #### sp=0?; Luddig yta. Första grova tiljan innanför dörren
BrPSb6a 1435  187  169  137  129  177
BrPSb6a 1440  194  142  151  120  133  149  124  133  114  128
BrPSb6a 1450  115  120  115  91  108  110  108  131  138  82
BrPSb6a 1460  132  128  129  125  117  114  155  161  153  189
BrPSb6a 1470  152  141  166  139  147  138  112  117  130  137
BrPSb6a 1480  170  120  153  162  135  148  144  139  161  113
BrPSb6a 1490  110  133  154  142  142  141  129  118  130  128
BrPSb6a 1500  124  145  151  123  90  96  92  83  70  75
BrPSb6a 1510  67  101  120  121  105  93  101  102  92  104
BrPSb6a 1520  100  116  113  94  115  131  158  115  120  76
BrPSb6a 1530  88  99  95  96  116  109  91  99  120  115
BrPSb6a 1540  91  95  74  101  102  97  104  97  97  68
BrPSb6a 1550  84  89  101  93  79  106  90  72  82  73
BrPSb6a 1560  83  86  86  79  101  88  81  88  84  61
BrPSb6a 1570  87  76  65  51  73  95  75  58  55  60
BrPSb6a 1580  52  67  67  59  64  56  43  54  42  46
BrPSb6a 1590  56  55  35  30  42  41  43  32  30  37
BrPSb6a 1600  47  37  46  50  49  33  45  46  36  42
BrPSb6a 1610  53  54  55  57  38  42  59  67  54  35
BrPSb6a 1620  47  54  41  42  46  40  39  44  36  36
BrPSb6a 1630  35  25  32  32  50  48  29  31  28  21
BrPSb6a 1640  34  34  28  32  27  17  22  30  29  34
BrPSb6a 1650  32  25  34  26  25  28  21  17  999
BrPSb6a #### +>10 (sp=36-40; forserad?)
BrPSb7a 1417  317  230  248
BrPSb7a 1420  190  215  242  185  195  172  217  205  212  192
BrPSb7a 1430  222  199  165  144  183  184  170  144  121  156
BrPSb7a 1440  169  157  166  126  130  152  147  137  131  134
BrPSb7a 1450  126  130  112  89  96  95  113  143  132  59
BrPSb7a 1460  89  107  103  112  102  116  127  149  137  153
BrPSb7a 1470  124  138  159  149  144  122  95  90  115  118
BrPSb7a 1480  130  96  112  122  101  103  112  124  131  115
BrPSb7a 1490  88  103  150  123  100  100  120  117  112  105
BrPSb7a 1500  80  77  80  88  60  83  91  85  67  72
BrPSb7a 1510  71  83  126  129  100  82  93  107  110  134
BrPSb7a 1520  96  116  129  85  122  135  164  131  131  86
BrPSb7a 1530  97  106  123  127  155  136  110  137  123  143
BrPSb7a 1540  114  97  111  134  126  137  137  158  147  117
BrPSb7a 1550  129  130  155  113  88  89  112  95  96  81
BrPSb7a 1560  74  88  91  82  82  89  75  86  85  53
BrPSb7a 1570  76  76  70  47  66  83  69  53  52  50
BrPSb7a 1580  52  70  72  68  72  65  58  53  49  49
BrPSb7a 1590  56  48  44  41  56  42  39  42  42  50
BrPSb7a 1600  47  42  55  66  60  54  999
BrPSb7a #### +>0, sp=20
BrPSb8a 1421  215  205  182  194  177  185  192  182  178
BrPSb8a 1430  207  208  181  161  217  216  210  167  138  175
BrPSb8a 1440  169  138  174  152  146  174  160  149  132  148
BrPSb8a 1450  143  129  96  65  78  86  96  129  127  68
BrPSb8a 1460  106  107  108  117  96  111  139  144  127  160
BrPSb8a 1470  136  146  143  120  120  107  107  110  124  107
BrPSb8a 1480  148  96  118  108  109  108  140  133  162  118
BrPSb8a 1490  106  146  169  164  155  155  153  141  158  165
BrPSb8a 1500  129  135  142  122  85  78  96  99  95  87
BrPSb8a 1510  69  78  147  147  102  86  90  85  103  103
BrPSb8a 1520  90  116  115  97  151  183  189  133  124  77
BrPSb8a 1530  108  101  108  119  143  142  128  144  109  131
BrPSb8a 1540  110  94  84  116  72  89  89  101  98  75
BrPSb8a 1550  69  80  74  89  50  99  124  87  79  71
BrPSb8a 1560  79  96  76  81  90  68  61  79  62  78
BrPSb8a 1570  72  98  70  62  75  109  61  66  54  68
BrPSb8a 1580  59  76  88  60  94  91  33  62  55  50
BrPSb8a 1590  57  50  44  38  48  38  56  48  40  49
BrPSb8a 1600  61  45  56  71  59  55  58  36  48  43
BrPSb8a 1610  89  32  49  999
BrPSb8a #### +>0, sp=35, Tilja nr 3 bakifrån