Bropetters parbod, Grangärde, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2012

Den 29 mars 2012 tog jag prov ur en parbod vi Bropetters i Grangärde, . Boden har uppenbarligen en komplicerad tillkomsthistoria. Nedervåningen består av timmerväggar, medan övervåningen består av brädor spikade på en stomme som delvis består av återanvänt väggtimmer från en stuga. På utsidan i nedervåningens timmer finns borrade hål som efter byggandsställning redan i de nedersta stockarna, varför det är möjligt att nuvarande nedervåningen har varit övervåning på en ursprunglig bod.

Prov togs ur stockarna D2, D3, D6, D7, D8, D10. Av dessa lät sig endast tre stycken dateras: D2: 1785, D6:1786 och D7:1786. Prov togs även ur en av syllstockarna, vilken kunde dateras till 1830 (yttersta ring). Detta förhållande mellan väggtimmer och syllstock, kan ses som stöd för hypotesen att överdelen av en äldre bod ställdes på en ny syll ca 1831. Den nuvarande övervåningen av brädor är rimligen från 1900-talet. Prov togs ur flera av de återanvända stockarna som tidigare varit klinade, och därför kan antas ha suttit i en stuga. Eventuell datering av dessa stockar säger emellertid mycket lite om bodens byggnadshistoria!

Stugtimmer

Prov togs ur flera av de återanvända "stugstockarna" i boden, men endast två låter sig dateras. Den ena, BrPB7, mellantaksbjälken närmast hörnet C-D, har yttersta ring från 1827, och hörnstolpen A-B (BrPB9b) till 1882 mot diverse främst sydliga/låglänta referenser (se korrelationstabell nedan). Två prov togs även ur en mellanvägg i stugan, , av vilka det ena (PrPSt1) kan dateras till 1824 (troligen fattas här någon eller några yttersta ringar) - denna datering ges främst mot det återanvända stugtimret i boden! Det andra provet från stugan (BrPSt0) har en besvärlig tillväxtkollaps som gör dateringen extra svår. Det finns en viss korrelation för 1827 mot främst en kronologi för en låg myrholme Om denna datering är riktig - vilket inte är säkerställt - stärks tolkningen att det stugtimmer som använts för att bygga på ett loft i boden tidigare suttit i parstugan, och tagits därifrån i samband med reparation. I så fall är detta en indikation på att parstugan kan ha byggts i två omgångar: ca 1828 och ca 1883, men den enda stocken som daterats till 1882 kan givetvis också ha något annat ursprung.

Dateringarna av stugtimmer till 1827 och syllstock till 1830 (sista ring), visar i varje fall att det vid denna tid byggdes flitigt på gården.

BrPB9b - korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in PISY-Skandinavien120403.rwl and
BrPB9b.pos dated to 1882 with corr >= 0,35 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  6,54  114  based on 8 members
swed309A  0,42  4,89  114 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
Estonia  0,40  4,68  114 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
ESVEALAN  0,40  4,63  114 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Grangard  0,40  4,60  114 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0,38  4,41  114 Halland                         PISY
BratPISY  0,36  4,05  114 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
se005-go  0,35  4,00  114 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
FlodaSn0  0,35  3,96  114 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

BrP  1 Bropetters bod och stuga, Grangärde, Dalarna    PISY
BrP  2 Sweden    Pinus sylvestris     6017N1459E     1657 1882
BrP  3 T. Axelson
BrP   #### Bod: 60.279196,14.984632
BrP   #### Stuga:60.279475,14.984396
BrPB0a 1717  160  144  120
BrPB0a 1720  150  145  122  183  136  117  82  86  121  141
BrPB0a 1730  134  102  146  105  93  72  82  67  62  51
BrPB0a 1740  29   9  21  28  55  67  85  103  101  107
BrPB0a 1750  175  173  195  203  161  169  145  180  154  175
BrPB0a 1760  107  132  99  100  104  118  123  102  92  101
BrPB0a 1770  83  80  129  136  144  141  147  109  126  77
BrPB0a 1780  81  101  103  118  113  130  999
BrPB0a #### D2, Vk
BrPB10a 1657  148  113  104
BrPB10a 1660  192  171  249  142  139  149  137  132  154  176
BrPB10a 1670  200  160  157  134  97  55  77  73  120  141
BrPB10a 1680  181  209  187  197  162  118  162  183  112  118
BrPB10a 1690  128  158  119  150  234  202  172  134  57  32
BrPB10a 1700  60  51  60  45  24  29  58  53  43  27
BrPB10a 1710  41  38  52  59  82  87  81  35  15  22
BrPB10a 1720  25  19  25  29  32  34  28  33  29  43
BrPB10a 1730  46  68  31  33  27  22  30  44  59  58
BrPB10a 1740  43  38  23  24  19  23  28  34  30  46
BrPB10a 1750  59  85  113  110  94  77  49  43  43  75
BrPB10a 1760  93  102  109  85  57  58  75  60  59  57
BrPB10a 1770  39  49  63  53  48  67  96  80  60  57
BrPB10a 1780  46  53  78  69  89  65  40  49  36  39
BrPB10a 1790  54  58  52  47  30  30  27  35  38  47
BrPB10a 1800  38  38  44  37  37  59  36  49  28  47
BrPB10a 1810  13  19  23  28  23  23  21  29  32  32
BrPB10a 1820  22  24  34  33  16  35  36  37  43  33
BrPB10a 1830  36  999
BrPB10a #### Vk, Syll-B
BrPB2a 1686  92  38  32  49
BrPB2a 1690  67  92  105  152  214  223  149  133  193  143
BrPB2a 1700  115  106  130  120  95  66  84  94  70  45
BrPB2a 1710  53  33  26  14  35  69  66  92  99  82
BrPB2a 1720  116  77  53  49  67  105  95  125  148  169
BrPB2a 1730  161  119  77  51  34  40  34  54  54  48
BrPB2a 1740  44  30  41  37  57  58  73  86  82  67
BrPB2a 1750  115  147  160  136  124  85  46  53  40  58
BrPB2a 1760  55  69  75  137  133  97  96  70  56  75
BrPB2a 1770  60  58  94  106  86  87  144  117  117  97
BrPB2a 1780  72  69  85  101  109  102  92  999
BrPB2a #### D6, Vk.
BrPB3a 1736  314  193  200  194
BrPB3a 1740  161  163  159  168  199  273  176  177  235  279
BrPB3a 1750  383  335  318  299  262  257  206  237  238  272
BrPB3a 1760  234  243  331  298  253  192  235  188  131  120
BrPB3a 1770  120  145  177  156  136  150  206  158  182  201
BrPB3a 1780  161  152  183  145  166  144  118  999
BrPB3a #### D7, Vk
BrPB7a 1731  131  117  134  139  140  144  134  125  105
BrPB7a 1740  111  91  106  82  61  76  76  72  91  115
BrPB7a 1750  163  154  131  152  128  162  116  98  93  138
BrPB7a 1760  127  103  128  107  117  114  122  119  120  102
BrPB7a 1770  102  107  173  128  107  119  138  107  119  109
BrPB7a 1780  90  61  124  94  121  70  77  95  83  82
BrPB7a 1790  79  121  84  69  97  77  71  74  49  72
BrPB7a 1800  51  52  52  58  39  43  30  28  21  23
BrPB7a 1810  23  19  24  28  41  28  24  35  37  36
BrPB7a 1820  32  34  23  30  25  24  33  41  999
BrPB7a #### Mellantakbjälke närmast C/D. återanvänt väggtimmer från stuga
BrPB9b 1768  329  375
BrPB9b 1770  250  203  264  247  107  173  186  182  206  187
BrPB9b 1780  153  119  104  109  102  101  114  134  110  97
BrPB9b 1790  115  156  141  129  143  165  133  144  144  152
BrPB9b 1800  124  88  128  153  163  141  119  90  98  85
BrPB9b 1810  94  119  117  108  102  71  75  90  74  82
BrPB9b 1820  60  71  51  35  40  49  39  34  40  32
BrPB9b 1830  36  47  42  53  48  39  50  40  43  54
BrPB9b 1840  50  51  75  70  76  70  45  18  24  25
BrPB9b 1850  12  13  19  22  28  38  38  24  29  21
BrPB9b 1860  48  69  65  48  38  37  30  25  21  19
BrPB9b 1870  13  15  19  23  19  22  18  24  31  17
BrPB9b 1880  30   6  32  999
BrPB9b #### brand juli detta år
BrPSt0a 1729  332
BrPSt0a 1730  474  383  258  179  165  228  235  193  156  91
BrPSt0a 1740  59  61  36  24  25  33  35  31  50  104
BrPSt0a 1750  170  193  115  95  96  94  52  55  53  72
BrPSt0a 1760  88  133  186  159  147  114  102  134  122  138
BrPSt0a 1770  88  71  110  108  125  182  197  178  140  182
BrPSt0a 1780  114  62  114  111  143  92  54  12 -999 -999
BrPSt0a 1790  21  18  21  31  50  49  63  55  32  50
BrPSt0a 1800  42  43  47  52  62  72  39  26  20  24
BrPSt0a 1810  26  39  46  56  41  47  43  47  27  29
BrPSt0a 1820  29  32  38  65  90  69  66  69  999
BrPSt0a #### mellanvägg, parstuga. Vk
BrPSt1a 1737  115  158  121
BrPSt1a 1740  112  128  146  145  119  196  146  114  86  84
BrPSt1a 1750  109  113  113  99  86  93  101  92  92  103
BrPSt1a 1760  98  72  62  68  58  76  74  106  112  87
BrPSt1a 1770  83  49  81  86  68  54  80  81  64  100
BrPSt1a 1780  91  51  99  59  94  64  69  81  64  59
BrPSt1a 1790  82  115  98  74  95  74  87  93  58  63
BrPSt1a 1800  67  60  69  59  58  63  37  43  42  44
BrPSt1a 1810  50  36  45  51  55  50  58  74  54  42
BrPSt1a 1820  46  34  27  35  35  999
BrPSt1a #### yttersta ofulst?