Härbre, Klitten, Älvdalens sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, 2021

© foto: Annonym
Härbret i augusti 2020.
Den 9 maj erhöll jag av Stefan Östberg ett antal borrprover för dendrokronologisk analys. Bland dem ett prov från ett litet långsideshärbre i Klitten Älvdalen (Klitten 23:19), 61.28228, 14.1177.1 Provet, taget ur B5 eller C5,2 som troligen har vankant, innehåller ringar för åren 1348-1571. Trädet är därför sannolikt fällt vintern 1571/72 och härbret därmed antagligen timrat ca 1572.3 Stefans bedömning var att hela härbret är enhetligt.

Noter

1. Bild på härbret i Google Street view aug 2011
2. Stefan Östberg, muntl 2021-09-29.
3. Då endast ett prov är taget och korrelationsvärdet för ytveden är relativt låg, samtidigt som det i denna finns en extremt tunn ring (1548), kan man nog inte med alldeles full visshet utesluta att det skulle kunna fattas ytterligare enstaka ringar, vilket i så fall skulle betyda ett fåtal år senare fällningstid.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215CB00.pos dated to 1571 with corr >= 0,26 and with overlap >= 166 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,42  6,82  223  15  based on 6 members
Dal1350  0,44  6,62  185  19 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
JAEMTUA_  0,39  6,33  223  26 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
Älvdalen  0,35  5,57  223   7 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
se007   0,33  5,16  223   7 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed335  0,27  3,65  172   4 Grangarde, Dalarna, T Axelson
FlodaSn0  0,26  3,47  166   5 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570

215CB 1 Härbre, Klitten, Älvdalens sn PISY 215CB 2 Swedene Pinus sylvestris L 1348 1571 215CB 3 T. Axelson
———— mean4ref, 1348–1571, [Älvdalen][Dal1350][JAEMTUA_][se007]
———— 215CB00, 1348–1571, Klitten, Älvdalen (Se bild 1.9 MB)