Härbre, Utby, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2019

Byggnaden ursprungligen från ca 1693.
Den 26 juni 2019 besökte jag Flodins stora härbre i Utby i Järna sn, 60.54033, 14.38609, och tog med tillväxtborr (5 mm) prov ur sammanlagt sju stockar för dendrokronologisk analys. Prov togs ur tre stockar i väggtimmer på nedre våningen (vägg B) och tre i övre (vägg C) samt i en tilja i mellangolvet. Samtliga är av träd fällda i slutet av 1600-talet, men flera har en tynande tillväxt innan fällning och exakt år för sista ring kan med full säkerhet bara fastställas i två av proven (1692). Några prov har yttersta ring från 1690, och dessa kan vara fällda 1690/91, men kan nog också vara samtida med de väldaterade och i så fall fällda 1692/93. Timret är bilat men då sprickorna är smala eller obefintliga i de bilade ytorna, så måste den ha skett när timmret var väl torkat, och bör därför troligen ha gjorts i samband med någon senare omtimring. Stockarna är barkade men inte skavda. Haken är sneda och halsningen tydlig. Då byggnaden är inklädd kan inte knutskallarna studeras. Tiljor i golv och mellantak har kanske bytt plats vid omtimring, då vissa filtiga (saltpåverkade) stockar i mellantaket nog kan misstänkas snarare ha suttit i golvet. Härbret står nu på stenar, men stod tills nyligen på trästolpar med vanligt stockunderrede.
Dörren med dragblås, som kan vara samtida. Dörren verkar vara förlängd neråt och dörröppningen var kanske från början lägre
En knutkedja. Sprickorna är smala eller saknas och huvudsprickan måste därför ligga i långdraget.

Tilja i mellantak nr 4 från vägg B. Den nyfällda men ännu inte barkade stocken angreps 1693 av den i trakterna numera utdöda tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus). Detta visar att denna stock inte barkats förrän tidigast under sommaren 1693Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19626.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 136
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,54 11,00  301  53  based on 7 members
196265  0,53  7,84  160  26  1530-1690 B5, vk men yttersta ring atypisk
196261  0,50  6,63  137  22  1553-1690 A golv+1 vk?
196264  0,47  7,23  183  23  1509-1692 B6, vk
196266  0,47  6,14  136  23  1556-1692 tilja 4 fr B i mellantak, vk. Tolvtandad barkborre
196263  0,43  7,67  262  10  1371-1656 B4, +~25
196260  0,42  5,60  151  16  1534-1685 A golv+3, tynande
196262  0,38  5,22  160  23  1529-1690 A golv+2, tynande, vk osäker


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 2 1 0.2 0.1 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

19626 1 Flodins härbre, Utby, Dala-Järna PISY 19626 2 Sweden Pinus sylvestris 1371 1692 19626 3 T. Axelson 19626 #### 60.54033, 14.38609
———— 196263, 1371–1656, B4, +~25 (Se bild 7.4 MB)
———— 196260, 1534–1685, A golv+3, tynande (Se bild 7.4 MB)
———— 196262, 1529–1690, A golv+2, tynande, vk osäker (Se bild 7.4 MB)
———— 196265, 1530–1690, B5, vk men yttersta ring något atypisk (Se bild 7.4 MB)
———— 196261, 1553–1690, A golv+1 vk? (Se bild 7.4 MB)
———— 196264, 1509–1692, B6, vk (Se bild 7.4 MB)
———— 196266, 1556–1692, tilja 4 fr B i mellantak, vk. tolvtandad barkborre (Se bild 7.4 MB)