Rester av lada vid Vinnberget, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Resterna av ladan, sedd från sydväst, maj 2019.

Resterna av en lada, 60.41893, 14.45083 (WGS 84), vid nedersta stället i Vinnberget, syns från vägen sedan skog tagits ner. Den 23 maj 2019 gick jag dit och försökte ta prover för dendrokronologisk åldersbestämning med tillväxtborr (5 mm). De flesta stockar visade sig vara dåliga och provtagningen blev mer komplicerad än förväntat. Två stockar ur vägg C kunde provtas från utsidan med gott resultat, medan flera prov ur samma stock i ett fall kunde kombineras till en sammanhängande mätserie. Alla undersökta stockar är av tall och har en yttersta ring från 1846. Virket är fällt vinterhalvåret 1846/47. Ladan är byggd med enkelkattknutar med lodräta hak och utan långdrag. Det är delvis bilat på utsidan (särskilt vägg B). Dörren, som var vänd åt väster, alltså uppåt backen, torde ha suttit på långsidan då väggarna A och C är 4,8 m medan B och D är 3,4 m. Dörrpartiet är nästan helt försvunnet. Det är svårt att avgöra om byggnaden är timrad som ängslada från början eller haft någon annan funktion. Kanske den extra arbetsinsatsen med knutar och viss bilning motiverades med att den skulle stå på en plats där den skulle komma att ses av många?
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätvärden (rådata)

19523B 1 Ladrest vid Vinnberget, Nås sn           PISY
19523B 2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6025N1427E     1764 1846
19523B 3 T. Axelson
19523B0 1781  151  187  196  195  204  132  163  92  96
19523B0 1790  83  104  73  78  89  69  78  82  81  67
19523B0 1800  82  74  68  63  66  61  54  46  41  51
19523B0 1810  76  122  141  163  149  177  155  192  153  135
19523B0 1820  119  136  148  165  188  139  192  162  213  173
19523B0 1830  178  195  178  182  183  152  169  159  151  191
19523B0 1840  147  164  160  159  158  139  182  999
19523B0 #### Vägg D. Rekonstruerad serie av flera prov ur samma stock
19523B0 #### deTrend=NoDetrend; sumByStem=No; Members=19523B0a+19523B0b+19523B0c; 
19523B1 1823  179  175  156  177  155  180  103
19523B1 1830  150  145  132  112  150  129  149  134  104  130
19523B1 1840  130  102  123  121  197  166  166  999
19523B1 #### Vägg D
19523B2 1781  126  89  95  116  127  134  154  150  148
19523B2 1790  149  158  176  161  200  182  198  190  179  86
19523B2 1800  76  48  69  47  42  47  44  44  41  44
19523B2 1810  34  49  45  43  32  33 -999  284  243  205
19523B2 1820  153  168  174  167  180  142  180  115  158  109
19523B2 1830  133  138  122  111  133  162  172  216  192  164
19523B2 1840  169  129  139  167  130  148  121  999
19523B2 #### vägg D
19523B4 1764  241  192  188  134  148  148
19523B4 1770  98  65  90  76  61  61  117  127  105  68
19523B4 1780  63  62  72  75  80  97  99  98  69  51
19523B4 1790  56  86  68  75  68  62  50  68  66  55
19523B4 1800  66  70  78  81  78  79  62  69  37  19
19523B4 1810  23  27  48  94  140  203  258  255  260  224
19523B4 1820  145  181  191  168  165  179  232  158  181  132
19523B4 1830  139  92  73  77  110  118  152  207  165  151
19523B4 1840  136  88  118  145  112  159  126  999
19523B4 #### vägg C
19523B5 1789  98
19523B5 1790  94  108  118  135  119  94  79  105  118  96
19523B5 1800  96  86  100  89  86  90  67  55  40  56
19523B5 1810  65  84  89  111  107  114  105  113  107  108
19523B5 1820  89  135  116  111  138  139  164  141  146  94
19523B5 1830  112  150  121  111  131  103  113  110  87  105
19523B5 1840  141  92  117  130  122  111  139  999
19523B5 #### vägg C