Ladrest söder om Knästen, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

A-B hörnet. Notera de kolade stockarna uppe, och urtaget för ventilation eller en innre ås i gaveln.

Resterna av en ängslada på Kampmossen mellan Långsjön och Digerliden, söder om Knästen, 60.34762, 14.36222 (WGS 84), besöktes den 21 maj 2019. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur sex stockar, alla av tall, i väggarna B och C. Fem kunde dateras. Yttersta veden är mestadels mycket tätvuxen och något vittrad, med yttersta ring i proven från 1722 respektive 1723 (möjligen något ofullständig), där stocken med ring från 1723 (tagen relativt högt i vägg C) tydligt avviker från de andra. Troligen är ladan ursprungligen byggd tidigast sensommaren 1723, eller kanske året efter. Ladan är mycket förfallen, där vägg D helt saknas. Den mätte 3.6 m × 4.7 m, med dörren på västgaveln mot vägg D. Ladan har vanliga ladknutar (enkla, sneda överhaksknutar) och saknar långdrag, men har flera ovanliga detaljer. Den är byggd av barkat virke, och översta bevarade stockarna (som inte provtogs) är kolade i ytan. I gavlarna finns symetriskt placerade urtag som antingen varit ventiler eller fäste för fritt sittande åsar (som i så fall inte medföljt vid sista flytten). Dörren hade en välgjord stjärtgåt åt vänster, men antagligen bara narar åt höger (försvunna). Mellan stockarna i A-väggen mot dörrgåten har klossar med runda urtag utåt och nerfällda som en rak katt ca en tum i undervarande stock placerats för att ge väggen stadga då inga dymlingar använts. Rösten och tak är helt försvunna.
  Ladan har flyttmärken, huggna och ritade med sot. Flera årtal finns ristade eller skrivna med kol/sot från 1950 och 1960-talet. Bland annat 1957 (?), 1961, 1964. Möjligen markerar 1957 när ladan flyttades till nuvarande plats, men kan ha skett något eller några årtionden tidigare. Den står på sank mark utan syllstenar, varför den har sjunkit ner flera varv. På grund av detta rasade vägg D troligen för flera decenier sedan. Ladan bör ha tillhört Orsala.

De vanliga ladknutarna och inget långdrag mellan stockarna.
Gåtspåret och klossarna höll samman väggen.
Den översta stocken har vält och blottar klossarnas konstruktion.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

19521A 1 Ladrest söder om Knästen, Nås sn          PISY
19521A 2 Sweden    Pinus sylvestris               1548 1723
19521A 3 T. Axelson
19521A #### 60.34762,14.36222
19521A0 1558  138  127
19521A0 1560  65  131  83  97  107  100  96  102  93  93
19521A0 1570  95  104  80  116  100  115  172  118  111  127
19521A0 1580  111  105  107  111  119  112  102  108  93  89
19521A0 1590  90  100  81  97  133  105  123  114  87  80
19521A0 1600  83  69  79  102  94  93  70  80  67  73
19521A0 1610  66  69  62  58  67  46  54  67  71  70
19521A0 1620  88  82  72  88  68  71  70  65  63  59
19521A0 1630  62  87  63  41  60  79  69  69  39  41
19521A0 1640  47  52  43  46  51  50  64  67  69  88
19521A0 1650  79  66  81  75  75  94  68  72  66  48
19521A0 1660  61  48  54  67  100  55  59  43  50  57
19521A0 1670  78  48  77  46  29  33  35  40  35  36
19521A0 1680  34  41  41  48  44  47  41  60  29  25
19521A0 1690  43  39  34  31  35  25  23  29  29  28
19521A0 1700  35  42  47  40  24  23  26  24  22  17
19521A0 1710  16  24  25  20  21  21  21  16  18  999
19521A2 1548  123  123
19521A2 1550  132  136  103  101  104  113  110  180  239  228
19521A2 1560  209  207  141  179  160  124  120  131  107  118
19521A2 1570  143  142  160  131  117  114  92  94  99  93
19521A2 1580  102  99  88  78  45  40  34  29  18  14
19521A2 1590  20  27  30  53  117  100  94  87  58  50
19521A2 1600  42  39  44  51  49  50  49  36  33  35
19521A2 1610  31  31  38  31  49  46  64  91  77  52
19521A2 1620  53  44  69  95  101  101  57  42  36  41
19521A2 1630  29  44  53  61  64  64  58  58  27  35
19521A2 1640  37  25  13  17  10  13  18  17  14  15
19521A2 1650  16  12  16  13  32  44  38  27  24  25
19521A2 1660  39  33  34  32  40  37  37  30  60  123
19521A2 1670  156  109  115  105  65  73  75  59  63  65
19521A2 1680  45  44  47  52  29  20  24  32  16  12
19521A2 1690  24  27  43  36  37  37  35  39  36  22
19521A2 1700  36  28  25  33  25  45  48  48  29  29
19521A2 1710  32  32  27  31  46  25  19  19  21  44
19521A2 1720  48  43  999
19521A3 1625  203  169  139  157  192
19521A3 1630  142  204  227  192  174  163  161  163  111  124
19521A3 1640  156  138  145  184  149  154  134  130  122  148
19521A3 1650  149  142  135  110  117  129  121  108  94  91
19521A3 1660  135  134  145  146  155  117  88  90  140  156
19521A3 1670  151  124  169  162  93  76  88  81  116  111
19521A3 1680  101  117  69  64  62  58  75  94  74  71
19521A3 1690  90  84  76  79  93  98  84  87  83  63
19521A3 1700  82  68  73  72  60  74  73  89  67  38
19521A3 1710  44  46  52  39  47  32  29  28  21  20
19521A3 1720  31  31  34  999
19521A4 1606  174  88  113  126
19521A4 1610  110  260  247  199  214  204  255  267  202  172
19521A4 1620  198  224  222  223  182  181  153  132  150  186
19521A4 1630  119  158  122  89  96  102  108  105  61  72
19521A4 1640  88  80  79  100  66  78  96  167  161  165
19521A4 1650  147  144  163  140  109  87  72  41  32  38
19521A4 1660  46  55  59  89  98  92  96  74  89  98
19521A4 1670  138  103  90  68  28  42  70  52  74  89
19521A4 1680  59  79  97  84  76  54  75  60  37  46
19521A4 1690  55  75  56  54  72  75  45  65  62  35
19521A4 1700  42  55  50  38  25  25  36  45  39  14
19521A4 1710  33  34  34  46  45  33  34  31  26  55
19521A4 1720  62  50  57  999
19521A5 1621  189  159  163  123  127  132  122  122  135
19521A5 1630  93  106  108  82  96  98  122  132  112  84
19521A5 1640  101  101  95  117  84  29  46  150  145  152
19521A5 1650  160  146  144  155  149  153  110  100  79  54
19521A5 1660  79  76  85  124  134  120  101  73  97  100
19521A5 1670  102  126  177  162  125  105  96  83  80  81
19521A5 1680  44  66  58  56  64  39  73  83  57  66
19521A5 1690  72  79  70  52  50  51  32  36  37  43
19521A5 1700  48  42  40  44  30  35  47  48  40  38
19521A5 1710  40  39  49  41  66  80  98  200  218  194
19521A5 1720  207  151  181  189  999