Ladrest vid finnleden nära Säfsrået, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Nordvästra hörnet av ladan i maj 2019, med två av de stockar som ännu gick att provta. Inte mycket återstår.
Resterna av en ängslada, 60.23911, 14.49939 (WGS 84), mellan finnleden på åsen och Äskan i höjd med norra delen av Husenflött. Timret är mycket nedbrutet, och endast ett fåtal prover av ganska dålig kvalitet kunde tas i de mestadels tomma stockarna. Ladan är byggd av ovanligt tjocka (upp till 30 cm) tallstockar, där de nedersta varven nog bränts. Ladan står på fast mark, är 4.4 m × 3.1 m med dörren åt öster, ut mot gräsmyren. Golv och tak, liksom dörr är helt försvunna. En inskrift finns på utsidan av vägg D, nära CD-knuten. Närmast knuten finns bokstäverna NAS (antagligen Nils AndersSon). Resten kan jag inte tyda. Prov kunde endast tas ur tre stockar, där två verkar vara från samma träd (proven 0 och 1 från vägg D). Ytan är vittrad, och den yttersta ring som finns kvar på proven är en ofullständig ring för 1859. Vissa tecken finns på att torrtallar kan ha använts: Tynande ved i prov 2, yttersta mätbara ring 1853 och angrepp av mindre märgborre, Tomicus minor, på insidan av en stock (ej provtagen), som alltså torde ha skett innan timringen. Ladan bör ha byggts tidigast sommaren 1859, men början av 1860-talet kan inte uteslutas. Barkrester finns mellan stockarna på flera ställen, varför man kan anta att den står på ursprunglig plats och aldrig flyttats.

En inskrift finns med flera namn, men att tolka mer än det sista låter sig nog inte göras. Minnst ett D[otter] finns.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

19503 1 Lada vid Finnleden/Äskan/Styggens, Nås sn      PISY
19503 2 Sweden    Pinus sylvestris  300m 6014N1429E     1712 1858
19503 3 T. Axelson
195030 1712  180  128  134  154  147  181  125  122
195030 1720  194  138  145  119  125  122  106  141  165  145
195030 1730  140  137  155  115  117  75  70  90  106  96
195030 1740  68  43  41  36  43  50  56  63  84  77
195030 1750  120  103  131  109  113  103  80  74  93  104
195030 1760  83  76  89  103  97  93  114  82  67  76
195030 1770  60  48  55  84  81  87  97  83  97  78
195030 1780  65  67  83  70  99  84  80  77  68  52
195030 1790  52  88  87  77  82  77  53  64  57  66
195030 1800  50  72  51  39  47  43  34  53  40  47
195030 1810  40  65  71  74  59  69  52  61  66  114
195030 1820  73  91  95  86  72  53  86  85  100  69
195030 1830  80  103  69  74  93  57  54  77  56  48
195030 1840  35  30  41  57  40  41  71  44  51  40
195030 1850  38  40  22  25  35  26  32  999
195030 #### D_, +ofullst.
195031 1721  110  148  97  169  195  120  176  225  144
195031 1730  142  167  181  131  143  103  102  139  131  106
195031 1740  76  52  45  41  71  82  85  86  86  83
195031 1750  128  120  145  108  102  98  67  77  88  98
195031 1760  69  73  85  94  85  78  93  75  60  74
195031 1770  63  65  80  104  110  115  116  100  110  87
195031 1780  79  79  91  86  105  89  86  82  65  45
195031 1790  63  88  87  75  80  83  73  84  69  74
195031 1800  65  75  50  46 -999 -999 -999 -999 -999 -999
195031 1810 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
195031 1820 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
195031 1830  73  90  88  69  85  47  47  50  41  47
195031 1840  31  31  46  49  39  42  54  36  45  29
195031 1850  26  33  21  19  28  30  23  24  32  999
195031 #### D_, + ofullst. Fragment saknas pga röta. 
195032a 1734  122  105  88  93  95  105
195032a 1740  86  54  56  42  34  47  34  40  32  29
195032a 1750  41  68  102  98  66  103  94  84  75  135
195032a 1760  105  97  95  106  89  77  121  114  87  93
195032a 1770  94  72  82  81  83  108  107  78  126  139
195032a 1780  83  64  80  61  65  69  56  37  61  46
195032a 1790  15  13  32  40  41  32  24  40  28  29
195032a 1800  20  24  25  38  33  44  30  36  24  43
195032a 1810  38  50  49  77  65  77  73  68  83  97
195032a 1820  44  53  50  59  46  33  51  56  56  34
195032a 1830  33  20  19  18  26  17  22  17  16  12
195032a 1840  10  10  11  14  18  22  24  20  19  11
195032a 1850   6   4   7   7  999
195032a #### tynande
195032b 1727  129  100  95
195032b 1730  124  101  163  155  118  116  79  114  108  111
195032b 1740  77  57  60  41  38  51  31  42  41  33
195032b 1750  45  70  113  95  83  106  97  85  62  133
195032b 1760  93  95  106  115  102  89  108  108  92  104
195032b 1770  94  84  84  102  93  112  104  86  117  122
195032b 1780  76  70  82  70  64  73  50  54  52  34
195032b 1790  15  10  26  21  29  39  29  42  32  33
195032b 1800  18  29  29  29  34  41  33  42  39  40
195032b 1810  40  48  48  73  71  68  69  60  64  89
195032b 1820  39  40  54  70  46  42  56  69  69  45
195032b 1830  33  31  24  21  31  30  24  15  17  15
195032b 1840   7  10  14  17  21  25  31  24  22  16
195032b 1850  999
195032b #### +>0 tynande