Ladrest vid Piltflotten vid Noret, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Resterna av ladan i april 2019.
Resterna av en ängslada, 60.42946, 14.53577 (WGS 84), vid Piltflotten öster om Noret, Nås sn, besöktes i samband med en kanottur den 29 april 2019, varvid prov togs ur sammanlagt sex stockar med tillväxtborr (5 mm), två i vägg C, 3 i vägg B samt i vad som förmodas ha varit nockåsen. Samtliga stockar är av tall. De flesta, men inte alla, har en påbörjad ring för 1780. Virket verkar vara fällt vid något olika tidpunkter från vinterhalvåret 1779/80 till hög- eller sensommaren 1780. Ladan är stor, 5,6 × 5,0 meter, och är timrad av rundtimmer utan långdrag, och med dubbelhaksknutar med vertikala hak. Dörren, som vätter mot väster har stjärtgåtar. Flyttmärken finns i form av vertikala streck. Ladan kan mycket väl stå på ursprunglig plats, och har i så fall antagligen satts upp efter vintern 1780/81, då det knappast funnits lämligt virke på platsen, och timmerstommen knappast kan ha förts dit annat än på vinterföre. Området mellan Piltflotten och Noret bör vid hög vårflod översvämmas och gräsväxten torde vara god. Att den flyttats till platsen i ett senare skede är också möjligt. Att dömma av ortofotot 1960 hade ladan då ett helt tak (pärt?). Ladan är intressant då den visar att dubbelhaksknutar med raka hak börjat användas i Nås senast 1780, vilket är ca 20 år tidgare än i Floda sn. Rundtimmerlador byggdes i Floda sn med rännknutar ännu i mitten av 1800-talet. Om denna lada är typisk för Nåsbygden, eller om den också där är udda, är dock en öppen fråga, tills fler jämförbara byggnader förhoppningsvis kunnat undersökas.

Den ena gåten sitter kvar, medan den andra fallit ur och visar att gåtspåren är av välhuggen stjärttyp.
Knutkedja (vägg B, skallar A) med lodräta dubellhsknutar.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19429.fil and the reference SE007 dated to 1888 
with corr >= 0,48 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65  8,38  96  30  based on 6 members
194294  0,67  6,94  61   9  1778 Ej vk, ytan skadad, vägg B
194290  0,64  5,52  46   1  1779 vägg C
194293  0,59  6,65  85  26  1780 yttersta ofullständig - påbörjad höstved, vägg B
194292  0,59  5,35  56  11  1779 +vårved (början av juli?), vägg B
194291  0,54  4,21  46   8  1779 vägg C
194295  0,48  5,36  96  21  1780 ÅsMätvärden (rådata)

19429 1 Lada, Piltflotten, Nås sn, Dalarna         PISY
19429 2 Sweden    Pinus sylvestris               1684 1780
19429 3 T. Axelson
194290 1733  346  359  355  288  260  277  162
194290 1740  138  132  126  136  160  146  151  167  175  159
194290 1750  179  199  302  196  160  223  179  186  166  172
194290 1760  156  165  246  230  188  199  217  165  149  159
194290 1770  104  84  132  147  108  123  194  224  258  182
194290 1780  999
194290 #### vägg C
194291 1733  444  402  415  387  317  284  271
194291 1740  200  168  217  213  201  183  174  180  164  165
194291 1750  196  138  159  194  191  191  187  152  148  153
194291 1760  140  165  146  128  110  113  119  141  117  100
194291 1770  82  70  93  77  66  64  89  90  115  85
194291 1780  999
194291 #### vägg C
194292 1723  363  310  258  161  230  177  200
194292 1730  307  299  329  259  242  235  242  213  264  205
194292 1740  139  106  112  119  124  122  119  144  124  134
194292 1750  161  197  215  146  137  114  105  119  84  143
194292 1760  153  222  206  208  138  114  113  103  77  81
194292 1770  76  86  113  95  82  51  89  80  95  90
194292 1780  999
194292 #### +vårved (början av juli?), vägg B
194293 1695  255  220  203  215  206
194293 1700  198  83  153  166  189  141  156  160  137  109
194293 1710  171  188  192  168  142  202  161  176  135  151
194293 1720  227  253  234  225  294  278  223  216  159  141
194293 1730  158  157  182  140  185  130  78  83  100  73
194293 1740  81  60  97  72  68  58  41  52  69  52
194293 1750  57  94  109  121  155  149  129  132  80  109
194293 1760  138  153  136  153  146  118  129  79  81  89
194293 1770  60  47  59  72  39  49  97  95  89  102
194293 1780  95  999
194293 #### yttersta ofullständig - påbörjad höstved, vägg B
194294 1717  243  166  163
194294 1720  236  282  276  250  199  219  177  174  197  165
194294 1730  182  136  173  130  136  96  89  104  115  78
194294 1740  60  50  74  80  61  59  57  52  70  70
194294 1750  108  126  153  129  125  130  103  81  62  92
194294 1760  97  116  165  165  136  88  99  72  60  85
194294 1770  62  47  66  76  44  52  62  97  96  999
194294 #### ytan osäker, vägg B
194295 1684  270  271  212  159  183  194
194295 1690  144  188  203  258  196  159  163  148  190  216
194295 1700  204  179  135  154  136  108  121  98  114  74
194295 1710  91  81  102  103  51  103  98  108  92  88
194295 1720  94  109  99  108  72  70  50  75  87  72
194295 1730  86  72  80  66  56  55  45  38  44  47
194295 1740  38  26  26  29  22  31  37  38  35  37
194295 1750  48  66  84  64  43  46  28  32  37  60
194295 1760  74  98  89  77  68  50  52  54  47  51
194295 1770  35  31  52  34  29  28  42  39  51  44
194295 1780  33  999
194295 #### Ås