Gubbmyrlau, Gubbens myra, Björbo, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Frn baksidan framgår hur ladan tidigare varit delad, där den mindre delen bör ha varit avsett som stall.

Ladan sedd i skymningsljuset.
Torvladan, 60.46036, 14.64071, på Gubbens myra, ca en kilometer norr om Käringsjön, väster om Forsen, Björbo, besöktes på kvällen den 11 april 2019, varvid prov togs ur sammanlagt sex stockar med tillväxtborr (5 mm). Samtliga stockar är av tall, och fällda omkring juli eller augusti 1829. Stockarna barkades. Flera varv är nedsjunkna, och stockarna måste därför nummreras uppifrån. Ladan är ovanlig genom att den upsprungligen har haft två rum, ett mindre till vänster och ett större till höger, och två dörrar placerade på en långsida (A). Dörren till det mindre har utvidgats, och en naglad gåt i form av en planka syns på det nedrasade väggpartiet som suttit mellan dörrarna. Ett antagligen ursprungligt, inspräkt svärd finns vid högra dörröppningen. Det mindre rummet antas därför ha varit ett stall, och dörren vidgats när större häst anskaffats. Röstena är dymlade och endast tre åsar har därför behövts. Om röstmodern vänster om ingången anges som B0 och väggbandet på den dörrlösa sidan anges som C-1, togs prov i B-10, B-6, B-4, C-9, C-6 samt i den av de tre åsarna som är närmast vägg C. Knutarna är de vanliga ladknutarna (rännknutar utan nämnvärd halsning) och stockarna saknar väsentligen långdrag. Ladans inre mått är 5,1 m × 2,9 m. Avståndet mellan dörrarna liksom mellan högra dörren och vägg D är ca 1,2 m. Delar av taket är täckt med rostiga plåtar, men ladan är utom räddning. Timret är av omkring 110-150-åriga tallar, med goda korrelationsvärden mot lokala kronologier.

Enligt Gösta Wiberg har denna torvlada brukats av "LjungOskars" i Forsen.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

19411 1 Gubbmyrlau, Floda sn, Dalarna PISY 19411 2 Sweden Pinus sylvestris 220m 6027N1438E 1692 1829 19411 3 T. Axelson
———— 194113, 1694–1828, C -9, +vittrad (Se bild 5.5 MB)
———— 194114, 1701–1828, C-6, +ofullst, (Se bild 5.5 MB)
———— 194110, 1692–1829, B 10 stock under röstmoder (Se bild 5.5 MB)
———— 194111, 1698–1829, (Se bild 5.5 MB)
———— 194115, 1704–1829, Ås mot C, Yttersta ofullst (Se bild 5.5 MB)
———— 194112, 1730–1829, B 4 under röstmoder (Se bild 5.5 MB)

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 19411.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,33 and with overlap >= 99 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,73 12,33  137  37  based on 6 members
194111  0,54  7,36  131  10  1698-1829 
194114  0,48  6,18  127  18  1701-1828 C-6, +ofullst,
194112  0,48  5,33  99  11  1730-1829 B4 under röstmoder
194113  0,48  6,22  134   9  1694-1828 C -9, +vittrad
194110  0,45  5,90  137  11  1692-1829 B 10 st under röstmoder
194115  0,33  3,93  125   7  1704-1829 Ås mot C, Yttersta ofullst