Loftbod, uppställd i Skansbacken, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Loftboden byggdes omkring 1790.
Loftboden med portlider, 60.44472, 14.48093 (WGS 84), var våren 2019 utannonserad till försäljning, och uppgavs tidigare ha stått i Falun. Det högra rummet hade skavt timmer, och knutarna var rännknutar, men knutskallarna strävade efter en rektangulär form. Kombinationen förbryllade mig – något liknande har jag inte sett i de bygder jag känner, och den i mina öron besynnerliga uppgiften om Falun, väckte min nyfikenhet och jag tog därför ett antal prov med tillväxtborr för dendrokronologisk analys i de båda nedre rummen, men inget på ovanvåningen, dit det saknades enkel åtkomst. Prov togs i stockarna F3, F4, F6, D3, D10, B4, B5, B6, B8, B10 och B12, inkusive syll där B är vänstra gaveln, D högra gaveln och F är högra väggen i portlidret. Vankant saknas i de flesta fall, antingen p.g.a skavningen (högra rummet) eller på grund av sönderfallande ytved (vägg B i det vänstra), men finns på ett prov med yttersta ring från 1789 (B12). De övriga proven har sista mätta ring något eller några år före 1789, och åtminstone loftets nedre våning torde vara byggd av timmer fällt vintern 1789/90. Träden torde vara från samma bestånd av hundraåriga tallar (en granstock, B6, hittades också men kunde inte dateras). Golv saknas i båda de nedre rummen, och mellangolvet i det högra är av ramsågade plankor, medan det vänstras består av skarvade tiljor, där skarvarna spikats ihop. Timret i vägg B är i dåligt skick, och kanske har denna del varit taklös någon tid. En sannolikt medeltida dörr till det vänstra rummet har passats in i senare tid varvid dörröppningen minskats för att passa, och virket som då använts är inte anfrätt som stockarna omkring. Dendrokronologiskt passar serierna bättre mot sydvästra Dalarna och Solør-kurvorna, och tydligt sämre mot söder och öster. Detta tillsammans med byggnadsstilen talar för en proviniens i Övre Dalarna, men om det är Väster- eller Österdalarna får vara osagt. Byggnaden vittnar på ett intressant sätt om att en obruten medeltida timringstradition åtminstone på något håll i Dalarna levde kvar ännu i slutet av 1700-talet! Till Falun och sedan till Nås har loftboden flyttats som sammlarobjekt. Skada att dess proviniens därmed antagligen fallit ur minne.

Uppdatering 2019-06-19: Boden ska ursprungligen ha kommit från Malungsfors.

Dörren är nog medeltida, men har satts in i boden i efterhand.
Skavda stockar och ramsågade plankor som tak. Interiör från nedre högra rummet.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and mean of 19220.fil
dated to 1789 with corr >= 0,57 and with overlap >= 100 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,77 11,83  100  34  based on 11 members
se007   0,76 11,74  100  26  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,75 11,26  100  23  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal  0,75 11,26  100  38  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,75 11,10  100  36  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,74 10,94  100  47  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
FlodaSn0  0,72 10,15  100  34  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Sfsn-PIS  0,69  9,33  100  30  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,66  8,81  100  26  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Kungsber  0,63  8,06  100  11  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
GagnefSo  0,61  7,57  100  19  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Bingsjo_  0,57  6,93  100   9  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 Mätvärden (ringwidth)

19220 1 Flyttad loftbod i Skansbacken, Nås sn        PISY
19220 2 Sweden    Pinus sylvestris               1689 1789
19220 3 T.Axelson
19220  #### 60.44472,14.48093 (nuv)
192200 1707  348  265  244
192200 1710  235  226  182  195  233  283  232  212  160  105
192200 1720  171  195  212  214  219  212  162  205  156  151
192200 1730  149  113  141  174  214  141  115  87  102  89
192200 1740  78  48  71  83  83  64  47  55  56  78
192200 1750  140  107  125  121  92  109  88  80  55  66
192200 1760  61  76  76  86  77  73  97  92  68  83
192200 1770  99  71  100  94  94  72  65  72  82  63
192200 1780  56  28  28  27  26  32  40  38  42  999
192200 #### F3 (skavd)
192201 1689  365
192201 1690  283  364  352  358  464  313  318  233  306  297
192201 1700  270  232  290  249  211  163  161  162  109  79
192201 1710  109  137  145  117  122  157  140  132  92  63
192201 1720  104  95  102  132  104  130  127  132  102  119
192201 1730  117  136  148  119  137  126  93  95  130  130
192201 1740  92  67  94  88  74  71  67  74  78  80
192201 1750  102  69  108  70  87  76  50  63  59  77
192201 1760  51  58  66  49  79  72  88  75  83  69
192201 1770  58  33  58  61  71  46  70  77  77  76
192201 1780  50  999
192201 #### F4 (skavd)
192202 1694  400  335  361  301  370  286
192202 1700  278  219  312  291  235  200  230  217  147  110
192202 1710  133  142  160  128  114  156  130  129  83  57
192202 1720  91  79  94  125  128  124  101  119  110  106
192202 1730  106  87  116  116  112  68  67  59  82  68
192202 1740  62  33  53  60  57  39  17  28  36  30
192202 1750  43  50  69  49  48  59  36  32  36  49
192202 1760  46  47  41  57  58  53  67  57  53  61
192202 1770  48  35  37  32  24  31  41  45  60  52
192202 1780  31  35  34  48  44  55  49  65  51  999
192202 #### F6 (skavd)
192203 1697  182  224  201
192203 1700  256  207  286  238  193  159  145  128  110  106
192203 1710  85  77  76  77  90  113  91  78  69  66
192203 1720  75  73  77  117  130  117  90  137  197  216
192203 1730  200  154  160  129  98  65  55  51  54  50
192203 1740  53  28  51  50  41  50  34  48  43  54
192203 1750  86  89  104  81  62  76  58  47  37  57
192203 1760  43  51  61  83  84  81  122  78  87  72
192203 1770  63  34  52  40  35  37  46  36  57  43
192203 1780  50  28  32  36  45  52  51  999
192203 #### D3 (skavd)
192204 1694  441  335  300  288  281  314
192204 1700  320  274  334  321  241  205  207  254  138  116
192204 1710  105  121  112  112  118  126  126  103  74  60
192204 1720  84  93  92  106  90  92  82  90  71  66
192204 1730  61  56  50  49  54  43  37  37  48  49
192204 1740  40  19  33  38  38  34  22  30  30  24
192204 1750  34  32  47  45  37  38  34  36  32  36
192204 1760  30  35  35  41  56  71  91  76  66  63
192204 1770  41  29  29  40  45  46  56  59  72  78
192204 1780  58  53  34  42  34  31  38  44  58  999
192204 #### D10 (skavd)
192205 1697  246  267  227
192205 1700  198  179  222  209  155  134  124  170  133  112
192205 1710  113  100  102  127  164  184  163  169  122  122
192205 1720  140  101  111  130  108  111  88  103  98  81
192205 1730  71  85  109  74  90  79  67  92  78  101
192205 1740  78  53  65  64  42  47  31  44  43  44
192205 1750  52  51  83  50  56  71  59  72  49  77
192205 1760  49  46  43  42  52  44  58  54  43  53
192205 1770  38  31  39  27  37  26  34  52  57  40
192205 1780  40  24  17  22  26  39  44  33  999
192205 #### B4, +tynande
192206 1726  247  252  185  184
192206 1730  207  198  231  176  217  190  158  185  187  168
192206 1740  124  108  129  143  134  92  118  128  149  163
192206 1750  185  148  201  164  121  87  75  82  82  103
192206 1760  111  148  133  125  112  100  135  110  102  87
192206 1770  70  57  62  48  64  62  76  76  94  97
192206 1780  66  61  69  79  77  86  64  60  999
192206 #### B5, +vittrad
192208 1701  321  396  313  234  173  178  195  150  129
192208 1710  153  159  161  159  129  157  139  139  66  39
192208 1720  90  93  95  79  77  97  77  94  103  132
192208 1730  128  132  146  114  117  64  67  76  91  63
192208 1740  67  43  71  79  84  72  54  67  67  70
192208 1750  114  97  93  73  87  88  73  67  80  62
192208 1760  58  50  63  85  89  85  93  89  81  71
192208 1770  58  34  44  52  64  57  81  72  107  82
192208 1780  92  77  84  77  71  68  69  65  999
192208 #### B8, +ofullst
192209 1714  252  305  252  261  200  187
192209 1720  235  174  198  177  170  186  168  188  166  156
192209 1730  166  155  189  165  187  148  138  147  164  133
192209 1740  95  81  99  107  107  101  112  118  129  102
192209 1750  114  94  121  93  86  100  79  94  86  92
192209 1760  75  83  95  107  95  83  96  85  77  70
192209 1770  49  48  53  51  999
192209 #### B10 +ca 10 förlorade
19220A0 1689  380
19220A0 1690  218  300  288  219  278  215  274  227  225  207
19220A0 1700  230  178  219  221  186  145  130  125  110  65
19220A0 1710  56  55  70  89  101  121  96  102  59  46
19220A0 1720  64  58  72  87  97  110  98  109  77  84
19220A0 1730  69  80  109  97  126  89  95  79  80  70
19220A0 1740  49  34  53  47  63  46  37  45  58  59
19220A0 1750  84  55  75  65  71  60  43  48  48  73
19220A0 1760  48  47  43  49  66  65  71  74  53  53
19220A0 1770  37  14  17  22  38  30  30  38  52  41
19220A0 1780  51  28  21  25  24  35  41  32  37  32
19220A0 1790  999
19220A0 #### B12 (i höjd med mellangolv), vk