Rest av rundtimmerlada på västra delen av Ängsmyra vid Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2018

Mycket snö och dåligt ljus. Proven togs i den bortre väggen.
den 27 december 2018 besökte jag en resterna efter en liten rundtimmerlada, som fungerat som "möslau" (torvlada) belägen på västra delen av Ängsmyra, söder om Heo på andra sidan järnvägen, 60.46316, 14.65759 (WGS 84) Ladan har invändigt mätt 2.7 × 2.9 meter men på grund av snötäcket hade jag svårt att göra ytterligare iakttagelser. Ladan kan antas ha flyttats till sin nuvarande plats som torvlada under 1900-talet. Prov togs ur den östra väggen, som bör vara bakre gavel, men p.g.a snötäcket är det lite osäkert. Den är byggd av ca 12 – 16 cm tjokt rundtimmer av omkring 100 år gamla tallar. Prov togs ur fyra stockar, som troligen varit C10, C12, C13 och ytterligare en i samma vägg. Timret är något vittrat och yttersta ring är i tre prov från 1775 (i två fall ofullständig) och i ett prov ofullständig från 1776. Ladan är därför ursprungligen byggd tidigast (sen)sommaren 1776, då som ängslada på någon för oss okänd plats.

Två av proven uppvisar tillväxtkollapser 1727 respektive 1728.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18C27.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  6,93  99  10  based on 4 members
18C273  0,57  6,44  89   6  1686-1775 
18C272  0,52  5,22  76  11  1699-1775 +ofullst
18C271  0,48  5,29  97  14  1676-1774 +ofullst, kollaps 1728
18C270  0,45  4,73  91  13  1682-1774 +ofullst, kollaps 1727Mätvärden (rådata)

18C27 1 Ladruin, Västra Ängsmyra, Forsen, Floda sn,W    PISY
18C27 2 Sweden    Pinus sylvestris  220m 6027N1439E     1676 1775
18C27 3 T. Axelson
18C27  #### 60.46316,14.65759
18C270 1682  224  142  179  180  163  116  71  75
18C270 1690  76  101  110  95  117  109  108  77  75  72
18C270 1700  60  50  64  59  65  48  64  58  35  22
18C270 1710  29  30  38  57  39  38  48  43  40  42
18C270 1720  53  46  43  46  38  53  39  15 -999  16
18C270 1730  16   8   5   8  10  10   8   8  15  16
18C270 1740  16  19  34  32  31  26  34  50  51  70
18C270 1750  74  54  74  85  60  40  41  48  60  90
18C270 1760  90  80  78  80  112  120  144  117  129  121
18C270 1770  89  71  74  63  42  999
18C270 #### +ofullst, kollaps 1727
18C271 1676  117  117  116  94
18C271 1680  150  103  133  169  195  203  136  32  19  41
18C271 1690  53  77  80  76  112  97  94  93  97  82
18C271 1700  110  76  120  92  91  72  82  70  36  32
18C271 1710  34  38  44  45  47  64  65  48  41  47
18C271 1720  56  49  48  49  43  43  32  42  15 -999
18C271 1730  11  10  10  11   8  16  12  11  14  21
18C271 1740  20  14  23  29  21  23  16  25  28  17
18C271 1750  36  37  50  74  45  39  27  31  45  43
18C271 1760  56  69  66  89  91  99  101  88  79  91
18C271 1770  80  55  69  67  47  999
18C271 #### +ofullst, kollaps 1728
18C272 1699  216
18C272 1700  167  161  176  156  151  116  138  117  84  67
18C272 1710  77  60  75  68  73  86  84  70  52  44
18C272 1720  66  63  63  51  51  64  42  54  34  35
18C272 1730  34  25  27  35  39  31  24  31  36  30
18C272 1740  33  20  32  33  27  40  21  26  23  20
18C272 1750  32  37  36  38  37  35  40  43  45  39
18C272 1760  33  42  38  55  63  75  90  127  107  129
18C272 1770  114  85  122  107  79  82  999
18C272 #### +ofullst
18C273 1686  144  60  42  68
18C273 1690  86  105  76  52  98  78  80  83  74  58
18C273 1700  88  82  94  61  64  64  61  79  56  47
18C273 1710  50  48  63  63  41  70  63  48  68  59
18C273 1720  66  47  30  53  54  34  27  27  34  46
18C273 1730  64  56  53  52  64  47  44  64  58  50
18C273 1740  42  39  50  50  41  41  37  61  68  62
18C273 1750  69  55  80  78  51  47  39  51  64  80
18C273 1760  91  92  95  129  128  122  109  119  125  151
18C273 1770  92  67  80  75  45  88  999