Datering av timmer i "Ludvika bodar"
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018

Boden sedd från söder. Jag gick in genom den vänstra dörren och väggen till höger om den är av timmer från 1823/24.
Baksidan åt norr. Flera av stockarna i de nedre varven längst ut till höger är fällda 1744/45.

Hörnet mot nordväst. De bilade stockarna från 1744/45 och den från början obarkade och ännu obilade stocken emellan, med tre brännmärken.
Den 13 november 2018 besökte jag en bod vid Väsmans strand i Ludvika, 60.15351, 15.18293 (WGS 84), som skall ha varit den sista av de handelsbodar som funnits där, och som bland annat finns utritade på kartan för Laga delning 1794. Det var genast uppenbart för mig att bodens byggnadshistoria är mycket komplicerad med en stor mängd återanvänt virke, och troligen inte möjlig att reda ut ens med ett mycket stort antal dateringar. I nedervåningens västra del – den östra kom jag aldrig in i – fann jag åtminstone två partier med inbördes likartat timmer, men det kan givetvis finnas fler. Flera väggpartier var dock förspikade med panel och inte åtkomliga. Väggen till höger om södersidans västra dörr bedömde jag vara enhetlig, och ur den tog jag fyra prov i stockarna 4, 5, 6 och 11 – alla av omkring 90-åriga tallar – av vilka tre (4, 5, 11) kunde säkert dateras med sista ring för 1823 och alltså fällda vinterhalvåret 1823/24.

I den nordvästra knutkedjan finns knutskallar, som föranlett funderingar på om det kan ha varit 6-kantknutar. Jag tog därför prov i de bilade stockarna 2, 3 och 5, men lämnade stock 4 oprövad då denna bedömdes vara en återanvänd stock från en ängslada eller liknande mycket enkel byggnad som timrats med obarkat rundvirke. De tre provtagna stockarna är alla av blått omkring 50-åriga granar men kunde ändå dateras, alla med sista ring från 1744. Någon medeltida eller karolinertida timring är det alltså inte fråga om, men man kan överväga om avfasningen på knutskallarna i själva verket är en tidigare halsning efter att stockarna vid återanvändningen kapats i det gamla knuthaket och nytt hak gjorts innanför. Om de verkligen haft sneda hak, kan de vara timrade av folk från t.ex Floda eller Järna socknar eller siljansbygden där sådana var gängse vid denna tid. I mina ögon är det dock så otydligt att jag tycker det är svårt att dra några bestämda slutsatser.

Prov togs till sist också i den ås, som löper i öst-västlig riktning i mitten av taket på nedervåningen, som är ljusare och i mina ögon inte ser återanvänd ut. Den är av en en drygt 60-årig tall, som fälldes vinterhalvåret 1847/48.

Övervåningen tycks vara av mycket blandat återanvänt timmer och jag hade svårt att se några större sammanhängande partier och valde att inte ta några prover där. Om jag tolkar bjälkens roll rätt, så bör övervåningen ha timrats efter 1847. Huruvida nedervåningen i sin nuvarande utformning är äldre eller från samma tid har jag ingen bestämd uppfattning om. På grund av den byggnadshistoriska komplexiteten finns förmodligen utrymme för alternativa byggnadshistoriska tolkningar av de nu föreliggande dateringarna, men underökningen illustrerar om inte annat att byggnadstimmer här varit en resurs att vara sparsam med.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and mean of 18B1310,2,3 
dated to 1823 with corr >= 0,42 and with overlap >= 83 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  6,33  83   7  based on 9 members
BjörboGr  0,55  5,98  83   8 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed305  0,54  5,82  83   4 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
SödraDal  0,53  5,61  83   5 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Kungsber  0,52  5,41  83   5 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Grangard  0,51  5,40  83   9 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
GagnefSo  0,51  5,37  83   6 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
FlodaSn0  0,49  5,02  83   5 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
se007   0,46  4,70  83  13 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Estonia  0,42  4,19  83   5 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and the reference DalarPC
dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 40 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67  6,15  49   2  based on 3 members
18B1315  0,60  4,65  40   8  1744 
18B1316  0,56  4,67  49   4  1744 
18B1314  0,41  3,06  48   1  1744
 
 
Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 18B1317m
dated to 1847 with corr >= 0,45 and with overlap >= 58 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  5,27  58   6  based on 9 members
SolorNor  0,60  5,63  58   9 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,55  4,95  58   7 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
FinakrPI  0,49  4,16  58   3 Finnåkers bruk, Fellingsbro               PISY/Fnak  2 
SödraDal  0,48  4,10  58   3 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Slsfl-PI  0,48  4,06  58   2 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 
BjörboGr  0,47  4,01  58   4 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
FlodaSn0  0,47  3,99  58   7 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Grangard  0,46  3,90  58   1 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
swed305  0,45  3,81  58   4 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 


Mätvärden (rådata)

18B131 1 Ludvika bodar, Ludvika               PISY
18B131 2 Sweden    Pinus sylvestris     6009N1510E     1740 1847
18B131 3 T. Axelson
18B131 #### 60.1535, 15.18295
18B131 #### nr 0&3 passar skapligt och dateras tillsammans eller var för sig till 1823 (svaga)
18B131 #### nr 2 dateras mot Finnaker till 1823
18B131 #### 7a+b dateras mot diverse till 1847
18B1310 1740  145  124  144  118  123  165  170  167  137  177
18B1310 1750  166  141  153  133  81  76  68  75  87  103
18B1310 1760  135  138  154  165  137  140  129  158  120  102
18B1310 1770  94  62  98  89  49  72  86  83  124  129
18B1310 1780  82  125  124  123  124  122  126  124  66  102
18B1310 1790  109  163  105  60  112  100  84  84  62  53
18B1310 1800  43  84  62  86  58  68  50  74  48  42
18B1310 1810  41  51  53  70  37  28  49  74  59  69
18B1310 1820  33  26  103  78  999
18B1310 #### A4 (2)
18B1312 1742  227  243  240  315  282  205  210  202
18B1312 1750  242  240  256  243  243  223  213  196  153  189
18B1312 1760  183  199  169  180  159  146  149  158  127  120
18B1312 1770  124  118  106  108  95  82  107  111  97  103
18B1312 1780  87  83  100  109  104  93  96  100  86  73
18B1312 1790  94  113  99  101  117  99  95  117  103  86
18B1312 1800  89  95  82  86  86  75  71  72  56  49
18B1312 1810  67  59  64  74  74  81  92  101  86  70
18B1312 1820  69  70  57  73  999
18B1312 #### A5 (2)
18B1313 1750  189  159  156  173  130  89  77  98  98  137
18B1313 1760  133  148  125  122  124  107  121  111  121  108
18B1313 1770  76  61  85  85  78  80  74  57  66  53
18B1313 1780  47  69  79  98  82  96  79  71  68  72
18B1313 1790  61  122  152  156  162  151  106  127  100  106
18B1313 1800  170  171  113  141  106  94  97  89  57  65
18B1313 1810  66  65  71  61  84  82  73  104  105  124
18B1313 1820  94  84  126  112  999
18B1313 #### A11 (1)
18B1317a1789  370
18B1317a1790  361  319  420  319  350  303  175  215  228  230
18B1317a1800  235  215  173  182  147  176  150  141  114  116
18B1317a1810  125  114  129  142  113  118  87  96  74  82
18B1317a1820  80  108  119  98  99  86  88  95  105  66
18B1317a1830  88  71  61  79  114  81  89  87  66  59
18B1317a1840  62  57  67  66  61  62  85  68  999
18B1317a#### takås, renare och antagligen ej återanvänd
18B1317b1789  440
18B1317b1790  329  261  326  294  332  250  168  205  196  218
18B1317b1800  188  155  175  169  161  163  130  109  95  104
18B1317b1810  116  100  106  97  86  103  82  87  86  90
18B1317b1820  76  75  72  62  65  60  73  83  109  68
18B1317b1830  98  90  82  73  87  91  112  108  83  69
18B1317b1840  87  88  107  113  100  105  124  88  999


18B131 1 Ludvika bodar, Ludvika               PCAB
18B131 2 Sweden    Picea abies       6009N1510E     1695 1744
18B131 3 T. Axelson
18B131 #### 60.1535, 15.18295
18B1314 1696  295  381  575  470
18B1314 1700  461  283  252  204  193  158  236  231  206  146
18B1314 1710  139  126  131  110  122  107  138  207  254  219
18B1314 1720  272  368  366  430  358  356  302  258  269  214
18B1314 1730  247  229  267  259  224  144  125  151  184  146
18B1314 1740  130  79  89  91  28  999
18B1314 #### C2 mot BC-hörn
18B1315 1704  697  540  479  383  325  280
18B1315 1710  258  193  206  251  237  165  230  185  201  203
18B1315 1720  194  187  208  164  137  247  135  89  142  136
18B1315 1730  195  161  152  111  139  119  121  112  123  120
18B1315 1740  100  67  55  49  53  999
18B1315 #### C3 mot BC-hörn
18B1316 1695  410  446  330  285  429
18B1316 1700  448  294  293  259  239  258  302  347  289  210
18B1316 1710  236  142  112  126  98  68  88  82  95  104
18B1316 1720  95  113  144  168  156  278  140  76  91  94
18B1316 1730  130  192  167  141  114  93  96  134  242  252
18B1316 1740  296  286  200  167  177  999
18B1316 #### C5 mot BC-hörn