Härbre, Skansbacken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2018 och juni 2019

Härbret på sitt nya underrede i juni 2019.
Den 1 november 2018 besökte jag som hastigast Skansbacken i Nås och tog prover ur några stockar ur gamla underredet till ett härbre, 60.44825, 14.46992 (WGS 84), som höll på att återuppsättas igen ca 20 meter sydväst om den gamla platsen. Prover togs ut de båda ca 40 cm tjocka bottenstockarna, dels ur två andra virken, varav åtminstone det ena var en stock som hört till det nedsjunkande underredet. Den släta tjocka stocken var mycket frodvuxen med endast 68 ringar till märg, med den yttersta ofullständiga eller skadade troligen från 1879. Den andra tjocka, som är en relativt tätvuxen toppstock med flera grova kvistar, visar ytterst i provet en ofullständigt bevarad ring från 1878, men ringarna är tunna och stocken ganska illa medfaren, varför ytterligare någon ring mycket väl kan ha funnits. Provet har äldsta mätbara ring från 1663, är är 174 mm långt och når inte riktigt till märg, varför uppskattningsvis 5-30 ytterligare innersta ringar kanske finns i stocken. Eftersom det är en toppstock kan trädet ha varit kanske 30-50 år när det nådde den aktuella höjden och bör således ha varit över 250 år när det höggs. Det tredje provet är en ca 25 cm tjock stock som låg mot marken åt norr med yttersta skadade ring från 1879. Det sista är en lös, bilad och välbevarad stock som låg åt söder med sista ring från 1879. Den stocken har fin vankant och fälldes vinterhalvåret 1879-80. Härbrets underrede bör således ha blivit byggt ca 1880, men för att avgöra om också själva härbret byggdes då, och inte bara genomgick en liknande reparation som den nuvarande, behöver prov tas också i väggtimmret.

Uppdatering 2019-06-08: Den 5 juni 2019 fick jag tillfälle att ta sex prover i väggtimmer. Det är uppenbart att den övre delen är av äldre timmer, och den dendrokronologiska undersökningen visar också att den nedre våningens timmer är fällt 1879/80, alltså samtidigt som det i höstas utbytta underredet, medan övervåningens timmer är fällt 1771/72, och alltså ingått i eller utgjort en äldre bod som byggdes ca 1772. Eftersom de gamla knutarna är behållna, så är det det gamla härbrets (spannmålsmagasinets?) mått som bestämt härbrets storlek, och kanske också dess utseende utan gavelloft?

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18B01 and the reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,73 15,45  216  43  based on 10 members
18B019  0,64  5,76  51  13  1771 A17 (A-6)
18B017  0,61  6,01  64  12  1768 A12 (A-11), +1-2 ringar. monteringsskada
18B018  0,57  5,46  64   8  1771 A16 (A-7)
18B011  0,54  9,24  214  32  1877 +ofullst. Grov, knotig underredsstock(toppstock?) som kasserades.
18B013  0,53  6,71  117   5  1879 lös stock?, bilad, låg åt söder. vkoch välbehållen
18B014  0,53  4,79  62   5  1879 C6
18B012  0,53  5,46  80   5  1878 +>0, markstock mot norr
18B016  0,50  6,03  110   5  1879 C4
18B015  0,44  5,02  106   7  1879 C7
18B010  0,37  3,25  67   3  1879 Grov understock i underredet - kasserad.Yttersta osäker (ev felmont

Mätvärden (rådata)

18B01 1 härbre, Skansbacken, Nås sn             PISY
18B01 2 Sweden    Pinus sylvestris     6026N1428E     1663 1879
18B01 3 T. Axelson
18B01  #### 60.44826,14.46993 (gammal plats. återuppsattes ca 20 meter åt svydväst vid provtagningstillfället)
18B010 1812  365  514  525  477  427  388  370  430
18B010 1820  359  306  431  385  401  274  326  314  382  318
18B010 1830  297  268  178  151  114  132  274  309  327  365
18B010 1840  258  114  168  230  201  261  223  160  150  150
18B010 1850  137  121  191  227  343  374  318  443  414  378
18B010 1860  295  233  316  356  322  355  419  289  306  212
18B010 1870  210  172  175  142  127  182  230  203  291  147
18B010 1880  999
18B010 #### Grov understock i underredet - kasserad.Yttersta osäker (ev felmonterat och ofullständigt. prov till märg
18B011 1663  129  152  156  186  157  167  163
18B011 1670  173  123  151  140  113  131  119  98  144  162
18B011 1680  153  173  147  142  101  90  102  91  96  114
18B011 1690  129  170  149  120  160  122  134  103  92  101
18B011 1700  117  89  101  103  134  108  86  85  56  39
18B011 1710  47  58  92  121  138  133  99  88  87  80
18B011 1720  113  120  120  127  113  108  82  119  124  124
18B011 1730  110  69  70  73  73  53  48  46  60  59
18B011 1740  48  38  50  50  54  50  65  64  72  56
18B011 1750  88  96  98  84  77  70  56  59  71  99
18B011 1760  81  85  93  99  83  66  65  64  56  81
18B011 1770  74  46  59  57  61  59  61  71  112  94
18B011 1780  88  84  77  64  80  60  59  66  55  46
18B011 1790  56  53  57  59  70  52  39  46  48  46
18B011 1800  29  38  36  30  32  34  32  28  25  31
18B011 1810  41  32  34  21  30  26  24  36  37  35
18B011 1820  30  23  28  26  27  37  38  40  43  35
18B011 1830  17  20  19  28  33  25  27  30  25  32
18B011 1840  29  30  42  45  46  45  56  40  51  40
18B011 1850  42  35  31  33  43  64  56  77  72  69
18B011 1860  74  82  74  71  79  76  68  45  64  60
18B011 1870  42  49  68  67  57  57  43  43  999
18B011 #### +ofullst. Grov, knotig underredsstock(toppstock?) som kasserades.
18B012 1798  96  106
18B012 1800  99  78  90  72  66  69  57  63  69  65
18B012 1810  68  70  64  67  67  72  70  87  95  104
18B012 1820  72  86  116  141  143  98  106  82  102  87
18B012 1830  39  55  50  61  87  52  58  51  51  52
18B012 1840  58  53  73  84  112  128  157  154  160  115
18B012 1850  192  157  147  101  171  187  177  210  170  125
18B012 1860  142  139  127  137  132  115  141  138  187  166
18B012 1870  146  119  131  122  115  91  71  65  97  999
18B012 #### +>0, markstock mot norr
18B013 1762  220  211  201  186  196  151  116  138
18B013 1770  105  82  100  106  109  122  145  151  139  124
18B013 1780  134  137  129  123  129  124  109  117  98  88
18B013 1790  67  81  57  76  85  73  74  80  79  59
18B013 1800  46  54  67  62  67  74  56  58  42  49
18B013 1810  47  55  50  53  61  62  44  38  42  59
18B013 1820  49  56  60  81  86  63  94  78  88  75
18B013 1830  40  43  28  41  48  20  35  36  44  42
18B013 1840  28  18  35  52  15  38  63  56  69  66
18B013 1850  75  71  49  45  66  76  83  84  111  99
18B013 1860  105  72  66  59  58  75  76  55  50  57
18B013 1870  53  52  50  56  59  40  35  50  48  39
18B013 1880  999
18B013 #### lös stock?, bilad, låg åt söder. vk och välbehållen
18B014 1817  81  73  80
18B014 1820  52  68  82  118  99  85  104  101  99  72
18B014 1830  31  40  60  59  72  55  44  39  51  44
18B014 1840  29  35  64  67  98  79  104  77  101  94
18B014 1850  93  68  39  38  87  147  146  158  150  126
18B014 1860  114  101  74  107  88  77  73  49  68  48
18B014 1870  55  54  80  74  64  52  45  54  55  45
18B014 1880  999
18B014 #### C6
18B015 1773  50  49  69  78  82  72  82
18B015 1780  67  78  88  88  86  77  68  82  92  65
18B015 1790  73  88  91  92  119  102  93  82  84  63
18B015 1800  56  72  74  63  51  72  62  76  59  60
18B015 1810  56  58  57  82  80  74  62  62  83  90
18B015 1820  83  92  91  111  95  90  127  98  128  74
18B015 1830  57  65  76  97  130  77  107  94  86  80
18B015 1840  56  52  87  116  187  198  210  193  175  156
18B015 1850  183  127  113  92  142  159  161  201  173  163
18B015 1860  130  142  101  94  76  88  57  68  86  100
18B015 1870  90  77  63  83  76  52  52  55  38  38
18B015 1880  999
18B015 #### C7
18B016 1769  188
18B016 1770  127  153  168  137  83  99  192  161  125  139
18B016 1780  129  146  180  157  164  145  153  150  91  97
18B016 1790  115  125  89  89  114  120  130  108  89  81
18B016 1800  103  80  68  62  50  53  44  56  45  66
18B016 1810  53  54  69  74  68  65  62  70  60  78
18B016 1820  88  110  110  112  106  81  120  104  112  96
18B016 1830  52  48  48  47  45  29  40  48  38  33
18B016 1840  36  37  47  46  60  66  92  86  109  79
18B016 1850  64  58  40  39  76  87  108  112  123  122
18B016 1860  128  98  85  72  56  69  57  46  61  68
18B016 1870  56  49  50  51  60  52  34  33  44  42
18B016 1880  999
18B016 #### C4
18B017 1704  311  294  288  288  168  139
18B017 1710  126  199  224  187  175  264  188  161  113  101
18B017 1720  159  197  154  174  143  184  105  152  139  151
18B017 1730  137  192  178  125  160  132  109  108  101  106
18B017 1740  76  57  72  66  63  56  60  71  67  80
18B017 1750  99  97  142  104  108  88  79  88  79  140
18B017 1760  108  118  99  91  96  117  89  85  81  999
18B017 #### A12 (A-11), +1-2 ringar. monteringsskada
18B018 1707  395  234  276
18B018 1710  286  312  266  234  267  313  293  323  235  245
18B018 1720  277  239  189  266  198  182  123  132  144  172
18B018 1730  151  113  147  124  151  133  139  93  131  123
18B018 1740  103  67  82  108  83  75  59  70  86  62
18B018 1750  75  80  126  80  103  106  106  137  106  175
18B018 1760  151  141  143  147  108  100  127  88  99  108
18B018 1770  54  47  999
18B018 #### A16 (A-7)
18B019 1720  197  199  305  252  244  279  191  171  176  241
18B019 1730  223  206  214  182  199  170  176  182  198  159
18B019 1740  164  107  112  102  119  77  82  124  122  83
18B019 1750  131  138  177  112  106  73  64  82  71  106
18B019 1760  96  128  106  111  95  89  96  89  72  64
18B019 1770  52  50  999
18B019 #### A17 (A-6)