Inbyggt härbre, Grangärde prostgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Det inbyggda härbret ser anonymt ut bakom sin brädfodring.
Baksidan.
Den 24 oktober 2018 hade jag tillfälle att tillsammans med Anna-Karin Andersson titta in i vad som torde vara ett stort gavelhärbre utan underrede, som står brädklätt mot det stora uthuset strax söder om Grangärde prostgård, 60.25964, 14.98021 (WGS 84). Byggnaden har den vanliga formen för gavelhärbren, med gavelingången och det överskjutande loftet (vägg A) vänt mot den stora logbyggnaden i söder. Ett fönster är i nedervåningen sekundärt upptaget mot norr. Jag tog med tillväxtborr (5 mm) sex prov för dendrokronologisk analys i olika stockar, nämligen i fyra väggtimmer, tre nere (D5, D7, D9 om stocken med fönstrets underkant är D5) och ett uppe, samt i en tilja i mellantaket och i en ås som bär upp denna. Alla visar sig vara fällda vintern 1750/51, och det kan därför antas att boden byggdes omkring 1751. Timret, särskilt väggtimret, är ganska frodvuxet, ett av dem är dessutom av gran. Byggnaden är så vitt för närvarande är känt den äldsta, näst kyrkan, av församlingens byggnader i Grangärde. På grundval av de prov som tagits kan nog ingen säker slutsats dra om allt virke kommer från ett och samma bestånd, eller om det är hämtat från olika ställen, men troligen gäller det förra, vilket i så fall tyder på att virket framskaffades utan att sockenborna ålades framkörning, såsom var vanligt vid större kyrkliga byggnadsprojekt. Tyvärr är taket för närvarande otätt, och en inte helt färsk, men tyvärr alltjämt pågående rötskada på de övre stockarna i vägg B mot A-B-hörnet på övervåningen behöver stoppas skyndsamt om inte den historiskt intressanta byggnaden ska förstöras.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A242PISY.fil and SödraDal 
dated to 2005 with corr >= 0,32 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66  8,36  91  15  based on 5 members
18A2423  0,62  7,49  91   5  1750 taktilja (nere) nr 7 från B
18A2425  0,55  5,48  71  12  1750 väggstock, övervåning (notering om närmare position saknas)
18A2421  0,50  3,92  49   9  1750 D7
18A2422  0,47  4,54  75  15  1750 D9
18A2424  0,32  3,13  87  11  1750 takås, innertak närmast A-vägg
Mätvärden (rådata)

18A242 1 Härbre, Prostgården, Grangärde           PISY
18A242 2 Sweden    Pinus sylvestris  160 6015N1458E     1659 1750
18A242 3 T. Axelson
18A242 #### 60.25964, 14.98021
18A2421 1701  203  249  258  194  143  139  157  138  141
18A2421 1710  142  165  176  176  152  182  209  200  155  203
18A2421 1720  265  241  195  207  207  150  156  166  208  217
18A2421 1730  218  175  215  157  160  132  177  139  125  98
18A2421 1740  80  59  86  81  99  98  89  127  148  90
18A2421 1750  134  999
18A2421 #### D7
18A2422 1675  135  170  169  154  139
18A2422 1680  111  143  122  134  103  127  120  81  66  61
18A2422 1690  45  38  21   9  32  60  82  101  119  143
18A2422 1700  125  118  137  129  156  139  134  123  107  72
18A2422 1710  84  94  112  114  118  164  176  151  94  88
18A2422 1720  130  109  115  128  120  105  84  159  187  224
18A2422 1730  228  209  144  176  272  226  179  182  195  171
18A2422 1740  129  114  163  148  112  124  140  165  168  126
18A2422 1750  168  999
18A2422 #### D9
18A2423 1659  173
18A2423 1660  215  188  191  230  246  205  187  170  173  163
18A2423 1670  160  168  167  178  151  147  142  108  119  130
18A2423 1680  123  176  123  130  134  96  131  136  128  110
18A2423 1690  94  133  126  101  111  100  78  123  139  141
18A2423 1700  180  158  180  154  151  110  119  132  93  64
18A2423 1710  78  70  79  89  83  104  80  65  58  70
18A2423 1720  101  91  95  106  96  102  111  127  118  124
18A2423 1730  137  107  95  100  95  82  66  76  79  79
18A2423 1740  48  41  50  61  54  44  39  49  42  34
18A2423 1750  54  999
18A2423 #### taktilja (nere) nr 7 från vägg B
18A2424 1663  99  102  100  96  76  85  73
18A2424 1670  103  153  93  72  49  53  77  85  133  103
18A2424 1680  184  206  141  128  129  143  149  126  98  105
18A2424 1690  115  85  132  115  188  147  169  148  183  159
18A2424 1700  145  115  138  129  140  158  133  120  109  64
18A2424 1710  74  69  83  106  132  123  129  143  113  130
18A2424 1720  113  111  122  186  106  94  90  87  92  131
18A2424 1730  210  186  178  217  199  170  105  115  105  111
18A2424 1740  73  70  102  135  93  35  28  30  34  47
18A2424 1750  48  999
18A2424 #### takås, innertak närmast A-vägg
18A2425 1679  140
18A2425 1680  161  179  176  219  219  173  173  115  89  94
18A2425 1690  67  84  83  67  102  100  141  144  104  102
18A2425 1700  139  107  126  112  114  123  129  123  99  78
18A2425 1710  90  98  113  101  60  110  92  62  67  70
18A2425 1720  80  78  77  85  52  38  41  59  82  140
18A2425 1730  181  123  140  129  130  103  72  82  89  73
18A2425 1740  69  57  63  68  71  36  30  39  52  50
18A2425 1750  67  999
18A2425 #### väggstock, övervåning (notering om närmare position saknas)

18A242 1 Härbre, Prostgården, Grangärde           PCAB
18A242 2 Sweden    Picea abies     160 6015N1458E     1693 1750
18A242 3 T. Axelson
18A242 #### 60.25964, 14.98021
18A2420 1693  180  175  171  116  185  184  215
18A2420 1700  226  195  207  193  171  147  167  151  123  118
18A2420 1710  129  150  143  131  133  99  117  117  137  164
18A2420 1720  135  158  176  182  142  164  149  135  141  132
18A2420 1730  129  143  172  130  126  118  105  109  159  218
18A2420 1740  158  147  134  126  83  92  131  145  116  91
18A2420 1750  93  999
18A2420 #### D5 (=underkant fönster)