Grangärde sockenmagasin
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Sockenmagasinet som nu visat sig verkligen vara från 1760-talet.
Interiör mot sydväst (C-D hörnet).
Den 24 oktober 2018 besökte jag tillsammans med Anna-Karin Andersson sockenmagasinet i Grangärde, 60.25953, 14.98115. Fler än jag har hyst tvivel om att denna bod skulle kunna vara äldre än 1800-tal och i så fall skulle den inte heler kunna vara det gamla sockenmagasinet som enligt arkiven bör ha tillkommit i perioden 1750-talet till senast 1767 och då stått ungefär vid gamla pastorsexpeditionsparkeringen norr om prästgården, ungefär: 60.2606, 14.9797 alltså omkring 150 meter nordväst om nuvarande placering. Timret är ovanligt kraftigt och knutarna av enkelkattyp med lodräta hak. De nedersta varven är utbytta i sen tid och golvet ersattes då med en gjuten betongplatta under hela byggnaden. Dörren är på mitten av norra långsidan (vägg A). Prov togs ur nio virken, C3 (nedersta gamla stocken), C4, C9, B3 (3:e gamla), C15 (5:te över mellantak), C17, C19 (översta), samt i en sparre. Det visar sig att merparten är fällt vinterhalvåret 1759/60. Undantag är C4 och C15 med yttersta ringar från 1758 respektive 1757, men där åtminstone den senare har blånad splint som gör det sannolikt att trädet fallit en tid innan det användes. C17 är av gran och tyvärr inte möjlig att datera, men troligen inte samtida med övrigt timmer. Provet ur sparren fumlade jag tyvärr sönder och den yttersta delen saknas, men den bit som jag fick med mig har sista ring från 1734, vilket åtminstone inte utesluter att det är samtida med det gamla timret. På vinden finns många tecken på ombyggnad/återanvändning och röstena av brädor förefaller relativt sentida, men jag har inte försökt tidsfästa något av detta. Man kan notera att det undersökta timret på nedre plan är mycket tätvuxet av drygt 200-åriga tallar, medan de undersökta timren på övervåningen har en mer växlande karaktär, och kan vara hämtat ur olika bestånd. Detta skulle kunna passa med att timret kanske levererats av olika gårdar eller motsvarande för ett gemensamt ändamål, på det sätt som var vanligt, och att de första lassen då kom från någon med tillgång till god skog och som hade att leverera mycket. Dateringen och den sannolika beståndsspridningen gör det mycket sannolikt att det är det ursprungliga sockenmagasinet, som alltså bör ha byggts ca 1760, därmed antagligen några år senare än t.ex det i Nås.1

Noter

1. Nås jordägares sockenmagasin; Nås hembygdsförenings webbplats.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A241PISY and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,70 14,37  212  48  based on 8 members
18A2412  0,62 11,23  203  25  1759 C9
18A2416  0,58  6,33  81   8  1759 C18 (8 över golv)
18A2413  0,54  8,78  191  29  1759 B4 (3:dje gamla)
18A2410  0,53  8,65  195  26  1759 C3 (nedersta gamla)
18A2418  0,52  5,69  89   8  1734 Taksparre 3 från D mot C. Skadat och fellmonterat prov, vänt i GIMP. 
18A2411  0,44  7,09  209  28  1758 C4
18A2414  0,38  5,86  208  17  1757 C15 (5 över golv), blånad splint
18A2417  0,36  5,54  203   8  1759 C19 =översta.(ytterst veden dålig korr, ring skulle kunna fela)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

18A241 1 Sockenmagasinet, Grangärde PISY 18A241 2 Sweden Pinus sylvestris 160 6015N1458E 1547 1759 18A241 3 T. Axelson 18A241 #### 60.25953, 14.98115
———— 18A2418, 1645–1734, Taksparre 3 från D mot C. Skadat och felmonterat prov, vänt i GIMP. ej vk?> (Se bild 7.5 MB)
———— 18A2414, 1547–1757, C15 (5 över golv), blånad splint (Se bild 7.5 MB)
———— 18A2411, 1548–1758, C4 (Se bild 5.5 MB)
———— 18A2417, 1556–1759, C19 =översta.(ytterst veden dålig korr, ring skulle kunna fela) (Se bild 7.5 MB)
———— 18A2412, 1556–1759, C9 (Se bild 5.5 MB)
———— 18A2410, 1564–1759, C3 (nedersta gamla) (Se bild 5.5 MB)
———— 18A2413, 1568–1759, B4 (3:dje gamla) (Se bild 5.5 MB)
———— 18A2416, 1678–1759, C18 (8 över golv) (Se bild 7.5 MB)