Rundtimmerlada i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Ladan från 1832 är glest timrad. Lägg märke till distanserna som är satta mellan stockarna vid dörrsvärdet.
knutkedjan A-B. Notera att rotstockarnas kilformade fällsnitt lämnats kvar.
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov för dendrokronologisk analys var resterna av en rundtimmerlada belägen ett litet stycke sydöst om gården, 60.35988, 14.32289 (WGS 84). Ladan, som nu är sammanrasad, är av enkelt utförande med gles timring (lövlada) och dörren på gaveln(?) direkt mot D-väggen. Några flyttmärken kunde inte upptäckas. Den mäter 3.75 m × 4.25 m. Syllstockarna, som ligger direkt på marken, verkar ha bränts något, antagligen för att öka rötbeständigheten. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i stockarna B2, B4, B5 och A4, alla av inte alltför tätvuxen tall och med goda korrelationsvärden mot lokala referenser. Det första provet är möjligen mer blånat än de andra och med tydligare insektsgnag och har yttersta ring från 1831. Detta kan mycket väl vara ett vindfälle. De andra har yttersta ring från 1832. Yttersta ring i B4 är påtagligt ofullständig, medan de yttersta i B5 och A4 torde vara något ofullständiga. Detta timmer verkar alltså vara fällt på sensommaren 1832, och ladans utförande skvallrar om att den byggdes omedelbart.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

18A164 1 Rundtimmerlada, Digerligen, Nås sn         PISY
18A164 2 Sweden    Pinus sylvestris  385m 6121N1419E     1693 1832
18A164 3 T.Axelson
18A164 #### 60.35988, 14.32289
18A1640 1749  113
18A1640 1750  148  134  121  127  116  124  88  83  100  107
18A1640 1760  110  131  98  123  120  120  115  118  92  96
18A1640 1770  74  65  87  73  51  49  72  95  88  78
18A1640 1780  82  88  70  68  84  102  88  88  61  76
18A1640 1790  49  84  77  112  98  100  85  78  61  72
18A1640 1800  74  90  75  53  62  47  42  45  40  65
18A1640 1810  82  118  128  152  100  94  114  135  173  219
18A1640 1820  129  143  149  149  93  85  135  114  135  95
18A1640 1830  77  74  999
18A1640 #### A2 (blånad)
18A1641 1724  211  187  144  175  171  170
18A1641 1730  217  180  219  159  167  138  164  148  182  141
18A1641 1740  129  102  126  123  109  87  105  95  124  121
18A1641 1750  134  106  117  102  109  120  99  87  86  92
18A1641 1760  80  79  76  91  79  102  95  85  73  76
18A1641 1770  64  49  75  78  69  57  81  92  86  53
18A1641 1780  58  59  69  75  75  71  81  82  65  47
18A1641 1790  62  91  92  90  94  85  60  52  48  63
18A1641 1800  55  57  52  40  45  30  27  35  23  29
18A1641 1810  17  59  69  79  61  61  65  70  88  120
18A1641 1820  104  86  101  110  68  71  118  133  110  71
18A1641 1830  60  48  51  999
18A1641 #### B4. Yttersta ofullst
18A1642 1693  273  223  178  142  127  160  125
18A1642 1700  122  110  185  127  81  85  121  109  112  78
18A1642 1710  58  72  131  72  111  102  106  90  86  79
18A1642 1720  82  76  80  103  98  86  75  79  81  100
18A1642 1730  80  85  103  88  100  84  80  63  73  69
18A1642 1740  47  16  44  46  50  38  29  34  43  35
18A1642 1750  44  46  69  64  35  48  30  36  37  57
18A1642 1760  39  51  42  57  59  54  77  63  51  49
18A1642 1770  41  39  50  41  39  58  63  62  68  63
18A1642 1780  55  63  53  53  46  51  47  36  37  53
18A1642 1790  30  45  43  51  53  57  47  69  78  56
18A1642 1800  27  43  44  36  51  74  41  52  36  43
18A1642 1810  55  59  46  27  42  31  41  47  52  82
18A1642 1820  58  47  61  71  60  62  92  80  119  73
18A1642 1830  59  68  59  999
18A1642 #### B5
18A1643 1745  114  131  127  181  184
18A1643 1750  201  137  152  122  110  111  102  157  165  198
18A1643 1760  206  228  192  157  140  121  130  135  89  103
18A1643 1770  96  84  83  81  67  66  98  89  101  122
18A1643 1780  108  111  123  93  93  78  83  75  62  60
18A1643 1790  69  69  64  72  80  80  61  68  58  65
18A1643 1800  42  46  44  43  53  44  40  43  30  32
18A1643 1810  24  20  21  18  25  34  52  68  66  77
18A1643 1820  73  66  117  126  144  104  140  143  170  138
18A1643 1830  107  92  83  999
18A1643 #### A4