Ria i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Rian med resterna av agnhuset (dröset).
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov i för dendrokronologisk analys var naturligtvis rian, 60.36052, 14.32245 (WGS 84). I denna kan man notera att de nedre stockarna är betydligt mindre sotiga än de övre, och en frågeställning var om dessa är samtida, eller om de nedre är nyare. Prov togs därför i fem stockar i vägg D (långsidan till höger), nämligen i D4 och D5 utan sot och D9, D10 och ytterligare en sotig. De båda förra visar sig ha yttersta ring (fullbildad) från 1845, medan av de sotiga har två en troligen inte fullbildad ring från 1814, medan det tredje är något skadat och har yttersta ofullständigt bevarade ring från 1812. Vi kan alltså konstatera att rian ursprungligen byggts, mest troligt sensommaren 1814 och blivit höjd och/eller nedre delen blivit ersatt ca 1846. 1814 var ett gynnsamt år, medan åren från 1815, särskilt 1816, var mycket ogynnsamma på grund av de globala klimateffekter vulkanen Tamboras utbrott i april 1815 fick. Antingen timret fälldes sommaren 1814 eller vintern därefter skedde det innan effekterna av vulkanen ännu visat sig. Ett prov togs också i den kvarsittande överliggaren i vägg D:s förlängning till det agnhus (dröse) som byggts till på baksidan men som nu är nästan helt raserat. Denna visade sig vara av gran och fälld 1910/11.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A163PISY and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,73 12,82  148  35  based on 5 members
18A1634  0,63  8,51  111  17  1814 bränd. yttersta ofullständig
18A1631  0,60  8,58  130  23  1845 D5
18A1632  0,59  7,76  117  20  1814 D10 - sotigare. yttersta möjligen ofullständig
18A1633  0,57  6,28  84  12  1811 D9. yttersta fragmentet (7.5 ringar felmonterat - vänt i GIMP). +ofull
18A1630  0,38  4,46  121   9  1845 D4

Mätvärden (rådata)

18A161 1 Ria, Digerliden, Nås sn               PISY
18A161 2 Sweden    Pinus sylvestris  380m 6021N1419E     1697 1845
18A161 3 T. Axelson
18A161 #### 60.36052, 14.32245
18A1630 1724  182  150  125  180  138  132
18A1630 1730  150  164  143  128  139  139  126  113  128  107
18A1630 1740  102  69  66  31  49  62  67  62  62  63
18A1630 1750  114  101  129  113  107  94  73  76  74  85
18A1630 1760  89  87  63  80  90  87  94  80  89  79
18A1630 1770  70  52  57  54  48  40  51  60  59  55
18A1630 1780  51  42  48  53  60  59  59  58  55  50
18A1630 1790  31  38  49  79  89  83  59  58  72  73
18A1630 1800  57  68  80  83  74  83  59  25  56  93
18A1630 1810  91  84  72  102  104  104  92  93  93  96
18A1630 1820  81  77  102  118  109  106  114  93  88  80
18A1630 1830  95  99  94  89  97  89  91  82  67  73
18A1630 1840  68  41  62  86  77  89  999
18A1630 #### D4
18A1631 1715  250  221  232  241  217
18A1631 1720  269  191  190  203  195  200  156  207  183  156
18A1631 1730  158  164  196  170  127  107  115  99  122  111
18A1631 1740  86  53  59  40  40  36  39  41  46  47
18A1631 1750  64  63  78  65  77  72  57  49  45  66
18A1631 1760  65  67  60  72  81  72  108  93  86  81
18A1631 1770  81  67  90  63  68  77  105  96  99  84
18A1631 1780  75  55  57  71  88  74  69  90  74  61
18A1631 1790  76  74  64  57  83  85  80  86  105  99
18A1631 1800  70  87  86  78  69  80  66  57  48  50
18A1631 1810  42  51  49  52  48  43  52  57  51  43
18A1631 1820  31  42  48  65  59  66  78  77  71  52
18A1631 1830  58  73  70  66  74  42  61  56  70  85
18A1631 1840  96  49  83  97  94  74  999
18A1631 #### D5
18A1632 1697  235  205  204
18A1632 1700  242  255  295  251  218  199  221  204  101  65
18A1632 1710  88  99  134  130  162  223  212  210  114  140
18A1632 1720  154  107  125  138  125  108  102  107  88  116
18A1632 1730  119  118  168  103  121  85  74  83  92  88
18A1632 1740  69  38  65  50  42  48  35  38  49  44
18A1632 1750  47  66  96  104  103  85  58  68  54  77
18A1632 1760  84  73  59  70  80  56  62  71  53  53
18A1632 1770  37  43  45  23  33  52  55  71  74  72
18A1632 1780  60  45  47  45  59  57  59  55  37  37
18A1632 1790  33  65  84  95  92  75  51  64  68  60
18A1632 1800  23  57  42  56  64  57  43  44  46  53
18A1632 1810  48  72  48  25  30  999
18A1632 #### D10 - sotigare. yttersta möjligen ofullständig
18A1633 1727  135  141  140
18A1633 1730  146  145  172  161  138  124  155  109  129  112
18A1633 1740  101  70  106  121  127  87  65  73  74  71
18A1633 1750  101  125  142  91  122  110  81  88  87  104
18A1633 1760  101  97  84  99  106  98  129  95  90  90
18A1633 1770  87  84  76  65  44  67  87  71  75  90
18A1633 1780  84  57  63  55  80  75  77  79  48  56
18A1633 1790  45  58  87  68  98  79  72  72  66  92
18A1633 1800  53  61  58  62  74  76  37  51  53  40
18A1633 1810  46  46  999
18A1633 #### D9. yttersta fragmentet (7.5 ringar felmonterat - vänt i GIMP). +ofullst.
18A1634 1703  490  370  317  437  345  253  247
18A1634 1710  237  167  202  231  229  277  239  211  164  155
18A1634 1720  206  196  223  200  169  152  141  173  141  164
18A1634 1730  140  127  152  104  95  56  52  61  93  82
18A1634 1740  67  52  74  63  74  67  50  64  76  62
18A1634 1750  93  78  77  66  67  99  54  76  74  101
18A1634 1760  88  81  79  84  105  64  87  60  51  60
18A1634 1770  64  48  56  38  36  37  46  68  94  98
18A1634 1780  57  42  47  64  42  56  65  51  30  33
18A1634 1790  22  70  79  59  57  41  21  42  54  63
18A1634 1800  25  52  37  38  37  26  17  37  30  31
18A1634 1810  31  34  25  27  21  999
18A1634 #### bränd. yttersta ofullständig

18A161 1 Ria, Digerliden, Nås sn               PCAB
18A161 2 Sweden    Picea abies    380m 6021N1419E     1844 1910
18A161 3 T. Axelson
18A161 #### 60.36052, 14.32245
18A1635 1844  223  281  240  212  212  170
18A1635 1850  252  187  202  158  204  179  163  191  141  179
18A1635 1860  172  175  188  191  161  139  175  139  166  113
18A1635 1870  133  118  130  74  103  106  104  84  94  73
18A1635 1880  66  86  96  82  110  82  101  91  76  77
18A1635 1890  68  58  58  60  48  62  59  57  57  83
18A1635 1900  70  75  57  88  77  71  63  71  97  64
18A1635 1910  75  999
18A1635 #### Överstock i det förfallna agnhuset (dröset)