Bössmedja i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Bössmedjan. Stockarna från 1743/44 är flitigt beskjutna!
Interiör mot A-B-hörnet, där proven kunde tas.
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov i för dendrokronologisk analys var den så kallade bössmedjan, 60.36023, 14.32064 (WGS 84). I smedjan verkar det nedre timmret enhetligt och kraftigt sotat och glittrigt av järnoxid, medan vissa stockar i röstet är nästan rena. Många stockar i smedjan är slitna och mycket järn är inslaget i dem. Prov från det gamla timret kunde dock tas bredvid dörren i stockarna A5, A6 och A7 mot B-väggen. Vidare togs prov ur A9, en av de nästan rena stockarna i röstet samt i nockåsen (sidoåsar saknas). De lägre och sotiga väggstockarna, som alla är av gran, kan antas samtida. Provet ur A6 har tydliga ringar ända ut till kanten och fälldes vintern 1843/44. De andra båda är mycket tätvuxna (tynande), och alla ringar i ytveden kan inte med full säkert identifieras, men också de proverna dateras till åren närmast omkring 1843, varför denna datering bör antas gälla för alla. Den rena stocken i röstet, A9, är av tall. Dess yttersta ringar är mycket täta, och någon ring kan därför ha förbisetts. Dateringen av yttersta ring är 1887, men verkligt fällningsdatum skulle alltså eventuellt kunna vara något eller några år senare. Åsen är av tätvuxen gran, men inte tätare än att ringarna är någorlunda tydliga. Den yttersta är från 1894. Åsen är alltså utbytt. Dateringarna av A9 och åsen är förstås något otillfredsställande: Härrör de från samma reparation, eller från två olika med högst sju år emellan? I det förra fallet måste A9 antingen vara sparad eller innehålla fler absenta ringar i ytveden än jag kan upptäcka i provet. Vi kan i varje fall se att tak och röste reparerades i slutet av 1800-talet, och att smedjan efter det använts betydligt mindre flitigt än i dess tidigare fas. Smedjan byggdes ca 1844 och man kan kanske anta att reparationerna skedde efter att bössmidet upphört och att smedjan sedan använts för mindre frekvent husbehovssmide.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

18A161 1 Bössmedja, Digerliden, Nås sn            PCAB
18A161 2 Sweden    Picea abies    380m 6021N1419E     1711 1894
18A161 3 T. Axelson
18A161 #### 60.36023, 14.32066
18A1610 1711  278  231  215  293  302  323  278  206  219
18A1610 1720  208  245  235  218  232  230  206  130  189  219
18A1610 1730  183  182  173  125  135  153  146  131  156  139
18A1610 1740  113  71  51  72  61  83  82  82  72  60
18A1610 1750  71  58  77  73  84  80  61  81  62  54
18A1610 1760  33  41  54  71  49  46  40  27  28  28
18A1610 1770  22  24  26  23  18  21  17  28  28  20
18A1610 1780  19  18  21  36  19  18  17  18  19   2
18A1610 1790   6  10  13  12  12  12  12   9  14  11
18A1610 1800  10  14  11   6  10   8   5  12  10  10
18A1610 1810   7   9   4  10  11  10   9  11  12  15
18A1610 1820  10  13  12  12   5   7   9   7   6   8
18A1610 1830   8   7  10  10   9   3   6   7   7  10
18A1610 1840   8  10  999
18A1610 #### A5b
18A1611 1746  148  162  150  133
18A1611 1750  139  112  158  124  136  189  144  143  121  108
18A1611 1760  109  108  130  137  116  135  138  110  127  121
18A1611 1770  111  103  115  113  102  103  111  125  130  116
18A1611 1780  91  98  82  105  96  121  90  80  86  65
18A1611 1790  70  92  88  87  86  75  75  80  70  70
18A1611 1800  60  82  57  56  69  56  60  54  53  44
18A1611 1810  54  55  56  56  51  53  66  66  63  67
18A1611 1820  36  56  65  69  84  67  96  68  66  55
18A1611 1830  48  57  35  51  49  32  40  37  32  31
18A1611 1840  21  35  47  31  999
18A1611 #### A6(b)
18A1612 1716  299  279  248  227
18A1612 1720  207  209  245  260  272  247  218  159  204  187
18A1612 1730  209  179  176  113  161  189  165  120  156  122
18A1612 1740  122  98  79  89  83  101  93  95  80  63
18A1612 1750  78  70  124  74  97  100  62  42  48  51
18A1612 1760  37  45  55  75  49  50  51  35  49  35
18A1612 1770  27  28  34  33  24  23  24  25  33  20
18A1612 1780  19  17  17  24  17  18  21  12  16  10
18A1612 1790   9  13  10  11   9   5   3   7  10   8
18A1612 1800   6  11   7   6   4  12  10   9   9   6
18A1612 1810  10  14   7   5   5   5   5   5  12   9
18A1612 1820  10   7   8   6   5   9   7   6   5   6
18A1612 1830   5  10   6   9  10   7   6   3   5   6
18A1612 1840   5   6   9   7  999
18A1612 #### A7(b) mycket tätvuxen. Stämmer bra för äldre delen och samtida
18A1614 1735  231  214  190  228  174
18A1614 1740  152  112  87  66  68  78  66  72  67  86
18A1614 1750  112  95  115  92  95  113  72  74  92  71
18A1614 1760  73  116  146  112  60  102  95  58  92  76
18A1614 1770  76  68  88  90  74  82  99  122  121  105
18A1614 1780  82  84  91  108  112  127  87  82  99  74
18A1614 1790  83  79  92  82  70  67  62  71  76  72
18A1614 1800  82  69  60  52  51  41  49  46  68  56
18A1614 1810  60  90  70  71  55  52  54  69  70  60
18A1614 1820  34  56  56  67  90  91  94  80  90  75
18A1614 1830  71  71  46  55  44  40  37  39  36  34
18A1614 1840  29  36  39  41  38  34  36  27  40  20
18A1614 1850  26  24  31  36  44  43  51  53  44  33
18A1614 1860  45  35  30  24  23  19  24  13  14   6
18A1614 1870  23  14  19  16  17  13  20  12  12  14
18A1614 1880   9  12  11  10  16   6  13   7  10  17
18A1614 1890   8   8  10  10  14  999
18A1614 #### ås

18A161 1 Bössmedja, Digerliden, Nås sn            PISY
18A161 2 Sweden    Pinus sylvestris  380m 6021N1419E     1767 1887
18A161 3 T. Axelson
18A161 #### 60.36023, 14.32066
18A1613 1767  113  80  76
18A1613 1770  83  61  68  56  47  53  60  62  60  58
18A1613 1780  53  52  54  59  62  74  50  73  46  57
18A1613 1790  66  93  57  70  79  74  59  59  55  79
18A1613 1800  74  60  100  84  73  98  88  83  70  96
18A1613 1810  78  110  82  99  110  109  133  129  125  102
18A1613 1820  102  103  94  112  105  96  124  105  122  111
18A1613 1830  110  112  91  110  110  68  84  97  70  84
18A1613 1840  70  51  71  86  90  110  137  79  73  69
18A1613 1850  103  76  80  49  89  97  106  138  102  103
18A1613 1860  68  77  75  63  78  98  91  65  49  43
18A1613 1870  48  38  16  12   7  10  10  13  11  11
18A1613 1880  18   2  13  12  11  16  12  14  999
18A1613 #### A9 (utan mycket sot)