Bastu i Digerliden, Nås sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Nuvarande bastu i Digerliden byggdes tidigast hösten 1890.
I samband med ett besök i Digerliden den 4 oktober 2018 tog jag, dessvärre under brådska, med tillväxtborr (5 mm) fyra prov ur bastun där (60.36053, 14.32085 (WGS 84)). Innan jag besökte byggnaden hade jag tillgång till ett tallprov som tagits av Bo Hansson enligt uppgift troligast ur någon av stockarna A4 eller A5, och som vi kunnat datera till 1845 (prov "BastuA"). När jag såg bastun hade jag dock svårt att tro att denna datering kunde vara representativ för byggnaden. Så vitt jag kunde bedöma var knutarna sågade och innertaket bars upp av åsar som vilade på fastnaglade klossar, vilket för mig indikerade att byggnaden borde vara betydligt senare än 1840-tal, även om de borrade hålen i väggarna där byggnadsställningen varit fäst verkar vara gjort med ett skedborr (inte spiralborr, dock troligen ett skedborr med snedställt skär). Jag tog därför i all hast prov ur två stockar i vägg B, B7 och B10 samt i A9 och A12 (stock under röstmodern). De tre första är alla gran med yttersta ring, som möjligen är något ofullständig, från 1890. A12 är en tätvuxen, tynande tallstock med yttersta mätbara ring från 1886, men där det kan finnas fler extremtunna yttersta ringar. Röstet, som möjligen kan vara av annat timmer än det undersökta, är inte tillgängligt innifrån och inga prov togs därför i detta. De nya proverna ger således att bastun kan vara uppförd tidigast hösten 1890, och att då även något återanvänt timmer bör ha kommit till användning. Bastun är således tyvärr inte densamma som den i vilken C.A Gottlund badade om lördagskvällen den 13 september 1817 utan uppförd minst 73 år senare!

Korrelationsvärden

Granproverna ger utomordentliga korrelationsvärden mot regional grankurva och mot Eidems Selbu-kurva. Tallprovet ur A11 innehåller flera ställen med mycket svårtolkade extremtunna ringar, men de innersta 70 ringarna ger en helt övertygande datering mot både Säfsnäskronologin och flera andra regionala kurvor.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/
Mätvärden (rådata)

18A04 1 Bastu, Digerliden, Nås sn              PCAB
18A04 2 Sweden    Picea abies    385m 6021N1419E     1815 1890
18A04 3 T. Axelson
18A04  #### 60.36053, 14.32085
18A040 1828  252  212
18A040 1830  187  196  123  158  178  137  153  153  134  132
18A040 1840  147  131  156  133  129  159  181  151  189  128
18A040 1850  149  125  145  124  151  139  104  121  99  94
18A040 1860  121  131  95  112  79  63  72  67  103  70
18A040 1870  93  84  108  94  125  114  106  80  91  68
18A040 1880  71  70  104  82  92  85  117  91  100  81
18A040 1890  42  999
18A040 #### B7 yttersta ofullst?
18A041 1815  318  315  260  315  175
18A041 1820  268  148  216  251  252  225  188  189  244  210
18A041 1830  157  141  89  134  161  95  107  102  84  101
18A041 1840  46  52  66  90  65  66  59  48  55  26
18A041 1850  40  27  37  39  41  62  44  48  28  28
18A041 1860  57  75  62  42  45  25  43  48  51  30
18A041 1870  39  42  56  60  59  53  45  53  54  41
18A041 1880  37  45  52  53  66  44  51  34  37  44
18A041 1890  46  999
18A041 #### B10
18A042 1829  331
18A042 1830  300  321  217  267  270  217  237  239  190  236
18A042 1840  144  124  137  145  136  120  126  128  175  128
18A042 1850  144  128  156  130  126  86  91  117  94  121
18A042 1860  165  181  178  147  186  115  127  107  125  74
18A042 1870  114  97  127  76  100  76  89  96  94  84
18A042 1880  94  99  108  80  97  63  83  46  70  64
18A042 1890  34  999
18A042 #### A9. yttersta ofulst?

18A04 1 Bastu, Digerliden, Nås sn              PISY
18A04 2 Sweden    Pinus sylvestris  385m 6021N1419E     1735 1886
18A04 3 T. Axelson, Bo Hansson
18A04  #### 60.36053, 14.32085
18A043 1735  181  128  159  169  135
18A043 1740  91  77  117  132  152  146  142  143  159  158
18A043 1750  220  166  200  169  121  108  71  71  83  116
18A043 1760  134  168  111  100  98  66  102  80  57  73
18A043 1770  62  48  60  62  67  53  63  75  85  59
18A043 1780  49  51  54  59  88  63  58  56  50  50
18A043 1790  32  61  50  54  51  41  32  31  33  23
18A043 1800   4  22  15  20  14  10 -999 -999   7   2
18A043 1810   8  20  27  23  24  11  11  13  16  16
18A043 1820  10  13  18  11   6  13  24  28  18  17
18A043 1830  23  12  14  26  41  31  67  23  20  17
18A043 1840  16  19  20  17  20  16  25  12  12  16
18A043 1850  10  13  16  16  27  23  26  17  16  16
18A043 1860  23  22  14  20  15   9  13  25  15  15
18A043 1870  19  18  21  13 -999  17  21  13  13  12
18A043 1880  15  11  10   8   8   7  10  999
18A043 #### A12. Röstmoder. oklar yta - tynande
BastuA 1739  293
BastuA 1740  212  182  235  185  219  160  124  122  217  186
BastuA 1750  300  225  196  218  192  173  150  170  196  219
BastuA 1760  159  126  86  97  116  119  113  103  73  82
BastuA 1770  93  80  118  102  59  87  94  121  137  74
BastuA 1780  61  66  70  54  65  66  71  64  50  38
BastuA 1790  47  63  49  72  89  71  62  44  45  50
BastuA 1800  40  40  62  57  48  57  43 -999  54  61
BastuA 1810  70  66  63  78  50  44  41  41  47  58
BastuA 1820  61  65  65  55  46  49  74  88  79  60
BastuA 1830  57  63  39  46  51  45  61  72  54  55
BastuA 1840  38  30  37  51  52  68  999
BastuA #### trol. A4 el A5. Sotig