Ria från Svartberget nu Kroktorp
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Rian från Svartberget byggdes tidigast ca 1837.
Den 13 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur Rian från Svartberget nu på hem­bygds­gården i Kroktorp (Lattao), Järna socken 60.32181, 14.19271 (WGS 84). Då byggnaden bedömdes enhetlig togs endast tre prov, alla ur högra långsidan (vägg D). Två av dessa visade sig emellertid två ha tynande ytved med yttersta mätta ring för 1821 (D9) respektive 1825 (D6) och var troligen torrtallar när de höggs. Det tredje provet (D7) har en full årsring för 1836, men om trädet levde när det togs, eller om också detta var en torrtall är svårt att veta. Alla proven uppvisar en viss blånad, men den kan möjligen ha uppkommit genom fukt som bildats vid rians användning och indikerar kanske inte nödvändigtvis att trädet varit dött i skogen innan det användes, även om det kanske är den troligare förklaringen. Dateringen blir därför något vag: "Efter 1836".

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regional referens för tall (SödraDal):


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 187DB.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 134 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65 10,90  162  42  based on 3 members
187DB0  0,37  4,78  149  15  1826 D6
187DB1  0,69 11,02  134  52  1836 D7
187DB2  0,61  8,91  134  27  1821 D9, +?, tynande

Mätvärden (rådata)

187DB 1 Ria fr Svartberget, Kroktorp hbg          PISY
187DB 2 Sweden    Pinus sylvestris  400m 6021N1414E     1673 1836
187DB 3 T. Axelson
187DB  #### Ria från Svartberget ca 60.3531, 14.2349, nu ?60.32181, 14.19271
187DB0 1673  105  93  73  62  91  124  132
187DB0 1680  159  141  194  205  203  260  213  161  184  217
187DB0 1690  213  171  178  219  154  127  187  182  144  145
187DB0 1700  123  143  171  155  120  139  150  99  56  62
187DB0 1710  55  83  87  76  96  94  79  54  54  65
187DB0 1720  52  58  85  90  73  60  53  41  44  10
187DB0 1730  13  26  31  38  26  22  13  22  21  31
187DB0 1740  16  20  26  21  26  23  29  39  31  29
187DB0 1750  50  94  67  55  61  43  38  36  73  57
187DB0 1760  47  35  54  58  47  41  51  28  34  21
187DB0 1770  34  39  15  19  22  27  29  32  13  23
187DB0 1780  24  18  17  12  34  40  33  14  18  30
187DB0 1790  60  37  30  32  28  13  19  14  24  14
187DB0 1800  20  26  14  21  15  11   3  13  13   6
187DB0 1810  10   8   8  10  10   9   9 -999   9 -999
187DB0 1820 -999   7   9  13  10  13  999
187DB0 #### D6
187DB1 1702  159  133  136  116  124  154  118  92
187DB1 1710  103  103  83  101  132  128  123  76  66  64
187DB1 1720  102  82  102  100  134  108  69  101  115  118
187DB1 1730  109  123  132  125  109  102  124  95  104  96
187DB1 1740  60  40  64  61  43  34  38  42  48  41
187DB1 1750  70  78  93  88  71  61  54  51  43  62
187DB1 1760  61  83  70  86  86  61  70  56  42  51
187DB1 1770  32  28  29  23  29  23  37  39  40  43
187DB1 1780  38  40  36  47  46  51  47  53  34  39
187DB1 1790  39  53  55  54  61  49  37  48  39  48
187DB1 1800  21  40  51  36  38  38  21  29  25  30
187DB1 1810  24  26  30  25  20  19  22  26  31  30
187DB1 1820  28  24  43  53  39  35  58  62  77  53
187DB1 1830  42  33  22  36  36  17  18  999
187DB1 #### D7
187DB2 1687  270  254  323
187DB2 1690  280  255  291  309  330  216  216  201  203  173
187DB2 1700  187  212  220  158  116  102  111  131  115  79
187DB2 1710  96  78  63  55  67  83  79  72  47  34
187DB2 1720  48  44  64  69  67  66  51  48  59  61
187DB2 1730  67  74  94  75  78  53  47  45  47  43
187DB2 1740  38  20  37  34  31  27  29  33  47  50
187DB2 1750  64  62  65  71  56  51  35  35  44  56
187DB2 1760  45  57  53  50  47  37  36  34  22  25
187DB2 1770  21  18  27  24  19  16  34  34  40  36
187DB2 1780  31  22  32  30  30  31  32  31  22  19
187DB2 1790  15  25  25  25  35  29  15  15  17  29
187DB2 1800  11  21  18  12  16  16  11   9  10  13
187DB2 1810  15  18  11   8  13  10  13  15  13  12
187DB2 1820  13  13  999
187DB2 #### D9, +?, tynande