Prästgranen från Långmarken i Sågens bystuga, Äppelbo sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Den tillvaratagna och utställda delen av Prästgranen med den gamla fridlysningsskylten från 1922. Granens diameter ökade under perioden 1922-1994 med mindre än 8 centimeter under bark.

Den 8 juli var det friluftsgudstjänst vid "5 socknars möte" vid Svartälven söder om Sågen. Vid kyrkkaffet i bystugan efteråt passade jag på att med tillväxtborr ta ett prov ur den del av stammen från den fallna Prästgranen i Långmarken, 60.2321, 14.1175 (WGS 84), som finns utställd där. Denna ca 1,2 meter höga del är tagen omkring fyra meter upp, eftersom den nedersta delen var rutten och splittrades när den blåste omkull. När provet togs var jag ovetande om att den utställda stamdelen var urholkad, och jag tog provet lite längre ner än jag borde, och därför missade en del av den innersta veden. Dessbättre gick det att mäta de återstående frodvuxna ringarna på ett foto av den innersta delen, trots att ytan inte var preparerad! Borrprovet omfattar 1788-1994 medan den kompletterande mätserien från fotot omfattar 1772-1831, där den överlappande delen ger fullt övertygande samstämmighet. Granen nådde alltså denna höjd 1772 och då avståndet mellan grenvarven är omkring 50 cm (men troligen var mindre i plantstadiet), kan man förmoda att granen var omkring 10-20 år när den nådde hit, och bör därmed ha grott på 1750- eller 1760-talen. Granen bör alltså ha nått en ålder av omkring 240 år när den föll för stormen hösten 1994. Granen stod nära länsgränsen i Långmarken 325 meter över havet. Dess årsringsmönster passar något bättre mot höglänta grankurvor (Idre/Särna och Selbu) än mot den mer närbelägna Björbokurvan.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and 18708a.pos
datable to 1994 with corr >= 0,40 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,58 10,14  206 -12 +-339  26  based on 3 members
sel184   0,56  8,30  149  57 -328  15
HusklGör  0,51  8,01  186 -12 +-270  31  Grövelsjön-Gördalen Särna-Idre, Dalarna        PCAB
swed312+  0,40  6,32  206 -11 +-327  18  000  1 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB/000 

Mätvärden (rådata)

18708 1 Prästgranen, Långmarken, Äppelbo sn         PCAB
18708 2 Sweden    Picea abies     325m 6013N1407      1772 1994
18708 3 T Axelson
18708  #### 60.2321, 14.11749
18708a 1788  324  367
18708a 1790  424  394  358  371  512  509  494  501  518  478
18708a 1800  481  601  382  415  396  298  287  387  377  359
18708a 1810  282  320  271  265  196  218  247  255  292  284
18708a 1820  233  240  345  333  340  320  395  330  363  283
18708a 1830  283  349  246  261  256  201  246  236  202  233
18708a 1840  169  186  219  192  239  236  197  186  198  149
18708a 1850  174  112  194  169  182  185  125  122  109  147
18708a 1860  166  162  109  150  133  119  132  128  149  109
18708a 1870  140  125  154  133  122  139  136  103  129  132
18708a 1880  129  137  152  109  123  120  104  110  107  129
18708a 1890  104  96  79  74  70  92  86  93  83  90
18708a 1900  75  74  59  69  76  82  72  59  91  72
18708a 1910  78  80  99  95  102  77  76  84  74  101
18708a 1920  83  67  64  73  67  71  74  66  47  72
18708a 1930  58  47  65  64  57  67  67  72  51  76
18708a 1940  105  89  57  68  57  48  63  81  60  85
18708a 1950  71  68  70  77  72  71  57  69  67  61
18708a 1960  70  46  54  49  39  37  59  36  24  24
18708a 1970  27  23  34  30  24  32  23  31  31  21
18708a 1980  19  13   9  26  18  31  31  19  28  14
18708a 1990  16  15  34  25  23  999
18708a #### +diffus(a) yttersta
18708b 1772  168  202  274  275  235  243  210  190
18708b 1780  265  259  266  290  271  276  176  221  254  205
18708b 1790  199  182  195  207  263  293  263  321  353  302
18708b 1800  257  305  247  245  274  220  168  223  232  194
18708b 1810  168  181  176  183  143  156  163  164  200  189
18708b 1820  202  178  247  205  204  233  278  228  250  178
18708b 1830  172  232  999
18708b #### mätt på opreparerad sågyta för att nå märgen. Oexakt mätning, men stämmer mot rätta provet.