Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt


Dendrokronologiska noteringar av Torbjörn Axelson


Skälet till denna sida... (2007-07-03)
Efter att ha sysslat med dendrokronologi i flera år, har jag insett att många iakttagelser aldrig blir noterade, och därför aldrig blir annat än flyktiga tankar, också om det just i stunden fanns påtagliga data. Sådana noteringar hoprafsade i något dokument i värsta fall benämnt blott "untitled_5" eller obetydligt bättre, är förlorade. Detta är därför ett försök att på ett anspråkslöst sätt föra dendrokronologiska anteckningar och göra det på ett sådant sätt så att de senare går att återfinna och vid behov hänvisa till.
På Björbos högsta topp (2007-07-03)
Här om dagen var jag uppe på Lejtjärnsberget () i Björbo. Det är högsta punkten i det nära grannskapet. Den sträcker sig upp till 457,5 m och träden där uppe växer alltså 200-250 meter högre än den omgivande skogen. Jag samlade in borrprov från 13 levande tallar. Denna kollektion kommer förhoppningsvis att kunna visa hur mycket en sådan höjdskillnad, när den som i detta fall bara är lokal, kan göra på korrelationsvärden, och kanske också på nederbörd/temperatur-balansen. Materialet måste torka, limmas, slipas, skannas och mätas först... (uppdat 2007-09-03: en första genomgång av detta material är nu klar)

Tills detta blir klart får vi hålla till godo med en bit av en gammal tallstubbe där bara en krans av kådrika "tjärvedsstickor" återstod. Den stod i närheten av de levande träden. Jag tog med mig en sådan "sticka" hem (4cm*4cm), och sågade, slipade och mätte. Som vanligt blev kontrasten dålig p.g.a den myckna tjäran, men jag lyckades i alla fall mäta och datera. Den yttersta ringen var från 1841, och detta bör vara relativt nära vankanten. Stubben bör ha stått där mer än 150 år. De yttersta ringarna ger dock mycket dåliga värden, och kan innehålla fel. Blocket 1704-1809 kan dock med gott resultat jämföras med referenserna:
2007-07-03 22:54:57  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between BPI020m.wid dated to 1809 and references >70 years overlap and corr >0,3
       T-  Over 
     Corr Test lap 
all...  0,59 7,3 104 
SödraDal 0,57 7,0 104 conglomerate of all available good samples from southern part of Dalarna grown on normal ground
FlodaSn0 0,57 6,9 104 Material from Floda sn, Dalarna, i.e the same area as swed305, but other samples
swed305 0,52 6,2 104 Around Björbo, Dalarna
se007  0,50 5,9 104 Dalarna region, Lunds univ.
Grangard 0,46 5,2 104 Grangärde sn, Södra Dalarna
GagnefSo 0,44 4,9 104 Gagnef (by Bertil Israels)
Prostpar 0,43 4,8 104 Prostparken, Svärdsjö, Dalarna
sotab2  0,43 4,8 104 Solør, Norway
idre   0,39 4,3 104 Idre, norra Dalarna (450-500m)
swed023w 0,39 4,3 104 Jämtland
fletab2 0,35 3,8 104 
swed304 0,35 3,2  74 Sisshammar, Sthlm
Bingsjo_ 0,34 3,7 104 Bingsjö, Dalarna
Savolinn 0,33 3,6 104 Savonlinna area, Southeastern Finland
Petmyra 0,33 3,5 104 A peat bog in Björbo 
swed008 0,33 3,4  94 Saltsjöbaden, Stockholm
ESVEALAN 0,32 3,4 104 conglomerate of chronologies from Närke, Stockholm, Södermanland, eastern Småland
Estonia 0,30 3,2 104 Estonia
Trots höjden ger provet en träffbild, som geografiskt ligger helt rätt lokalt. Då det gäller värdena mot de mer avlägsna referenserna, ser vi en viss tendens att de nordliga och västliga får bättre värden än de sydliga och ostliga. Återstår då att se om detta mönster också gäller de recenta träden. Dessa kommer att kunna jämföras med träd från platser med känd höjd.
Header:
keycode=BPI020a
DateEnd=1841
LENGTH=138
Location=Lejtjärnsberget, Björbo 
EarthCoord=N 60º 25' 53", E 14º 43' 42"
Elev=430m
State=Sweden 
Species=PISY
Comment=(Del av gammal stubbe. Möjliga brandspår ca 1740 och 1770 )
LocationCharacteristics=barrskog på nordvästsluttning
SoilType=morän
Project=BPI020
Personal_ID=T. Axelson 
DateOfSampling=1 juli 2007
DATA:Tree
45 54 53 26 14 37 32 41 44 33 
35 43 51 25 24 50 44 42 25 29 
40 40 55 57 57 52 34 35 32 41 
22 8 18 17 10 13 9 16 19 15 
21 11 14 31 26 25 34 97 100 73 
77 55 38 29 40 37 41 39 41 43 
47 46 27 20 36 32 15 21 29 13 
12 36 44 68 51 45 53 45 26 34 
36 27 26 40 25 23 44 30 46 38 
37 34 33 33 32 22 38 24 16 16 
14 14 20 13 7 22 23 20 21 21 
14 14 7 18 27 16 13 14 14 26 
27 28 13 11 15 15 19 13 13 22 
11 11 16 18 23 22 21  

Header:
keycode=BPI020b
DateEnd=1840
LENGTH=136
Location=Lejtjärnsberget, Björbo 
EarthCoord=N 60º 25' 53", E 14º 43' 42"
Elev=430m
State=Sweden 
Species=PISY
Comment=(Del av gammal stubbe. Möjliga brandspår ca 1740 och 1770 )
LocationCharacteristics=barrskog på nordvästsluttning
SoilType=morän
Project=BPI020
Personal_ID=T. Axelson 
DateOfSampling=1 juli 2007
DATA:Tree
44 54 48 26 14 35 27 44 45 35 
35 42 47 24 22 52 49 43 37 32 
40 29 44 57 57 48 33 31 37 58 
21 24 25 23 19 12 2 20 33 28 
34 31 41 38 37 11 29 82 74 46 
55 38 28 28 35 30 40 47 42 35 
38 33 21 14 18 21 11 9 10 18 
16 24 37 46 37 29 32 36 28 38 
35 29 32 46 45 23 46 38 37 34 
27 29 27 29 29 21 23 19 9 15 
15 16 21 20 25 24 20 14 16 21 
3 23 6 7 13 22 25 22 24 22 
9 19 20 10 14 10 19 23 4 15 
16 18 20 18 19 23   

Header:
keycode=BPI020m
DateEnd=1809
LENGTH=105
Location=Lejtjärnsberget, Björbo 
EarthCoord=N 60º 25' 53", E 14º 43' 42"
Elev=430m
State=Sweden 
Species=PISY
Comment=Block 32-135 of BPI020. Distanse between a & b <40 mm (Del av gammal stubbe. Möjliga brandspår ca 1740 och 1770)
LocationCharacteristics=barrskog på nordvästsluttning
SoilType=morän
Project=BPI020
Personal_ID=T. Axelson 
DateOfSampling=1 juli 2007
DATA:Tree
45 54 50 26 14 36 29 42 45 34 
35 43 49 25 23 51 46 43 31 30 
40 34 49 57 57 50 34 33 34 50 
22 16 21 20 14 13 6 18 26 22 
27 21 27 35 32 18 31 89 87 60 
66 46 33 28 37 33 40 43 41 39 
43 40 24 17 27 26 13 15 20 16 
14 30 41 57 44 37 43 41 27 36 
35 28 29 43 35 23 45 34 41 36 
32 32 30 31 31 22 31 21 12 15 
15 15 20 17 16   

Varför ett prov kan passa bättre mot "fel" referens. (2007-07-04)

Fick idag en fråga om varför en mätserie från en (tall)stock i Djura (ca 2,5 mil nordost om Björbo), daterad till 1839, ger bättre korrelationsvärden mot Solør-kronologin och mot SE007 än mot den mer lokala ITRDB:swed305. Detta är en lätt bearbetning av svaret jag gav:

Det handlar nog inte i första hand om brist i CDendro - man kan justera mekanismen, men skillnaderna brukar bara bli högst marginella. Observera dock att om man använder originalversionen av swed305 ska "sum by stem" inte vara förbockad, eftersom identiteterna är olyckligt utformade. Orsaken är säkert om att swed305 inte var optimal för just denna stock - Swed305 är smal (allt eller nästan allt i den är ju från Björboskogen).

Det finns inget absolut samband mellan närhet och höga korrelationsvärden, utan man hittar inte alltför sällan stockar som passar bättre mot något mer avlägset, än mot de lokala referenserna. Detta hör bl. a samman med att det är en balans mellan nederbörd och temperatur, som avgör tillväxten. I Sverige kan man grovt säga att ju längre åt nordväst man kommer ju mer temperaturbegränsade är kurvorna (positiv temperaturkorrelation), och ju mer åt sydost ju mer nederbördsbegränsade (dessutom finns på barrträden här och söderut ganska stark negativ korrelation mot förra årets sensommartemperatur - på gran är denna effekt mycket stark). Höjden över havet är också viktig. Men det betyder att vi kan hitta träd som vuxit på torra platser som kan vara mer nederbördskänsliga än förväntat, och passar då bättre mot sydligare kurvor, och vi kan hitta sådana som av lokala omständigheter är starkare temperaturbegränsade, och därmed passar lite bättre mot nordligare. (vi hittar också tallar där avsnitt på 10-25 år av patologiska skäl tillsynes ligger ett år fel - ett sjukt träd kan korrelera negativt på temperatur, vilket ger en korrelation mot de friska trädens normalt negativa respons på fjolårstemperaturen)

Eftersom vi i Dalarna har ett ganska labilt läge mellan nederbörd och temperatur, så tycks det behövas ganska lite för att det ska passa dåligt. Slår man ihop ett större material så får man bort mer av de lokala egenheter, och man kan få en kurva som ger pålitliga resultat oftare - de mest labila perioderna blir utslätade. Den mycket lokala kurvan, som swed305, ger ibland dock betydligt bättre värden på lokalt material - men det är lite lotteri i det enskilda fallet. Regeln är alltså att man, om man har flera kurvor tillgängliga, har större chans att hitta rätt passning.

I CDendro kan man effektivt hitta bra passningar mot många referenser, genom att man skapar en kollektion där man lägger medelkurvor av alla sina referensserier (sparade som .wid eller .d12). Sedan väljer man provet som referens! och testar kollektionen med referenser mot detta!

Det är också bra att tänka på att korrelationsvärden inte är linjära, utan att de egentligen ska kvadreras för att bli jämförbara. 0.71 är alltså dubbelt så bra som 0.50. TTest-värdena är ett bra hjälpmedel, eftersom de tar hänsyn både till detta och till längden på överlappningen. TTest bör ligga på omkring 6 eller bättre för att vara rimligt säkert.
Drivit uppströms?! - riskabel proviniensbestämning (2007-07-05)

Vid en kvällspromenad en vårkväll utmed Kvarnsjön nordväst om Björbo, hittade en avhuggen stockända som låg i vattnetbrynet och skvalpade. Den var ca 50 cm lång och drygt 20 cm i diameter och v-formad i ena änden, antagligen därför att trädet fällts med yxa. Andra änden var tvärt avhuggen. Den såg ut att ha legat länge i vattnet. Kanske hade den legat längre ut, men lossnat från botten och drivit in. Jag borrade i den, för att datera och det visade sig att den tillät en något svajig datering till 1868 (PISY), men (över!)tolkar man träffbilden för proviniens så kunde man tro att den hade drivit uppströms mycket långt - särskilt om inte SE007 (dalarnakronologin från Lunds univ) varit tillgänglig. De bästa träffarna pekar nämligen snarast mot mälardalsområdet(!), medan de lokala kurvorna kommer långt ner på listan. I detta fall "räddas" vi dock från att dra sådana förhastade slutsatser av se007 och Solør-kronologierna. Men ofta har man ju inte en sådan mängd kronologier att jämföra med, som vi hade i detta fall. Exemplet kan därför tjäna som en påminnelse om att man inte kan dra proviniensslutsatser om man inte har väldigt mycket bättre korrelations och TTest värden än jag hade denna gång.

2007-06-26 19:43:34  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between BjKvs01a _BLOCKOF.pos dated to 1868 and 19 references
         T-  Over 
      Corr Test lap 
all...   0,58 5,7  66 
BratPISY  0,54 5,2  66 Mälardalen* 
se007   0,50 4,6  66 Dalarna from Lund univ. (Extraterastrial)
ESVEALAN  0,46 4,2  66 Southeast Sweden (mainland)**
sotab2   0,46 4,1  66 Solør
Sdrmanla  0,45 4,1  66 
Estonia  0,45 4,1  66 
Savolinn  0,43 3,9  66 Savonlinna, South-east Finland
kaptensu  0,42 3,7  66 A house in Stockholm archipelago
Prostpar  0,42 3,7  66 Svärdsjö
swed016  0,42 3,7  66 Värmland
Sissh041  0,37 3,2  66 Sisshammar, Stockholm
Petmyra  0,37 3,2  66 Peat bog in Björbo
swed308S  0,37 3,0  60 Saltsjöbaden, Sthlm
swed302  0,36 3,1  66 Nämdö, Stockholm Archipelago
Grangard  0,36 3,0  66 Grangärde, Dalarna
FlodaSn0  0,38 3,3  66 
BjörboGr  0,35 3,0  66 
SödraDal  0,35 3,0  66 
fletab2  0,35 3,0  66 


*A "washed" version of The PISY Chronology published by Bråthen in "Dated wood from Gotland and diocese of Skara"

**Conglomerate of chronologies from Närke, Stockholm, Södermanland, eastern SmålandHeader:
keycode=BjKvs01a
DateEnd=1868
LENGTH=67
Location=lösfynd i Kvarnsjön, Björbo
Elev=230-340m
State=Sweden
Species=PISY
Interpretation=ca 1870
Comment=Nära marken. Extremsmala ringar nära märg borttagna. 
Personal_ID=T. Axelson
DateOfSampling=5 maj 2007
DATA:Tree
31 48 65 89 96 88 115 145 137 162 
189 192 147 163 141 183 174 153 145 157 
146 150 195 161 161 150 176 110 142 152 
159 174 210 142 216 163 188 227 203 193 
224 191 180 163 152 112 172 167 142 169 
148 81 116 29 38 62 97 102 195 171 
140 142 125 169 201 96 116  

 

Temperature vs Precipitation as limiting factor (2007-07-07)
There are two most important impacts on tree ring growth in Sweden (as anywhere): Temperature and precipitation. The annual growth, measurable in the tree rings, is the result of the complex relation between temperature and moisture of the growth season, but to complicate the pattern, often also a negative correlation to the temperature of the preceding summer. In cold and/or wet areas temperature will be the major limitation while in dry and warm areas the moisture will be. In the southern half of Sweden the south east coast area will be the most dry and the mountain area in the northwest the coldest.

There are good PISY chronologies available from the Island of Gotland in the Baltic sea (ITRDB:swed022w and an even stronger one: "Project Extraterastrial" from Lunds university:SE005 (available in a excel-document on there site). This collection is to some extent based on the same samples as swed022w, but with a lot of other recent tree samples included. From the northwest area we have ITRDB:swed023w and ITRDB:swed008 from the county of Jämtland. Those could be joint together with my collection from Idre (very northern Dalarna), to a regional collection of the North west. Those two chronologies could be expected being as much precipitation and temperature sensitive as we can get in this area. My question which I would like to figure out, is how far it may be possibly to use the temperature signal from the NW-chronology in the baltic coast area and the precipitation signal in the opposite direction. Fortunately there are monthly mean temperature data and monthly precipitation data available for Sveg in northwest and for Visby on the island of Gotland, at the "Nordklim" database. Let us have a look on them:

Correlations Sveg to Visby 1890-2001 (using a d13/-1 normalization*)

          May  June  July  August  Sept.  May-July
Precipitation:   0,40  0,35  0,42  0,15   0,39  0,40
Temperature:    0,80  0,77  0,82  0,81   0,80
Temperature:    May  June  July  August  Sept.  
Sveg  mean     7,5  12,4  14,8  12,6   8,1
    Stdv     1,6   1,7   1,5  1,4   1,3

Sveg mean+1 stdv  9,1  14,1  16,3  14,0   9,4
Visby mean-1 stdv  8,8  12,5  15,2  14,8  11,0 

Visby mean     9,3  13,8  16,6  16,1  12,2
    Stdv     1,5   1,3   1,4  1,3   1,2Precipitation:
Sveg  mean     47   66   86   78   58
    Stdv     24   32   40   37   33

Sveg mean-1 stdv   23   34   46   41   
Visby mean+1 stdv  48   52   85   89   

Visby mean     29   33   50   57   51
    Stdv     19   19   35   32   27


*i.e current year value divided with the sum of previous, current and preceding years values. 
According to this table we can say that temperature correlation between the two areas are very high, while precipitation correlation rate is much lower. The temperature on Gotland is higher than in Sveg during the whole period May-September, but in the early summer the differences are less than one standarddeviation: I.e not so few of the coldest early summers on Gotland will be colder than the warmest summers in Sveg. During the late summer period the difference is bigger and the temperature ranges are clearly separated.

So from a tree ring perspective we can expect that the temperature during the period the trees producing earlywood the temperature range of the two areas are often overlapping although they during the late-wood period rarely overlaps.

The Precipitation differs in the opposite way. During the whole period there are more rain in Sveg than in Visby, in june twice as much, in september almost the same, but still they are separated less than one standard deviation so a wet Gotland summer month may be more wet than the same month a dry summer in Sveg another year.

But not temperature alone nor precipitation alone gives the growth rate for a singel summer or part of a summer, but the relation between them. Unfortunately monthly mean values only, are available, and they are not fully sufficient - especially not according to precipitation (there may have been 29 days of drought in the beginning of the month but a thunderstorm the last day, filling up the mean rate in a few hours - but for the trees it was still a very dry month...)

Next step is trying to find a formula combining the precipitation and the temperature data in a way as close to the tree growth as possible.

To compare the meteorological data and the tree rings in the best way we would have use for separated early wood and late wood measurements. Unfortunately there is a lack of such data, and it is a rather time wasting thing to do that measuring job, even if mechanisms for it is present in the CooRecoorder. But maybe I have to do it on my Idre material and probably alson on my Öland collection (ITRDB:swed313) -or I may use the Saltsjöbaden (swed308) chronology, there early and late wood measurements are available. Swed308 (Saltsjöbaden, Stockholm) and swed313 (Rälla, Öland) are correlating very well indeed.

To predict the growth rate it is necessary to find which one of temperature (T) or precipitation (P) is the limiting one. This "limitation border", or the line along which the two factors are balancing each other could be described as a graph, there P is a function of T. Above the border represented of the graph T is limiting (and value of P is irrelevant), below P is limiting and T value irrelevant.

What could we expect such a graph looks like?
1. The temerature of "no growth" is higer than 0°C so we need to subtract the T values with a constant (t0).
2. We need a constant for the corespondence between "°C" and "mm" (k).
3. The graph is surely not linear. When T increases P have to increase even more to compensate for the increasing evaporation. So we have to power T to x.

The function describing the optimal T/P rate would then be:

P=k*(T-t0)^x   or   T=t0+(P/k)^(1/x)

I am sure the value of t0 could be find some were (even if it has to be modified because it is monthly mean temp values and not the temperatures experienced by the tree - and the standard deviations are unknown...). Finding out a reasonably value for k and x will be really tricky indeed - but while values of Visby normally seems giving P- sensitivity and Sveg almost always seems to give T-sensitivity in the tree ring pattern, there may at least be possible to make some not totally lost approximation for k and x I hope!

...but that is a project for another day....

Alf Bråthen's Pine Chronology for Mälardalen (2007-07-23)

In his book "Dated wood from Gotland and diocese of Skara" (1995, ISBN 87-87270-75-7), Alf Bråthen published an originally Russian reference chronology of pine from Mälardalen 1083-1992. Unfortunately it contains errors. The oldest part is erroneously dated 9 years too early, but there seems to also be some other unreliable parts. By comparing the chronology towards a mean of all available relevant (good) PISY chronologies, we can identify problematic parts of this chronology, and make up a "washed" version. (See block-analysis result below). Guided by this analyze I have identified four bad blocks to be removed (and one to be redated). The bad blocks are:

1904-1992 (corr=0.32)
1396-1464 (corr=0.22)
1283-1353 (corr=0.24)
1083-1144 (very oldest part, redated) (corr=0.28)
Removing those blocks and keeping the rest - the oldest redated - gives corr=0.63.

There may still perhaps be problematic or even erroneous dated samples hide in the mean, but there are also correct samples enough making this washed version useful as a reference for the area. Here it is: BratPISY-rev.rwl

BratPISY compared to the reference PISY-Scandinavian (mean of all available southern Scandinavian PISY-references)
Best matches for the whole sample:  13 0,41 (1992)   4 0,17 (2001)  747 0,15 (1258) 
Block length: 80

Block -----Aimed  -------Best  ------------Three best
start --------at  around that  ---1stBestMatch-------
  0   13 0,35   13 0,35    986 0,39 986 (1019)
  25   38 0,34   38 0,34    484 0,38 459 (1546)
  50   63 0,48   63 0,48    63 0,48  13 (1992)
  75   88 0,66   88 0,66    88 0,66  13 (1992)
 100  113 0,76   113 0,76    113 0,76  13 (1992)
 125  138 0,69   138 0,69    138 0,69  13 (1992)
 150  163 0,58   163 0,58    163 0,58  13 (1992)
 175  188 0,64   188 0,64    188 0,64  13 (1992)
 200  213 0,71   213 0,71    213 0,71  13 (1992)
 225  238 0,70   238 0,70    238 0,70  13 (1992)
 250  263 0,67   263 0,67    263 0,67  13 (1992)
 275  288 0,64   288 0,64    288 0,64  13 (1992)
 300  313 0,54   313 0,54    313 0,54  13 (1992)
 325  338 0,47   338 0,47    406 0,49  81 (1924)
 350  363 0,42   363 0,42    431 0,42  81 (1924)
 375  388 0,45   388 0,45    388 0,45  13 (1992)
 400  413 0,53   413 0,53    413 0,53  13 (1992)
 425  438 0,64   438 0,64    438 0,64  13 (1992)
 450  463 0,67   463 0,67    463 0,67  13 (1992)
 475  488 0,58   488 0,58    488 0,58  13 (1992)
 500  513 0,34   513 0,34   1392 0,42 892 (1113)
 525  538 0,29   538 0,29   1417 0,55 892 (1113)
 550  563 0,50   563 0,50    563 0,50  13 (1992)
 575  588 0,64   588 0,64    588 0,64  13 (1992)
 600  613 0,66   613 0,66    613 0,66  13 (1992)
 625  638 0,41   638 0,41    638 0,41  13 (1992)
 650  663 0,25   663 0,25   1329 0,37 679 (1326)
 675  688 0,09   688 0,09    679 0,62  4 (2001)
 700  713 0,14   713 0,14    704 0,75  4 (2001)
 725  738 0,11   738 0,11    729 0,81  4 (2001)
 750  763 0,04   757 0,19*   754 0,77  4 (2001)
 775  788 0,10   782 0,17*   779 0,69  4 (2001)
 800  813 0,14   813 0,14    804 0,52  4 (2001)
 825  838 0,14   840 0,15*   1356 0,41 531 (1474)


BratP 1 Mälardalen area PISY BratP 2 Sweden Scotch Pine 30m 5930N1730E 1083 1992 BratP 3 Alf Bråthen BratP #### Alf Bråthen: "Reference chronology of pine from Mälardalen" in: Dated Wood from Gotland and the diocese of Skara, 1995 ISBN87-87270-75-7 BratPISY1083 113 108 115 119 87 143 95 BratPISY1090 99 23 71 87 143 127 133 176 168 113 BratPISY1100 87 95 78 90 64 55 69 63 48 62 BratPISY1110 66 109 112 154 113 83 141 117 58 54 BratPISY1120 41 28 54 129 152 194 125 175 183 119 BratPISY1130 110 122 96 103 95 64 65 76 96 66 BratPISY1140 73 57 120 110 131 108 115 96 132 136 BratPISY1150 131 101 76 96 107 112 106 100 94 96 BratPISY1160 81 68 72 81 80 101 97 103 86 70 BratPISY1170 71 73 81 89 84 97 102 105 148 89 BratPISY1180 116 160 91 87 105 95 79 102 105 114 BratPISY1190 108 94 79 103 125 96 77 86 96 100 BratPISY1200 100 103 76 86 85 99 104 86 76 87 BratPISY1210 92 104 125 112 98 102 99 91 121 98 BratPISY1220 91 120 97 82 81 73 98 86 101 83 BratPISY1230 91 109 92 75 84 91 103 88 108 101 BratPISY1240 99 133 103 90 161 104 104 114 103 87 BratPISY1250 90 90 87 82 70 106 157 181 128 121 BratPISY1260 127 107 110 66 69 69 83 78 83 118 BratPISY1270 114 97 86 72 94 85 82 73 74 92 BratPISY1280 110 98 124 97 91 68 82 99 94 91 BratPISY1290 101 119 102 105 121 122 127 133 138 97 BratPISY1300 84 85 78 85 106 105 93 82 82 112 BratPISY1310 87 92 112 111 123 112 98 97 68 76 BratPISY1320 84 92 99 89 105 114 122 114 96 137 BratPISY1330 145 111 135 141 159 123 124 103 77 95 BratPISY1340 77 75 60 70 84 89 87 107 83 103 BratPISY1350 96 111 104 90 111 158 159 118 111 117 BratPISY1360 84 73 90 111 102 80 94 98 86 76 BratPISY1370 93 104 66 69 88 108 112 78 93 71 BratPISY1380 69 95 111 90 133 119 110 120 114 124 BratPISY1390 104 94 114 95 65 88 91 117 85 90 BratPISY1400 90 109 75 75 91 104 123 81 77 86 BratPISY1410 93 135 122 101 100 101 106 105 106 94 BratPISY1420 91 116 116 106 111 87 84 88 99 102 BratPISY1430 99 105 94 83 109 99 93 133 117 122 BratPISY1440 102 119 101 88 114 111 91 86 83 100 BratPISY1450 121 130 50 97 119 102 87 91 67 74 BratPISY1460 79 96 84 104 89 98 75 113 121 114 BratPISY1470 94 71 94 76 75 100 75 76 97 104 BratPISY1480 100 112 124 78 104 95 91 85 74 95 BratPISY1490 79 91 90 132 74 105 104 112 95 91 BratPISY1500 114 107 101 93 84 134 130 129 86 85 BratPISY1510 111 92 102 101 65 81 80 86 97 98 BratPISY1520 89 110 92 85 110 141 120 76 90 100 BratPISY1530 90 79 106 95 115 115 118 113 101 105 BratPISY1540 88 97 88 82 81 64 95 124 130 102 BratPISY1550 96 118 108 86 101 91 103 91 124 140 BratPISY1560 134 123 92 86 86 76 86 80 65 74 BratPISY1570 85 78 80 100 126 122 137 151 144 112 BratPISY1580 110 122 78 71 84 76 65 83 68 92 BratPISY1590 117 108 159 125 143 119 97 96 109 73 BratPISY1600 71 63 92 103 102 81 69 133 108 107 BratPISY1610 118 109 87 122 120 107 93 107 79 96 BratPISY1620 103 81 66 100 92 88 91 105 102 112 BratPISY1630 128 125 95 89 97 118 105 89 82 72 BratPISY1640 80 92 96 102 113 141 135 150 126 128 BratPISY1650 103 79 71 100 83 81 81 65 73 77 BratPISY1660 90 74 110 121 113 114 110 96 108 90 BratPISY1670 96 94 106 134 115 115 114 98 101 79 BratPISY1680 103 78 90 116 102 108 109 96 85 68 BratPISY1690 71 100 108 88 135 122 152 114 116 91 BratPISY1700 89 80 75 56 69 81 102 112 124 93 BratPISY1710 101 120 95 110 98 108 103 114 124 98 BratPISY1720 93 99 104 102 91 109 65 89 84 107 BratPISY1730 100 103 103 97 112 118 89 99 100 86 BratPISY1740 75 93 122 108 107 110 106 94 100 73 BratPISY1750 121 106 111 126 106 111 94 78 65 91 BratPISY1760 77 82 73 97 113 128 134 139 83 111 BratPISY1770 98 71 101 100 71 84 114 124 112 131 BratPISY1780 116 67 91 64 76 80 100 147 115 125 BratPISY1790 113 131 113 95 90 79 80 76 84 92 BratPISY1800 100 89 121 98 100 98 90 94 97 114 BratPISY1810 114 110 115 115 94 97 95 106 85 87 BratPISY1820 85 115 115 122 108 90 83 92 86 78 BratPISY1830 85 101 104 108 122 101 104 89 75 81 BratPISY1840 82 84 109 109 136 112 142 105 126 108 BratPISY1850 98 86 79 54 115 88 89 89 100 97 BratPISY1860 130 113 112 101 97 105 112 89 86 92 BratPISY1870 110 91 98 99 99 101 100 94 99 84 BratPISY1880 100 92 120 91 114 98 105 93 103 97 BratPISY1890 111 107 100 91 94 91 95 80 92 88 BratPISY1900 103 113 112 134 108 132 112 95 77 64 BratPISY1910 79 78 80 97 97 109 135 121 123 102 BratPISY1920 116 109 98 97 79 62 86 98 94 89 BratPISY1930 100 93 130 136 116 103 87 93 121 108 BratPISY1940 70 100 89 101 87 88 91 84 98 114 BratPISY1950 90 106 125 120 114 109 101 103 92 99 BratPISY1960 87 86 84 107 103 88 69 103 107 103 BratPISY1970 95 113 124 120 112 103 79 84 106 104 BratPISY1980 99 98 104 94 90 78 72 79 83 111 BratPISY1990 149 108 100 999

En gammal torrtall ("skorsten") vid Bumyran, Björbo (2007-08-27, uppdat 2 sept)
En gammal "skorsten" (ihålig högstubbe)står i myrkanten nära vägen vid Bumyran söder om Björbo (). I augusti 2007 tog jag två borrprover med tillväxtborr 11 cm respektive 6 cm långa. De innehåller 175 ringar (1472-1648) respektive 146 ringar (1512-1658), tillsammans alltså 185 ringar. Stubben mäter dock 180 cm i omkrets strax ovan brösthöjd, vilket ger en diameter på ca 60 cm, men är alltså ihålig. Korrelationen mot referenserna var som väntat ganska dålig eftersom det är fråga om en tall som vuxit på myrmark, och någon myrtallreferens med täckning för denna period finns inte. Yttersta ring dateras dock övertygande till 1658 genom att detta årtal kommer upp som bästa kandidat mot nästan alla av regionens tallreferenser. Se tabell nedan. Avsnittet 1478-1636 passar dock bättre och ger ett TTest=6,17 och corr=0,44 mot medel av de två lokala referenserna swed305 och FlodaSn. I provet med den yngsta veden syns ytterligare minst 12 ringar. Trädet dog därför tidigast på 1670-talet, men då ytan verkar kraftigt vittrad kan det även ha skett några decennier senare, dock knappast så mycket som 100 år utan snarare mindre än 50 år. Trädet dog således åtminstone före 1770-talet, men antagligen snarare under tidigt 1700-tal. Den yta som nu syns och som alltså bildades under 1600-talets andra hälft, visar på ett redan då mycket gammalt träd - uppskattnigsvis 300-500 år, vilket innebär att det säkert stått där åtminstone sedan digerdödens dagar - kanske redan på 1100-talet, även om det kanske är mindre troligt. I minst 650 år har det i alla fall stått där. Den sotiga ytan visar att minst en brand gått över området under de kanske 300 år som trädet varit en torrtall. Vid något tillfälle har man av något skäl huggit och sågat i det.

På samma myr fast längre åt väster finns ett skogbevuxet myrområde, med många gamla stubbrester. Om de nutida tallarna på platsen passar rimligt mot Petmyra, så borde prover i de gamla stubbarna samlas in för att ge en längre myrtallkronologi (tillsammans med BPI21). Några av de växande tallarna och några stubbar bör därför i en första omgång undersökas. Få se när tiden medger...

(En intressant artikel om torrtallar finns här)

2007-08-26 21:41:49  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and BPI21m.d12 (mean of two samples)
dated to 1658 with corr >= 0,24 and with overlap >= 186
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,37 5,42 186  based on 8 members
SödraDal  0,36 5,19 186  SDalar 1 Södra Dalarna (conglomerat)             PISY
swed305  0,34 4,98 186  0000  1 Bjorbo, Dalarna                   PISY
FlodaSn0  0,34 4,92 186  FlodaS 1 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo)          PISY
GagnefSo  0,31 4,35 186  Gms000 1 Gagnef-Djura                    PISY
Grangard  0,30 4,28 186  0000  1 Grangärde, Dalarna                 PISY
se007   0,28 3,91 186  Dalarna Region (Lund univ)                  PISY
Bingsjo_  0,26 3,72 186  BingKg 1 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga      PISY
BratPISY  0,24 3,28 186  BratP 1 Mälardalen area                   PISY


BPI21 1 "Skorsten" i myrkant, Bumyran, Björbo        PISY
BPI21 2 Sweden    Scotch pine    325m 6025N1445E     1472 1658
BPI21 3 T Axelson
BPI21  #### Lat: N 60º 24' 55.26" Long: E 14º 45' 4.48" 
BPI21a 1512  57  64  45  51  30  30  28  36
BPI21a 1520  31  44  47  36  41  41  38  28  28  26
BPI21a 1530  28  34  30  39  45  51  27  38  38  57
BPI21a 1540  59  61  49  47  47  51  38  45  47  45
BPI21a 1550  51  44  55  40  38  38  47  42  49  51
BPI21a 1560  51  66  55  47  52  45  45  41  54  37
BPI21a 1570  30  34  37  28  39  45  34  39  34  39
BPI21a 1580  39  39  24  32  37  49  37  37  34  34
BPI21a 1590  32  41  51  49  45  45  26  24  28  32
BPI21a 1600  32  26  34  30  32  28  19  30  28  23
BPI21a 1610  32  23  30  32  25  19  19  30  22  21
BPI21a 1620  19  28  21  20  19  15  18  19  23  21
BPI21a 1630  17  15  22  25  26  32  30  24  15  17
BPI21a 1640  26  26  22  28  24  19  20  28  26  37
BPI21a 1650  36  28  28  24  41  38  32  19  26  999
BPI21b 1472  122  94  90  104  107  68  62  66
BPI21b 1480  51  66  62  47  47  64  60  70  49  43
BPI21b 1490  43  68  75  62  60  77  70  64  85  83
BPI21b 1500  77  79  90  77  73  74  95  85  59  85
BPI21b 1510  64  64  81  85  76  68  59  70  62  64
BPI21b 1520  57  83  81  74  85  98  76  89  81  89
BPI21b 1530  81  91  87  68  83  102  79  106  89  98
BPI21b 1540  104  96  98  89  68  81  74  91  89  63
BPI21b 1550  81  80  91  85  83  74  76  61  83  80
BPI21b 1560  78  121  89  74  91  89  85  102  112  87
BPI21b 1570  78  89  66  59  68  85  59  53  70  57
BPI21b 1580  61  68  59  55  61  78  55  74  64  57
BPI21b 1590  49  53  68  59  61  55  32  34  30  32
BPI21b 1600  32  23  38  40  32  36  27  32  32  32
BPI21b 1610  30  30  32  25  30  21  32  40  22  25
BPI21b 1620  28  34  28  25  30  28  27  25  25  38
BPI21b 1630  21  28  23  28  47  47  38  36  30  21
BPI21b 1640  36  36  38  30  25  21  32  40  36  999

Lejtjärnsbergets tallar - klart åtskiljbara korrelationsmönster mellan sluttning och topp (2007-09-03) (forts. av På Björbos högsta topp...)

Beträffande Lejtjärnsbergets ( i Björbo) levande tallar ser man relativt tydlig skillnad mellan dem som växer på sluttningen över 400 m (BPI001-007.rwl) och dem som växer på toppen (BPI008-013.rwl). Toppen utgörs av ett ca 200 m gånger 500 m stort område, med relativt jämn mark. Tallarna från toppen (omkring Kaplakojan) visar sig passa bäst mot tallar i Säfsnäs, ett område som i sin helhet är beläget på ca 300 m och högre. Korrelationen mot sjö- och myrpåverkade tallarna på 200 m nivån i närområdet, sjunker kraftigt när man kommer upp på toppen jämfört med sluttningen. Korrelationen med Idre är obetydligt högre för toppbeståndet än för sluttningsbestånden och låglandet nedanför, medan korrelationen mellan grangärdekronologierna och toppbeståndet är påtagligt lågt. Kan också noteras att toppbeståndet generellt ger lägre korrelationer än sluttningen mot flertalet kronologier. Korrelationen mellan de båda grupperna är 0,73 och TTest=13,3. Vilket innebär att för toppbeståndet är detta den högsta korrelationen av alla, medan sluttningsbeståndet passar något bättre mot det nedanför liggande låglandet än mot toppen trots den till synes obetydliga höjdskillnaden av mindre än 50 meter. En möjlig tolkning är att högplatån klimatmässigt blir isolerad från den omkringliggande terrängen medan bergssluttningarnas klimat i stor utsträckning påverkas av klimatet nedanför. Bilden från det tidigare studerade stubbprovet, som hittades i sluttningsområdet, överensstämmer väl med bilden av de växande tallarna i sluttningsområdet, som har god passning mot närområdets normala tallreferenser

Om man jämför toppkollektionens träd var för sig, mot nutida PISY-kurvor med TTest>5 (se tabell D nedan) framgår att de flesta träd på toppen av Lejtjärnsberget nätt och jämt skulle låta sig säkert dateras med TTest>6, och nästan genomgående då endast mot Säfsnäsmaterial, medan det lokala materialet från "normal" höjd (200-300m) i allmänhet ger TTestvärden under 6. Detta torde innebära att träd vuxna exempelvis på toppen av Lejtjärnsberget, om det vore odaterat och från en tidsperiod utan denna mängd referenskurvor, troligen inte skulle kunna dateras säkert eller att en felaktig proviniens skulle förmodas. Serier från ett område som detta som är betydligt kortare än de i detta fall ca 150 år - säg bara 100 år eller mindre - torde blott sällan alls låta sig dateras.

Jämförelsen med klimatdata återstår att göra...


TABELL A

2007-09-01 19:17:45  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in PISYrec.fil and
BPI0.d12 (BPI001-007) Northwest sloup of Leitjärnsberget. elev=around 425m
dated to 2006 with corr >= 0,44 and with overlap >= 150
Results sorted according do decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,78 16,49 177  based on 13 members
LaglandV  0,75 14,55 170  Lågland väster om Mejdåsen. 220-240 m            PISY
sfsnPISY  0,70 12,31 156  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)            PISY
Grang-hö  0,67 11,97 176  0000  1 Grangärde, Dalarna                 PISY
THTJ    0,67 11,87 174  Hartjärnsreservatet (from swed305)              PISY
FrbergPI  0,65 10,65 154  Fredriksberg.
swed016  0,65 10,45 150  
Petmyra  0,60 9,96 174  PM   1 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY
Frosaras  0,53 7,67 156  Frösaråsen (bogg)
Mal-kors  0,49 7,32 176  Strandtallar med rötter som har kontakt med sjöarna Malingarna (Mal) respektive Björken (korss) i Gra
Swed307A  0,48 7,22 176  Askersund
Prostpar  0,48 7,19 177  PRP  1 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna          PISY
swed309-  0,45 6,57 175  Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)               PISY
idre    0,44 6,54 176  Around Idre, Dalarna                     PISY


TABELL B
2007-09-01 19:25:38  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in PISYrec.fil and
BPI0.d12 (BPI008-013) On the top of Leitjärnsberget, around Kapplakojan. Plain ground 455 m a.s.l.
dated to 2006 with corr >= 0,42 and with overlap >= 133
Results sorted according do decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,67 11,27 160  based on 9 members
sfsnPISY  0,65 10,75 156  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
FrbergPI  0,61 9,44 154  Fredriksberg.
THTJ    0,55 8,15 157  Hartjärnsreservatet (d.v.s sydsidan av Lejtjärnsberget)
LaglandV  0,54 8,02 160  Lågland väster om Mejdåsen. 220-240 m
Frosaras  0,47 6,61 156  Frösaråsen (bogg)
idre    0,46 6,58 159  Around Idre, Dalarna
swed016  0,45 5,78 133  
Grang-hö  0,43 5,90 159  0000  1 Grangärde, Dalarna                 PISY
Petmyra  0,42 5,84 157  PM   1 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY


TABELL C
2007-09-01 19:34:42  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and LaglandVastMejdås.wid
dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 143
Results sorted according do decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,80 17,00 170  based on 13 members
Grang-hö  0,75 14,75 169  Grangärde, Dalarna (höjder)                 PISY
Mal-kors  0,69 12,20 169  Strandtallar med rötter som har kontakt med sjöarna Malingarna resp Björken i Grangärde
Petmyra  0,66 11,23 167  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna               PISY
sfsnPISY  0,65 10,74 156  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
swed016  0,64 9,77 143  
FrbergPI  0,61 9,39 154  Fredriksberg.
THTJ    0,57 8,85 167  Hartjärnsreservatet
Swed307A  0,52 7,79 169  Askersund
swed309-  0,51 7,62 168  Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)
Frosaras  0,51 7,28 156  Frösaråsen (bogg)
Prostpar  0,47 6,98 170  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna              PISY
idre    0,45 6,59 169  Around Idre, Dalarna
swed308-  0,41 5,84 168  Saltsjobaden                        PISY


TABELL D
         T- Over
      Corr Test lap
BPI013ab:
sfsnPISY  0,49 6,21 127  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
FrbergPI  0,46 5,74 127  Fredriksberg.
THTJ    0,44 5,45 125  Hartjärnsreservatet

BPI012ab:
swed016  0,45 5,55 124  Glaskogen, Värmland
LaglandV  0,44 5,87 147  Lågland väster om Mejdåsen. 220-240 m
sfsnPISY  0,43 5,79 147  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
FrbergPI  0,41 5,44 147  Fredriksberg.

BPI011b:
sfsnPISY  0,45 6,25 154  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
THTJ    0,41 5,55 152  Hartjärnsreservatet
FrbergPI  0,41 5,54 154  Fredriksberg.

BPI010ab:
sfsnPISY  0,55 8,26 156  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
FrbergPI  0,50 7,14 154  Fredriksberg.
THTJ    0,47 6,66 157  Hartjärnsreservatet
LaglandV  0,47 6,67 160  Lågland väster om Mejdåsen. 220-240 m
Frosaras  0,40 5,42 156  Frösaråsen (bogg)

BPI009ab:
sfsnPISY  0,51 7,01 145  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
FrbergPI  0,50 6,84 145  Fredriksberg.

BPI008ab:
sfsnPISY  0,47 6,50 154  SfsnPISY Fredriksberg+Frösaråsen(bogg)
THTJ    0,42 5,65 152  Hartjärnsreservatet
LaglandV  0,41 5,64 155  Lågland väster om Mejdåsen. 220-240 m
FrbergPI  0,40 5,44 154  Fredriksberg.
idre    0,38 5,08 154  Around Idre, Dalarna

Brandfält på Gubbholmen, Björbo (2007-09-09)
Gubh02. Veden bildad utanför brandljud
som uppkom ca 1621 (nedre kanten)

På södra delen av Gubbholmen, d.v.s området mellan Petmyran och Igeltjärnsmyran söder om Handbacken i Björbo, finns ganska många till synes mycket gamla stubbar, av vilka endast återstår en krans av kådrik ved. Dessa finns bl.a på de två låga backar med äldre, relativt glesa tallbestånd, som ligger omedelbart söder om Käringsjövägen. (Ungefärligen ) Jag sågade skivor ur ett par av dessa stubbar samt ur stubbdelar, som brutits sönder och lagts upp som vedföråd vid ett älgpass. I tre av dessa fragment kunde mätbara årsringar dateras till 1663-1752 (Gubh01), 1625-1736 (Gubh03), 1680-1762 (Gubh04). Det är endast den kådfyllda splintveden som har kunnat bevaras, och någon säkerhet angående hur mycket ytved, som kan ha vittrat bort, är svårt att säkert veta.

Gubh03 består av den ved som bildats omedelbart utanför ett brandljud. Ringar för 1624 och 1623 syns, men det kan finnas ytterligare ringar här. Branden kan därför ha inträffat 1622 eller ett fåtal år dessförinnan. Om det också brunnit senare kan inte konstateras utifrån de fåtal prov som samlats in och analyserats.

Prov togs också ur ett antal levande tallar på samma plats. Ringar finns i flera av dessa träd tillbaka till omkring 1830 (i brösthöjd). De kan därför antas ha grott runt 1820. De gamla träden kan vid den tiden antas vara borta, och har därför troligen fällts främst under perioden 1770-1820. Det som inte går att avgöra är under hur lång tidsperiod man plockat träd ur detta bestånd. Man kan ju ha fällt en del av träden före 1762, om än inte just Gubh04. Det är också fullt möjligt att man huggit dem som torrtallar för att exempelvis flotta dem till Falu gruva.

Ytterligare prov ur stubbar bör sökas. Främst då sådana som kan ge mer kunskap om platsens brandhistorik.
Gubh  1 Gubbholmen, Käringsjöv. öst Igeltjärnarna, Björbo  PISY
Gubh  2 Sweden    Scotch Pine    230M 6026N1460E     1625 2005
Gubh  3 Torbjörn Axelson
Gubh  #### Gubh01-04: Kådrika stubbar på torr mark. Insamling i september 2005
Gubh  #### Gubh11-15: Levande träd. Borrprover insamlade sept 2005
Gubh  #### Gubh16: Borrprov ur torrtall
Gubh01b 1663  147  199  193  147  111  115  105
Gubh01b 1670  129  125  136  178  155  119  124  102  107  79
Gubh01b 1680  95  163  157  213  152  155  138  85  59  60
Gubh01b 1690  50  61  49  60  88  122  120  127  115  89
Gubh01b 1700  124  112  168  134  94  80  108  117  100  93
Gubh01b 1710  78  73  60  52  43  65  63  51  68  48
Gubh01b 1720  75  55  73  90  79  105  78  77  57  57
Gubh01b 1730  72  94  100  96  65  71  53  72  71  59
Gubh01b 1740  999
Gubh01c 1663  161  190  189  129  112  138  108
Gubh01c 1670  142  144  110  153  155  97  149  85  110  85
Gubh01c 1680  96  143  140  228  165  210  159  89  62  62
Gubh01c 1690  38  59  49  52  75  104  124  130  126  100
Gubh01c 1700  117  143  153  102  85  91  93  128  111  75
Gubh01c 1710  109  85  81  77  43  75  64  53  55  49
Gubh01c 1720  57  36  42  60  64  68  52  64  44  47
Gubh01c 1730  63  70  84  89  89  57  41  67  60  48
Gubh01c 1740  51  33  35  30  24  29  20  30  32  31
Gubh01c 1750  28  26  24  999
Gubh01d 1663  220  182  151  121  92  111  97
Gubh01d 1670  142  129  112  137  110  120  119  75  97  79
Gubh01d 1680  99  121  106  103  99  103  83  53  44  42
Gubh01d 1690  44  47  42  44  59  69  58  59  60  49
Gubh01d 1700  48  66  86  69  44  55  51  61  48  36
Gubh01d 1710  48  55  54  40  37  46  34  34  999
Gubh03a 1632  47  37  65  59  64  83  104  103
Gubh03a 1640  86  61  59  66  82  113  103  110  120  96
Gubh03a 1650  86  89  91  91  93  101  81  69  62  36
Gubh03a 1660  35  44  50  100  108  83  100  107  126  107
Gubh03a 1670  122  120  111  109  84  83  118  130  122  141
Gubh03a 1680  130  100  85  111  109  122  136  92  77  81
Gubh03a 1690  79  122  169  159  190  148  144  127  122  106
Gubh03a 1700  89  128  188  178  121  120  999
Gubh03b 1625  34  27  21  20  18
Gubh03b 1630  37  53  71  57  50  54  52  55  69  77
Gubh03b 1640  73  52  45  34  76  89  100  102  93  95
Gubh03b 1650  84  70  85  80  76  80  64  61  47  28
Gubh03b 1660  30  36  47  76  73  76  78  83  87  71
Gubh03b 1670  118  96  85  96  67  60  88  101  138  134
Gubh03b 1680  104  89  69  92  86  92  83  55  49  41
Gubh03b 1690  52  103  122  173  175  117  100  91  95  60
Gubh03b 1700  61  81  121  126  84  62  73  68  22   8
Gubh03b 1710  32  38  43  26  23  22  30  25  27  84
Gubh03b 1720  89  87  77  100  75  70  91  110  72  99
Gubh03b 1730  170  107  77  62  53  39  26  999
Gubh04a 1680  176  241  171  233  232  168  115  137  113  111
Gubh04a 1690  140  197  155  160  235  231  216  165  161  161
Gubh04a 1700  169  152  202  157  124  117  146  168  93  53
Gubh04a 1710  76  74  87  89  90  95  99  95  77  93
Gubh04a 1720  94  106  112  136  136  157  140  131  106  127
Gubh04a 1730  188  161  114  127  114  78  70  85  95  104
Gubh04a 1740  81  64  76  81  59  66  72  102  100  76
Gubh04a 1750  66  92  133  148  144  121  104  116  76  100
Gubh04a 1760  108  121  130  999
Gubh04b 1685  196  148  144  118  92
Gubh04b 1690  116  181  155  140  193  172  155  153  140  114
Gubh04b 1700  142  136  161  135  107  105  124  158  73  51
Gubh04b 1710  70  88  109  101  137  143  171  111  92  90
Gubh04b 1720  109  134  139  149  152  192  139  134  133  134
Gubh04b 1730  185  154  114  139  98  999
Gubh11a 1831  167  115  98  107  56  60  69  56  97
Gubh11a 1840  159  107  110  70  95  78  102  119  144  136
Gubh11a 1850  161  112  84  49  93  89  112  146  160  156
Gubh11a 1860  127  112  102  100  83  87  80  58  87  114
Gubh11a 1870  116  91  91  93  119  114  89  68  68  93
Gubh11a 1880  136  57  94  52  99  93  83  85  68  85
Gubh11a 1890  93  89  123  114  148  108  129  110  89  121
Gubh11a 1900  106  74  59  123  123  97  99  70  89  78
Gubh11a 1910  108  95  93  112  159  135  146  167  286  191
Gubh11a 1920  178  176  161  129  118  110  102  116  102  129
Gubh11a 1930  127  100  106  79  72  78  86  999
Gubh11b 1830  135  112  90  75  62  64  64  69  62  69
Gubh11b 1840  71  79  59  37  94  91  100  76  140  106
Gubh11b 1850  123  100  64  59  104  93  129  144  199  193
Gubh11b 1860  153  136  130  85  81  106  85  79  113  109
Gubh11b 1870  117  119  111  123  134  159  104  94  193  151
Gubh11b 1880  181  100  138  98  111  110  107  87  68  83
Gubh11b 1890  100  117  149  142  174  191  208  151  140  125
Gubh11b 1900  124  121  106  121  133  123  144  136  138  131
Gubh11b 1910  136  114  117  150  161  134  123  125  216  148
Gubh11b 1920  151  151  155  146  129  148  140  178  119  138
Gubh11b 1930  106  128  112  91  70  85  78  76  116  127
Gubh11b 1940  112  116  95  97  102  110  131  161  231  205
Gubh11b 1950  248  282  254  226  180  142  152  167  99  133
Gubh11b 1960  108  91  138  134  169  155  115  162  157  117
Gubh11b 1970  117  134  147  168  164  183  130  132  117  117
Gubh11b 1980  111  106  106  100  113  117  113  111  119  117
Gubh11b 1990  126  143  134  162  145  130  89  72  51  72
Gubh11b 2000  72  51  74  66  70  94  999
Gubh12a 1869  110
Gubh12a 1870  133  113  117  96  106  97  127  119  113  122
Gubh12a 1880  165  77  118  84  130  115  148  100  75  111
Gubh12a 1890  106  138  156  123  172  158  145  139  113  139
Gubh12a 1900  122  130  84  133  116  96  81  98  102  117
Gubh12a 1910  103  96  108  136  132  126  121  120  178  155
Gubh12a 1920  117  118  133  123  103  113  69  108  79  96
Gubh12a 1930  85  87  109  81  82  96  103  99  122  108
Gubh12a 1940  97  91  77  74  86  93  91  100  93  116
Gubh12a 1950  123  131  117  128  101  95  89  109  76  81
Gubh12a 1960  48  35  61  73  103  71  95  112  93  76
Gubh12a 1970  54  71  95  103  90  147  80  69  69  60
Gubh12a 1980  67  52  52  72  60  72  87  64  72  66
Gubh12a 1990  90  92  117  94  121  104  58  94  66  83
Gubh12a 2000  132  107  143  94  76  88  999
Gubh13a 1849  48
Gubh13a 1850  62  60  40  43  84  104  129  184  172  160
Gubh13a 1860  178  140  177  109  99  96  64  76  85  93
Gubh13a 1870  110  80  83  76  90  70  54  60  74  72
Gubh13a 1880  94  49  87  38  51  76  80  74  68  76
Gubh13a 1890  59  57  87  79  113  86  81  60  23  22
Gubh13a 1900  28  32  37  56  58  51  47  56  47  47
Gubh13a 1910  73  56  55  70  58  55  43  50 -999  78
Gubh13a 1920  107  134  98  98  68  61  57  70  94  87
Gubh13a 1930  73  77  81  57  68  62  56  40  79  74
Gubh13a 1940  61  61  64  66  59  80  78  62  57  73
Gubh13a 1950  65  63  70  78  54  68  64  55  62  59
Gubh13a 1960  30  29  31  27  36  35  28  37  21  34
Gubh13a 1970  31  29  39  46  59  60  62  45  35  43
Gubh13a 1980  46  39  51  55  52  50  45  45  34  47
Gubh13a 1990  55  47  68  65  49  62  48  58  65  66
Gubh13a 2000  65  61  98  84  88  104  999
Gubh13b 1850  38  66  48  48  94  111  129  130  159  157
Gubh13b 1860  162  132  114  87  87  89  86  70  86  90
Gubh13b 1870  107  80  77  85  81  86  68  56  107  75
Gubh13b 1880  83  59  68  49  57  63  82  86  61  76
Gubh13b 1890  67  67  70  83  98  75  114  80  42  36
Gubh13b 1900  33  36  28  31  41  37  43  58  43  47
Gubh13b 1910  68  62  62  80  77  61  60  54  53  64
Gubh13b 1920  65  70  120  88  78  85  63  73  69  71
Gubh13b 1930  68  69  76  53  60  60  50  46  48  56
Gubh13b 1940  51  51  54  47  44  60  42  55  50  66
Gubh13b 1950  66  62  71  74  71  82  76  81  81  66
Gubh13b 1960  41  33  35  36  56  54  38  42  36  47
Gubh13b 1970  48  44  58  69  72  71  84  58  52  54
Gubh13b 1980  40  35  30  46  44  34  31  31  28  31
Gubh13b 1990  43  52  47  53  46  48  52  68  62  64
Gubh13b 2000  68  69  104  85  73  81  999
Gubh14a 1832  166  172  210  85  140  169  150  170
Gubh14a 1840  146  133  99  121  129  129  146  165  133  138
Gubh14a 1850  123  125  129  117  163  176  148  174  195  201
Gubh14a 1860  176  172  161  150  133  146  129  108  119  125
Gubh14a 1870  140  127  119  119  129  123  121  112  131  112
Gubh14a 1880  135  93  112  80  106  89  114  81  84  91
Gubh14a 1890  72  67  87  100  133  117  148  108  93  85
Gubh14a 1900  88  80  49  55  66  58  61  51  53  41
Gubh14a 1910  53  56  54  70  85  70  72  70  93  80
Gubh14a 1920  89  89  102  104  93  112  77  61  64  80
Gubh14a 1930  78  75  87  67  70  78  81  74  97  80
Gubh14a 1940  68  75  70  85  91  106  91  112  95  97
Gubh14a 1950  87  80  83  104  69  102  97  116  125  116
Gubh14a 1960  91  72  70  65  83  87  80  70  71  59
Gubh14a 1970  65  75  98  147  134  140  118  110  102  114
Gubh14a 1980  97  102  106  131  135  133  120  85  117  125
Gubh14a 1990  174  142  138  108  113  79  73  96  91  106
Gubh14a 2000  113  121  132  130  115  119  999
Gubh15a 1842  119  93  113  157  123  142  159  132
Gubh15a 1850  104  106  109  78  155  172  174  193  238  176
Gubh15a 1860  183  170  217  166  176  172  148  140  161  144
Gubh15a 1870  151  140  155  127  126  175  138  115  180  123
Gubh15a 1880  151  66  70  49  66  57  87  100  78  100
Gubh15a 1890  100  91  100  81  144  115  153  87  55  60
Gubh15a 1900  46  50  31  40  54  52  56  70  71  51
Gubh15a 1910  64  72  72  96  104  83  95  83  83  81
Gubh15a 1920  76  100  89  95  81  80  62  72  58  62
Gubh15a 1930  55  60  59  41  55  43  45  41  51  55
Gubh15a 1940  43  62  50  49  51  61  48  70  51  62
Gubh15a 1950  68  85  101  117  117  126  93  145  104  82
Gubh15a 1960  53  60  56  65  56  59  56  58  44  48
Gubh15a 1970  67  82  129  248  206  208  113  125  129  144
Gubh15a 1980  165  146  127  127  110  81  95  108  121  116
Gubh15a 1990  111  113  103  94  96  75  53  77  73  100
Gubh15a 2000  101  86  130  88  118  124  999
Gubh15b 1840  138  134  147  126  138  113  136  120  123  108
Gubh15b 1850  129  114  110  85  171  176  161  144  157  150
Gubh15b 1860  146  155  150  102  125  117  110  100  93  121
Gubh15b 1870  125  97  102  113  126  93  100  83  133  87
Gubh15b 1880  87  61  88  60  83  63  59  56  52  68
Gubh15b 1890  68  64  68  64  94  72  83  70  30  32
Gubh15b 1900  37  29  26  52  51  38  54  48  61  53
Gubh15b 1910  54  51  67  60  64  54  73  75  61  51
Gubh15b 1920  59  69  55  74  51  41  40  50  41  35
Gubh15b 1930  36  30  43  23  31  26  42  26  33  33
Gubh15b 1940  30  44  34  34  27  47  36  29  44  46
Gubh15b 1950  38  52  53  59  51  40  46  71  44  37
Gubh15b 1960  35  33  27  34  37  48  36  35  36  55
Gubh15b 1970  58  71  102  130  106  105  66  57  47  53
Gubh15b 1980  66  58  63  74  62  53  55  51  65  72
Gubh15b 1990  60  67  69  60  63  46  35  41  37  62
Gubh15b 2000  59  47  70  76  72  78  999
Gubh16a 1829  164
Gubh16a 1830  189  158  132  130  102  72  76  69  51  69
Gubh16a 1840  64  60  44  48  76  59  44  61  85  88
Gubh16a 1850  68  57  51  33  54  68  86  87  83  106
Gubh16a 1860  123  89  87  68  74  76  62  51  67  68
Gubh16a 1870  81  66  68  68  74  93  70  70  79  53
Gubh16a 1880  65  51  73  38  16  88  74  49  45  55
Gubh16a 1890  53  36  49  45  57  61  63  48  37  46
Gubh16a 1900  36  33  29  56  49  34  23  17  16  21
Gubh16a 1910  26  28  20  31  34  36  43  37  50  39
Gubh16a 1920  46  58  66  61  53  49  34  39  29  60
Gubh16a 1930  34  25  25  16  13  11  17  18  19  19
Gubh16a 1940  11  18  22  34  22  31  24  32  999
Gubh16a #### Torrtall yttersta 35-40 ringarna omätta
Gubh16b 1829  144
Gubh16b 1830  145  158  108  130  95  68  79  78  49  51
Gubh16b 1840  62  34  32  41  54  43  27  69  81  62
Gubh16b 1850  47  36  35  27  61  64  95  102  95  85
Gubh16b 1860  79  59  44  56  50  62  50  41  49  43
Gubh16b 1870  81  55  65  56  61  67  57  59  80  53
Gubh16b 1880  59  42  53  31 -999  68  70  48  41  55
Gubh16b 1890  54  50  54  55  71  54  80  67  42  45
Gubh16b 1900  38  37  40  59  39  43  28  15  19  25
Gubh16b 1910  27  24  25  27  35  33  35  31  49  36
Gubh16b 1920  53  46  45  52  42  36  23  23  16  23
Gubh16b 1930  21  19  14  15  13  11  13  16  14  17
Gubh16b 1940  18  20  25  23  30  35  16  14  12  11
Gubh16b 1950  16  26  22  22  33  39  38  26  11   4
Gubh16b 1960   9  11  15  21  23  25  20  22  15  19
Gubh16b 1970  25  29  30  28  28  44  30  26  39  35
Gubh16b 1980  36  35  39  37  32  40  999